Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor

REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor

  Publicat: 22 Aug 2018       6457 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
REGULAMENTUL din 10 iulie 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor

Publicat in Monitorul Oficial numarul 715 din data de 17 august 2018

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,

p) participa la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
q) gestioneaza informatiile clasificate secrete de stat si de serviciu, conform prevederilor legale in vigoare;
r) exercita atributiile de evaluare a performantelor profesionale pentru personalul aflat in subordine, conform actelor normative specifice;
s) raspunde de inventarierea si arhivarea lucrarilor prevazute in nomenclatorul arhivistic si de predarea acestora la arhiva unitatii;
t) ia masuri pentru intocmirea foilor colective de prezenta;
u) raspunde de implementarea Sistemului de control intern managerial in cadrul structurilor din subordine;
v) asigura instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca a sefilor de structuri din subordinea sa;
w) indeplineste orice alte atributii prevazute de dispozitiile legale in vigoare sau primite din partea directorului unitatii ori din partea superiorilor ierarhici din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta .
(2) In unitatile care nu au functii de director adjunct economico-administrativ, atributiile prevazute la alin. (1) se indeplinesc de seful serviciului economico-administrativ.
CAPITOLUL IV: Directorul adjunct reintegrare sociala

Articolul 10
(1) Directorul adjunct reintegrare sociala are urmatoarele atributii generale:
1.a) organizeaza, coordoneaza si raspunde de activitatea sectorului reintegrare sociala, asigurand planificarea, organizarea, coordonarea, controlul si evaluarea demersurilor educative, de asistenta psihologica si asistenta sociala desfasurate la nivelul unitatii;
2.b) intocmeste obiectivele individuale anuale si fisele posturilor pentru personalul din subordine, in concordanta cu metodologiile specifice;
3.c) intocmeste si pune in aplicare planul de management al sectorului reintegrare sociala, in concordanta cu directiile de actiune ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
4.d) dispune masuri si asigura elaborarea documentelor de planificare a activitatilor sectorului reintegrare sociala, conform reglementarilor legale si procedurilor in vigoare;
5.e) coordoneaza si monitorizeaza aplicarea procedurilor de lucru care reglementeaza activitatile personalului din subordine;
6.f) verifica si aproba sau, dupa caz, avizeaza documentele elaborate de personalul din subordine, conform reglementarilor legale si procedurilor in vigoare;
7.g) verifica modul de gestionare si de completare a dosarului de educatie si asistenta psihosociala, intocmit pentru fiecare persoana privata de libertate, precum si existenta si calitatea informatiilor consemnate in acesta si in campurile corespunzatoare din aplicatia informatica;
8.h) urmareste punerea in aplicare a recomandarilor cuprinse in planurile individualizate de evaluare si interventie educativa si terapeutica, stabilite pentru persoanele private de libertate;
9.i) monitorizeaza derularea programelor si a activitatilor de educatie, de asistenta psihologica si asistenta sociala, precum si participarea persoanelor private de libertate la acestea;
10.j) planifica si monitorizeaza desfasurarea cursurilor scolare, de formare, informare, consiliere profesionala si mediere a muncii, adresate populatiei carcerale;
11.k) monitorizeaza desfasurarea activitatilor de asistenta moral-religioasa sustinute cu persoanele private de libertate de catre reprezentantii organizatiilor si cultelor religioase recunoscute de lege;
12.l) asigura implementarea, monitorizarea si controlul aplicarii sistemului de creditare, in limita sa de competenta;
13.m) participa in calitate de presedinte sau, dupa caz, membru, in cadrul comisiilor stabilite prin actele normative in vigoare;
14.n) realizeaza evaluarea anuala a nevoilor persoanelor private de libertate in domeniile educatie, asistenta psihologica si asistenta sociala, in scopul fundamentarii initierii demersurilor specifice desfasurate la nivelul unitatii;
15.o) participa sau, dupa caz, desemneaza personalul din subordine care participa la lucrarile comisiilor, echipelor multidisciplinare sau grupurilor de lucru, constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
16.p) se informeaza constant, in cadrul programului de audiente stabilit, cu privire la problemele persoanelor private de libertate in scopul cunoasterii si solutionarii acestora;
17.q) coordoneaza activitatea de solutionare a corespondentei repartizata sectorului reintegrare sociala de catre directorul unitatii, precum si a solicitarilor persoanelor private de libertate referitoare la demersurile de educatie, asistenta psihologica si asistenta sociala desfasurate in unitate si avizeaza cererile acestora, corespunzator domeniului sau de competenta;
18.r) elaboreaza periodic sau la solicitarea conducerii unitatii, a Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau a altor institutii materiale centralizatoare, situatii statistice, documente de analiza sau de informare;
19.s) informeaza directorul unitatii si, dupa caz, sefii celorlalte structuri din cadrul unitatii in legatura cu aspectele de interes din activitatea sectorului reintegrare sociala;
20.t) stabileste tematica de pregatire profesionala initiala si continua a personalului din subordine;
21.u) avizeaza necesarul de materiale si consumabile, in scopul asigurarii bunei desfasurari a demersurilor de educatie, asistenta psihologica si asistenta sociala;
22.v) initiaza si avizeaza protocoale de colaborare in domeniul reintegrarii sociale cu institutii publice, asociatii si fundatii;
23.w) identifica parteneriate cu institutii penitenciare din strainatate;
24.x) planifica activitatile de practica si documentare desfasurate in penitenciar de catre studentii si absolventii facultatilor de profil;
25.y) participa la realizarea unor studii si cercetari privind fenomenul criminalitatii si evolutia sistemului penitenciar;
26.z) organizeaza un punct documentar care cuprinde lucrari de specialitate si legislative, accesibile personalului din subordine;
27.aa) exercita atributiile de evaluare a performantelor profesionale pentru personalul aflat in subordine, conform actelor normative specifice;
28.bb) raspunde de inventarierea si arhivarea lucrarilor prevazute in nomenclatorul arhivistic si de predarea acestora la arhiva unitatii;
29.cc) ia masuri pentru intocmirea foilor colective de prezenta; dd) raspunde de implementarea Sistemului de control intern managerial in cadrul structurii;
30.ee) asigura instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca a sefilor de structuri din subordinea sa;
31.ff) indeplineste orice alte atributii prevazute de dispozitiile legale in vigoare sau primite din partea directorului unitatii ori din partea superiorilor ierarhici din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta .
(2) In unitatile care nu au functii de director adjunct reintegrare sociala, atributiile prevazute la alin. (1) se indeplinesc de seful serviciului educatie si asistenta psihosociala.
CAPITOLUL V: Sefii de servicii si sefii de birouri. Coordonatorii compartimentelor

Articolul 11
Numirea si revocarea din functie, precum si celelalte modificari ale raporturilor de serviciu pentru functia de sef serviciu, sef birou si coordonator compartiment se dispun conform prevederilor legale,
Afişează REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Penitenciare    Regulament penitenciare 2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 318/2019 - admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 263/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 349/2002
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 38/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 591 alin. (2) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ 8/2019 -RIL admis: Competenta solutionarii cererii cererii de acordare a zilelor compensatorii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. Nr. 783/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 43/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din OUG nr. 57/2015
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

RIL privind deducerea perioadei in care suspectul sau inculpatul a fost internat voluntar sau nevoluntar intr-o institutie de specialitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Decizia nr. 22/2018

Privarea salariatului de drepturile banesti cuvenite. Spor pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale
Pronuntaţă de: Tribunalul M, Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 1013/2016Articole Juridice

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Conditiile liberarii conditionate – consideratii de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului
Sursa:

ORDONANTA de acordare a statutului de martor vulnerabil si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de acordare a statutului de martor amenintat si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro