Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor

REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor

  Publicat: 22 Aug 2018       6465 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
REGULAMENTUL din 10 iulie 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor

Publicat in Monitorul Oficial numarul 715 din data de 17 august 2018

1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Puterile publice existente in stat.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.

21.u) informeaza directorul penitenciarului despre vulnerabilitatile si riscurile existente in sistemul de protectie a informatiilor clasificate, propunand masurile necesare in vederea inlaturarii sau, dupa caz, diminuarii acestora;
22.v) asigura relationarea cu institutiile abilitate sa coordoneze activitatea si sa controleze masurile privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
23.w) acorda sprijin reprezentantilor autorizati ai institutiilor abilitate, potrivit competentelor legale, pe linia verificarii persoanelor din penitenciar pentru care se solicita accesul la informatii clasificate;
24.x) colaboreaza cu toate structurile din cadrul penitenciarului pentru implementarea masurilor de protectie a informatiilor clasificate;
25.y) efectueaza cercetari in legatura cu incalcarile reglementarilor de securitate si riscurile la adresa informatiilor clasificate, tine evidenta acestora si propune sesizarea institutiilor abilitate in situatia compromiterii informatiilor clasificate;
26.z) la incheierea actelor de colaborare sau conventiilor de orice natura propune obligatiile ce revin partilor pentru protectia informatiilor clasificate in interiorul si in afara unitatii, in timpul programului si dupa terminarea acestuia, precum si la incetarea activitatii prevazuta de actele incheiate;
27.aa) participa la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
28.bb) colaboreaza, in limitele competentelor, cu administratorul de sistem la elaborarea si actualizarea documentatiei de securitate aferente procesului de acreditare de securitate a Sistemului de prelucrare automata a datelor si retea transmisie date - Sisteme de informatii si comunicatii, existente in penitenciar;
29.cc) indeplineste orice alte atributii prevazute de dispozitiile legale in vigoare sau stabilite, in conditiile legii, din dispozitia conducerii unitatii sau a conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta .

Articolul 25
In cadrul structurii informatii clasificate se constituite evidente potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare.
CAPITOLUL V: Compartimentul managementul situatiilor de urgenta

Articolul 26
Structura managementul situatiilor de urgenta are urmatoarele atributii generale:
a) organizeaza, monitorizeaza si verifica activitatea in domeniul situatiilor de urgenta la nivelul unitatii penitenciare;
b) participa la elaborarea de acte normative, la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
c) intocmeste documentele specifice activitatii din domeniul situatiilor de urgenta;
d) participa, in colaborare cu persoanele competente, la cercetarea evenimentelor generate de situatiile de urgenta din unitate si intocmeste dosarul de cercetare la nivelul unitatii penitenciare;
e) formuleaza propuneri pentru includerea in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fondurilor necesare activitatilor specifice situatiilor de urgenta;
f) solutioneaza sesizarile, reclamatiile si petitiile primite;
g) elaboreaza si monitorizeaza planul de actiune pentru prevenirea si combaterea efectelor negative ale fenomenelor meteorologice extreme, specifice sezonului secetos si sezonului rece;
h) evalueaza riscurile pentru situatiile de urgenta, propune solutii si gestioneaza tipurile de riscuri specifice unitatii, daca este cazul;
i) instiinteaza institutiile competente asupra factorilor de risc si le semnaleaza, de indata, iminenta producerii sau producerea unei situatii de protectie civila la nivelul unitatii;
j) asigura circuitul si arhivarea documentelor specifice din cadrul Compartimentului managementul situatiilor de urgenta;
k) coopereaza cu inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta/Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti si cu serviciile voluntare pentru situatii de urgenta de la nivel local, pe linia prevenirii si interventiei la situatii de urgenta;
l) elaboreaza procedurile specifice activitatilor desfasurate in domeniul situatiilor de urgenta la nivelul unitatii;
m) planifica, participa si tine evidenta exercitiilor si aplicatiilor in domeniul situatiilor de urgenta;
n) asigura asistenta de specialitate pentru desfasurarea primei interventii in situatii de urgenta, pana la sosirea structurilor specializate;
o) elaboreaza raportul anual privind activitatea desfasurata in domeniul managementului situatiilor de urgenta si o inainteaza Compartimentului managementul situatiilor de urgenta din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
p) reprezinta unitatea penitenciara, ca structura de specialitate, in relatiile de cooperare cu autoritatile publice centrale sau teritoriale pentru domeniul situatiilor de urgenta;
q) intocmeste lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii, cand se confirma existenta acestora.

Articolul 27
In cadrul structurii managementul situatiilor de urgenta se constituite evidente potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare.
CAPITOLUL VI: Compartimentul sanatate si securitate in munca si protectia mediului

Articolul 28
(1) Compartimentul sanatate si securitate in munca si protectia mediului are ca scop asigurarea celor mai bune conditii in realizarea sarcinilor de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii personalului unitatii, precum si a altor persoane participante in procesul de munca,
(2) Atributiile generale ale compartimentului sunt urmatoarele:
a) organizeaza, monitorizeaza si verifica activitatile de prevenire si protectie desfasurate in cadrul unitatii penitenciare, conform prevederile legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
b) monitorizeaza riscurile existente la locurile de munca si efectueaza demersurile in vederea stabilirii sporurilor pentru salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii deosebit de periculoase si periculoase de munca, in conditii vatamatoare, in conditii de munca deosebite si in conditii grele de munca;
c) organizeaza instruirea introductiv-generala a salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
d) furnizeaza informatii lucratorilor cu privire la cele mai eficiente mijloace de respectare a legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
e) intocmeste documentatia necesara pentru autorizarea din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca a unitatii proprii si o transmite la Compartimentul de securitate si sanatate in munca si protectia mediului din Administratia Nationala a Penitenciarelor in vederea elaborarii certificatului constatator;
f) intocmeste documentele de organizare si functionare a Comitetului de securitate si sanatate in munca si asigura intrunirea acestuia;
g) organizeaza si monitorizeaza activitatile privind serviciul de medicina muncii;
h) organizeaza si verifica activitatile de protectia mediului desfasurate in unitatea proprie;
i) informeaza, in scris, directorul unitatii cu privire la modul de realizare a activitatilor de protectie a mediului, precum si la aspectele sesizate privind incalcarea de catre personal a dispozitiilor legale privind protectia mediului;
Afişează REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Penitenciare    Regulament penitenciare 2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 318/2019 - admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 263/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 349/2002
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 38/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 591 alin. (2) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ 8/2019 -RIL admis: Competenta solutionarii cererii cererii de acordare a zilelor compensatorii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. Nr. 783/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 43/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din OUG nr. 57/2015
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

RIL privind deducerea perioadei in care suspectul sau inculpatul a fost internat voluntar sau nevoluntar intr-o institutie de specialitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Decizia nr. 22/2018

Privarea salariatului de drepturile banesti cuvenite. Spor pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale
Pronuntaţă de: Tribunalul M, Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 1013/2016Articole Juridice

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Conditiile liberarii conditionate – consideratii de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului
Sursa:

ORDONANTA de acordare a statutului de martor vulnerabil si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de acordare a statutului de martor amenintat si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro