Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 247/2018 pentru modificarea regimului strainilor in Romania

Legea 247/2018 pentru modificarea regimului strainilor in Romania

  Publicat: 09 Nov 2018       5720 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 247 din 5 noiembrie 2018 pentru modificarea si completarea unor acte nomative privind regimul strainilor in Romania

Publicata in Monitorul oficial nr. 941 din data de 7 noiembrie 2018

Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
a) participa la cursurile unei institutii de invatamant superior in cadrul unor programe ale Uniunii Europene sau multilaterale care cuprind masuri de mobilitate sau al unui acord intre doua sau mai multe institutii de invatamant superior;
b) a fost transmisa o notificare de catre institutia de invatamant superior la formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari pe a carei raza strainul urmeaza sa isi desfasoare activitatea .
(2) Notificarea prevazuta la alin. (1) lit. b) se transmite cu cel putin 30 de zile inaintea inceperii cursurilor si cuprinde in mod obligatoriu cel putin urmatoarele documente:
a) copia documentului de trecere a frontierei, valabil;
b) copia permisului de sedere sau a vizei de lunga sedere eliberate de primul stat membru;
c) dovada ca studiile sunt desfasurate in cadrul unui program al Uniunii Europene sau multilateral care cuprinde masuri de mobilitate sau in baza unui acord intre doua sau mai multe institutii de invatamant superior;
d) scrisoarea de acceptare la studii eliberata de institutia de invatamant superior acreditata;
e) dovada duratei si a datelor planificate pentru participarea la studii in cazul in care acestea nu sunt specificate in dovada de acceptare la studii;
f) dovada ca studentul detine asigurare de sanatate pentru toate riscurile impotriva carora sunt in mod normal asigurati cetatenii romani;
g) dovada ca pe perioada sederii in Romania studentul detine mijloace de intretinere in cuantum de cel putin salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, pentru o perioada de cel putin 6 luni;
h) adresa la care studentul va locui pe teritoriul Romaniei.
(3) In termen de maximum 30 de zile de la transmiterea notificarii, formatiunea teritoriala competenta a Inspectoratului General pentru Imigrari poate formula obiectii cu privire la mobilitatea studentului, atunci cand:
a) strainul se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 77 alin. (3) lit. b) si c) sau art. 81 alin. (2) lit. a)-d) si f);
b) notificarea nu contine documentele prevazute la alin. (2);
c) valabilitatea documentelor prevazute la alin. (2) a expirat;
d) notificarea nu a fost transmisa in termenul prevazut la alin. (2).
(4) Obiectiile la mobilitatea studentului se comunica in scris, in termen de pana la 5 zile de la data formularii acestora, autoritatilor competente ale primului stat membru si institutiei de invatamant superior care a transmis notificarea si au drept consecinta interzicerea participarii la cursurile institutiei de invatamant superior pe teritoriul Romaniei."
40.La articolul 62 alineatul (1) litera a), punctul (iv) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(iv)fac dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;"
41.La articolul 62 alineatul (1) litera b), punctul (iii) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(iii)fac dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ."
42.La articolul 62 alineatul (4), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) in urma verificarilor efectuate, faptul ca strainul a recunoscut filiatia unui copil roman exclusiv in scopul obtinerii dreptului de sedere."
43.Articolul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 67: Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica
(1) Strainilor intrati in Romania in scopul desfasurarii de activitati de cercetare stiintifica li se prelungeste dreptul de sedere temporara daca prezinta acordul de primire avizat de Ministerul Cercetarii si Inovarii.
(2) Dreptul de sedere in acest scop se prelungeste pentru o perioada egala cu durata prevazuta in acordul de primire, dar nu mai mult de 5 ani consecutiv.
(3) Cercetatorul, posesor al unui permis de sedere in acest scop eliberat de un alt stat membru, aflat pe teritoriul Romaniei, poate depune cerere pentru prelungirea dreptului de sedere temporara in scopul desfasurarii de activitati de cercetare stiintifica fara a mai fi necesara obtinerea in prealabil a unei vize de lunga sedere in acest scop. Permisul de sedere se acorda in baza avizului Ministerului Cercetarii si Inovarii, prevazut la art. 48 alin. (2), in conditiile alin. (2).
(4) Dreptul de sedere temporara pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica se poate prelungi cu 9 luni dupa incheierea cercetarii, in vederea cautarii unui loc de munca si efectuarea formalitatilor de angajare in munca sau deschiderii unei afaceri, cu prezentarea documentelor care atesta finalizarea activitatii de cercetare stiintifica.
(5) Prelungirile ulterioare ale dreptului de sedere al strainilor carora li s-a prelungit dreptul de sedere temporara in conditiile alin. (4) se acorda in conditiile art. 55 sau art. 56, dupa caz, fara obligativitatea obtinerii unei vize de lunga sedere."
44.Dupa articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 671, cu urmatorul cuprins:
"Art. 671: Dreptul de sedere temporara in scop de cercetare stiintifica in cadrul unei mobilitati
(1) Strainul, titular al unui permis de sedere in scop de cercetare stiintifica sau al unei vize de lunga sedere in scop de cercetare stiintifica, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra si ramane pe teritoriul Romaniei pentru a desfasura activitati de cercetare pentru o perioada de pana la 180 de zile in orice perioada de 360 de zile, denumita in continuare mobilitate pe termen scurt, fara obligativitatea obtinerii unei vize, de la data notificarii transmise de catre unitatea de cercetare-dezvoltare la formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari pe a carei raza urmeaza sa isi desfasoare activitatea strainul.
(2) Membrii de familie, posesori ai unor permise de sedere in scop de reintregire a familiei sau a unor vize de lunga sedere in scop de reintregire a familiei, eliberate de primul stat membru si care insotesc strainii prevazuti la alin. (1), pot intra si ramane pe teritoriul Romaniei in aceleasi conditii cu acestia.
(3) Notificarea prevazuta la alin. (1) cuprinde in mod obligatoriu cel putin urmatoarele documente:
a) copia documentului de trecere a frontierei a cercetatorului, respectiv a membrilor de familie ale acestuia;
b) copia permisului de sedere al cercetatorului sau a vizei de lunga sedere, eliberate de primul stat membru, respectiv al membrilor de familie ale acestuia;
c) acordul de primire incheiat cu entitatea-gazda din Romania;
d) dovada duratei si a datelor planificate pentru mobilitate, in cazul in care acestea nu sunt specificate in acordul de primire;
e) copia avizului Ministerului Cercetarii si Inovarii, prevazut la art. 48 alin. (2).
(4) In termen de maximum 30 de zile de la transmiterea notificarii, formatiunea teritoriala competenta a Inspectoratului General pentru Imigrari poate formula obiectii la mobilitatea cercetatorului si a membrilor de familie, atunci cand:
a) se constata incidenta uneia dintre situatiile prevazute la art. 77 alin. (3) lit. a)-c) sau art. 81 alin. (2) lit. a)-d) si f);
b) notificarea nu contine documentele prevazute la alin. (3);
c) valabilitatea documentelor prevazute la alin. (3) a expirat.
(5) Obiectiile formulate la mobilitatea cercetatorilor si a membrilor de familie se comunica in scris autoritatilor competente ale primului stat membru si unitatii de cercetare-dezvoltare care a transmis notificarea si au drept consecinta interzicerea desfasurarii activitatii cercetatorului pe teritoriul Romaniei.
(6) In scopul desfasurarii de activitati de cercetare stiintifica pentru o perioada mai mare de 180 de zile, denumita in continuare mobilitate pe termen lung, strainul titular al unui permis de sedere in scop de cercetare stiintifica sau al unei vize de lunga sedere in scop de cercetare stiintifica, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, precum si membrii de familie care il insotesc, posesori ai unor permise de sedere in scop de reintregirea familiei sau ai unor vize de lunga sedere in scop de reintregirea familiei eliberate de primul stat membru, pot intra si solicita prelungirea dreptului de sedere pe teritoriul Romaniei, fara obligativitatea obtinerii unei vize de lunga sedere.
(7) Strainilor prevazuti la alin. (6) li se prelungeste dreptul de sedere temporara in scop de cercetare stiintifica, respectiv in scop de reintregirea familiei, dupa caz, in cadrul mobilitatii pe termen lung daca prezinta urmatoarele documente:
a) permisul de sedere sau viza de lunga sedere, eliberate de primul stat membru;
b) acordul de primire incheiat cu unitatea de cercetare-dezvoltare din Romania;
c) dovada duratei si a datelor planificate pentru mobilitate in cazul in care acestea nu sunt specificate in acordul de primire;


Afişează Legea 247/2018 pentru modificarea regimului strainilor in Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    regimul strainilor    stat membru    permis de sedere    acord de primire    autoritate competenta    drept de sedere temporara    Inspectoratul General pentru Imigrari

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Regimul strainilor in Romania. Tolerare. Acordare. Durata.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3863 din 8 noiembrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul juridic al strainilor. Stabilirea domiciliului in Romania. Conditii. Viza diplomatica.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3717 din 31 octombrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Cetatean strain. Depasirea termenului de sedere legala. Contestarea masurii de returnare si invocarea dreptului la un proces echitabil. Desfasurarea p
Pronuntaţă de: Decizia nr. 170 din 18 ianuarie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Pentru prima data Curtea este chemata sa se pronunte pe fond asupra recursului unui stat membru impotriva refuzului Comisiei de a autoriza mentinerea
Pronuntaţă de: Cazul: Danemarca c. Comisia Europeana, 20 martie 2003

Cauza Lupsa impotriva Romaniei
Pronuntaţă de: Hotarare CEDO din 08/06/2006 in Cauza Lupsa impotriva Romaniei

Regimul strainilor in Romania. Tolerare. Acordare. Durata.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3863 din 8 noiembrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul juridic al strainilor. Stabilirea domiciliului in Romania. Conditii. Viza diplomatica.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3717 din 31 octombrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Cetatean strain. Depasirea termenului de sedere legala. Contestarea masurii de returnare si invocarea dreptului la un proces echitabil. Desfasurarea p
Pronuntaţă de: Decizia nr. 170 din 18 ianuarie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Pentru prima data Curtea este chemata sa se pronunte pe fond asupra recursului unui stat membru impotriva refuzului Comisiei de a autoriza mentinerea
Pronuntaţă de: Cazul: Danemarca c. Comisia Europeana, 20 martie 2003Articole Juridice

Dreptul Uniunii nu impiedica statele membre sa prevada proceduri civile de confiscare independent de constatarea unei infractiuni
Sursa: EuroAvocatura.ro

Regimul de sanctiuni aferent taxei maghiare pe publicitate nu este compatibil cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Necesitatea controlului caracterul clar si inteligibil al clauzei cuprinse in contractele de imprumut ipotecar care prevad aplicarea unei rate a dobanzii variabile bazate pe indicele caselor de economii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza constituie un obstacol in calea liberei circulatii a lucratorilor
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

CJUE: Despre respectarea termenelor de plata care nu depasesc 30 sau 60 de zile
Sursa: EuroAvocatura.ro

Asimilarea stagiului de cotizare efectuat intr-o tara membra a Uniunii Europene
Sursa: MCP Cabinet avocati

Mentinerea indemnizatiei pentru cresterea copilului acordata in alt stat membru U.E.
Sursa: MCP Cabinet avocati