Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Conferintele UpDate Work - Avocat Predut
Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 247/2018 pentru modificarea regimului strainilor in Romania

Legea 247/2018 pentru modificarea regimului strainilor in Romania

  Publicat: 09 Nov 2018       5750 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 247 din 5 noiembrie 2018 pentru modificarea si completarea unor acte nomative privind regimul strainilor in Romania

Publicata in Monitorul oficial nr. 941 din data de 7 noiembrie 2018

Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Strainul incadrat in munca pe teritoriul Romaniei, pe un loc de munca bine definit, intr-un sector de activitate care se desfasoara in functie de succesiunea anotimpurilor, in baza unui contract individual de munca incheiat pe perioada determinata.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Strainul incadrat in munca pe teritoriul Romaniei, pe un loc de munca bine definit, intr-un sector de activitate care se desfasoara in functie de succesiunea anotimpurilor, in baza unui contract individual de munca incheiat pe perioada determinata.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
d) avizul Ministerului Cercetarii si Inovarii, prevazut la art. 48 alin. (2);
e) dovada detinerii mijloacelor de intretinere, in cuantum de cel putin salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru o perioada de cel putin 6 luni.
(8) Cercetatorul prevazut la alin. (6) poate desfasura activitati de cercetare stiintifica de la data depunerii cererii de prelungire a dreptului de sedere.
(9) Dreptul de sedere in scop de cercetare se prelungeste pentru o perioada egala cu durata prevazuta in acordul de primire.
(10) Prelungirea, revocarea sau anularea dreptului de sedere pentru strainii prevazuti la alin. (6) se comunica de catre Inspectoratul General pentru Imigrari autoritatilor competente din primul stat membru, in termen de 30 zile de la data luarii masurii."
45.La articolul 69 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) strainii care desfasoara activitati in cadrul unor programe de voluntariat - cu prezentarea politei de asigurare civila si a contractului de voluntariat incheiat cu organizatia-gazda, in cuprinsul caruia se face mentiune cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare, conditiile in care sunt monitorizati in indeplinirea sarcinilor, precum si orele de lucru. Strainii care participa la Serviciul european de voluntariat sunt exceptati de la obligativitatea prezentarii politei de asigurare civila;"
46.La articolul 69, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Dreptul de sedere pentru strainii prevazuti la alin. (1) lit. e) se acorda pentru o perioada de maximum un an, fara posibilitatea prelungirii."
47.La articolul 69, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Dreptul de sedere temporara pentru strainii prevazuti la alin. (1) lit. f) se prelungeste pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului de voluntariat, fara a depasi o durata totala de sedere de un an pe teritoriul Romaniei, in aceasta calitate ."
48.La articolul 70 alineatul (2), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"f) titulari ai unui drept de sedere obtinut pentru desfasurarea de activitati ca lucrator sezonier sau lucrator au pair."
49.La articolul 70, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Strainului al carui drept de sedere pe termen lung a incetat in conditiile alin. (3) lit. b)-d) i se poate acorda un nou drept de sedere pe termen lung, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, dupa o noua sedere continua pe teritoriul Romaniei de cel putin 12 luni."
50.La articolul 71 alineatul (1) litera a), punctul (iv) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(iv)la stabilirea acestei perioade nu se iau in calcul dreptul de sedere conferit de viza de scurta sedere, viza diplomatica sau de serviciu si nici dreptul de sedere obtinut pentru desfasurarea de activitati ca lucrator sezonier sau lucrator au pair;"
51.La articolul 71, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Strainilor de origine romana, strainilor aflati in situatiile prevazute la art. 131 alin. (6) posesori ai unui permis de sedere eliberat potrivit prevederilor art. 131 alin. (4), precum si celor a caror sedere este in interesul statului roman li se poate acorda dreptul de sedere pe termen lung fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. a)-e).
(3) Minorii pot obtine drept de sedere pe termen lung numai daca unul sau ambii parinti sunt titulari ai unui drept de sedere pe termen lung. Acestor minori li se poate acorda dreptul de sedere pe termen lung fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1). In cazul in care numai unul dintre parinti este titular al unui drept de sedere pe termen lung, este necesar consimtamantul celuilalt parinte, in forma autentica."
52.La articolul 77, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Inspectoratul General pentru Imigrari revoca, prin decizie motivata, dreptul de sedere pe termen lung atunci cand se constata ca:
a) rezidentul permanent constituie o amenintare la adresa ordinii publice. Conditia se considera indeplinita daca a savarsit, cu intentie, infractiuni pe teritoriul Romaniei pentru care i s-a aplicat o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 5 ani;
b) rezidentul permanent prezinta pericol pentru securitatea nationala."
53.La articolul 77 alineatul (3), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
"g) entitatea-gazda face obiectul unei proceduri de lichidare sau nu deruleaza nicio activitate economica."
54.La articolul 801, partea introductiva a alineatului (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Strainii titulari ai unui drept de sedere temporara, incadrati in munca, someri inregistrati sau cercetatori, beneficiaza, in conditiile legii, de tratament egal cu cetatenii romani in ceea ce priveste:"
55.La articolul 81 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) dreptul de sedere al strainului, stabilit prin viza, in baza conventiilor internationale sau actelor normative de desfiintare a vizelor, sau, dupa caz, prin permisul de sedere ori de mic trafic de frontiera, a incetat;"
56.La articolul 81, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) In cazul strainilor aflati in oricare dintre situatiile prevazute la alin. (2), dar si intr-o procedura de prelungire a dreptului de sedere temporara sau de acordare a dreptului de sedere pe termen lung, in functie de circumstantele specifice fiecarui caz in parte, respectand principiul proportionalitatii, Inspectoratul General pentru Imigrari decide cu privire la emiterea deciziei de returnare sau amanarea emiterii acesteia pana la finalizarea procedurii respective."
57.La articolul 1064, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins:
"(51) In cazul strainilor carora le-a incetat dreptul de sedere in situatia prevazuta la art. 11 alin. (3) lit. f), durata interdictiei de intrare este de 6 luni."
58.La articolul 1064, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu urmatorul cuprins:
"(61) In cazul strainilor carora le-a incetat dreptul de sedere in situatia prevazuta la art. 11 alin. (3) lit. b), durata interdictiei de intrare este de 2 ani."
59.La articolul 107, dupa alineatul (23) se introduce un nou alineat, alineatul (24), cu urmatorul cuprins:
"(24) In permisul unic eliberat strainilor incadrati in munca in baza avizului de angajare pentru lucratori au pair sau pentru lucratori stagiari se inscrie, suplimentar fata de mentiunea prevazuta la alin. (2), mentiunea AAAA«lucrator au pairAAAA» sau AAAA«stagiarAAAA», dupa caz."
60.La articolul 107, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) In permisul de sedere temporara se inscrie, dupa caz, mentiunea AAAA«cercetatorAAAA», AAAA«studentAAAA», AAAA«elevAAAA» sau AAAA«voluntarAAAA».
(5) In permisele de sedere temporara eliberate cercetatorilor care isi exercita mobilitatea in cadrul Uniunii Europene se inscrie mentiunea AAAA«cercetator-mobilitateAAAA», precum si mentiuni referitoare la programul sau acordul in baza caruia se realizeaza mobilitatea."
61.La articolul 111, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) In cazul in care strainului, titular al unui document eliberat potrivit art. 107 alin. (1), i se revoca, i se anuleaza sau ii inceteaza dreptul de sedere, documentul aferent se anuleaza la data luarii deciziei si se retrage cel mai tarziu la data la care aceasta decizie este adusa la cunostinta strainului."
62.La articolul 111, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Anularea permiselor de sedere eliberate strainilor in scop de studii sau de cercetare, precum si ale membrilor de familie ai acestora se comunica in termen de 5 zile statelor membre pe teritoriul carora strainii isi exercita mobilitatea."
63.La articolul 118 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) pasaport pentru persoana fara cetatenie - apatrizilor cu drept de sedere pe termen lung in Romania, precum si apatrizilor de origine romana."
64.La articolul 1281, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Titularul unui permis ICT, al unui permis de sedere temporara in scop de cercetare stiintifica sau de studii eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrari este readmis imediat, fara formalitati, la solicitarea statului membru al Uniunii Europene pe teritoriul caruia se afla in cadrul unei mobilitati. Readmisia este acceptata imediat, fara formalitati, si in ceea ce priveste membrii de familie ai acestuia."
65.La articolul 129 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Afişează Legea 247/2018 pentru modificarea regimului strainilor in Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    regimul strainilor    stat membru    permis de sedere    acord de primire    autoritate competenta    drept de sedere temporara    Inspectoratul General pentru Imigrari

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Regimul strainilor in Romania. Tolerare. Acordare. Durata.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3863 din 8 noiembrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul juridic al strainilor. Stabilirea domiciliului in Romania. Conditii. Viza diplomatica.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3717 din 31 octombrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Cetatean strain. Depasirea termenului de sedere legala. Contestarea masurii de returnare si invocarea dreptului la un proces echitabil. Desfasurarea p
Pronuntaţă de: Decizia nr. 170 din 18 ianuarie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Pentru prima data Curtea este chemata sa se pronunte pe fond asupra recursului unui stat membru impotriva refuzului Comisiei de a autoriza mentinerea
Pronuntaţă de: Cazul: Danemarca c. Comisia Europeana, 20 martie 2003

Cauza Lupsa impotriva Romaniei
Pronuntaţă de: Hotarare CEDO din 08/06/2006 in Cauza Lupsa impotriva Romaniei

Regimul strainilor in Romania. Tolerare. Acordare. Durata.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3863 din 8 noiembrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul juridic al strainilor. Stabilirea domiciliului in Romania. Conditii. Viza diplomatica.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3717 din 31 octombrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Cetatean strain. Depasirea termenului de sedere legala. Contestarea masurii de returnare si invocarea dreptului la un proces echitabil. Desfasurarea p
Pronuntaţă de: Decizia nr. 170 din 18 ianuarie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Pentru prima data Curtea este chemata sa se pronunte pe fond asupra recursului unui stat membru impotriva refuzului Comisiei de a autoriza mentinerea
Pronuntaţă de: Cazul: Danemarca c. Comisia Europeana, 20 martie 2003Articole Juridice

Dreptul Uniunii nu impiedica statele membre sa prevada proceduri civile de confiscare independent de constatarea unei infractiuni
Sursa: EuroAvocatura.ro

Regimul de sanctiuni aferent taxei maghiare pe publicitate nu este compatibil cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Necesitatea controlului caracterul clar si inteligibil al clauzei cuprinse in contractele de imprumut ipotecar care prevad aplicarea unei rate a dobanzii variabile bazate pe indicele caselor de economii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza constituie un obstacol in calea liberei circulatii a lucratorilor
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

CJUE: Despre respectarea termenelor de plata care nu depasesc 30 sau 60 de zile
Sursa: EuroAvocatura.ro

Asimilarea stagiului de cotizare efectuat intr-o tara membra a Uniunii Europene
Sursa: MCP Cabinet avocati

Mentinerea indemnizatiei pentru cresterea copilului acordata in alt stat membru U.E.
Sursa: MCP Cabinet avocati