Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea nr. 363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date

Legea nr. 363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date

  Publicat: 08 Jan 2019       11886 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Legea nr. 363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date

Publicata in Monitorul Partea I nr. 13 din 07.01.2019

Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Sau comiterea unei infractiuni, expresie folosita de legea penala, in t. VIII, art. 144, C. pen., partea generala, prin care se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Deseori cunoscute sub numele de „date sensibile”.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Orice persoana fizica sau juridica a carei activitate profesionala consta in a pune la dispozitie comerciantului una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Orice operatiune de colectare si prelucrare de date cu caracter personal necesara pentru anchetele statistice sau pentru producerea de rezultate statistice
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);

a) contextul general al prelucrarii si obiectivele acesteia;
b) datele cu caracter personal care urmeaza sa fie prelucrate;
c) scopurile prelucrarii;
d) termenele de stocare generale si, dupa caz, specifice a datelor cu caracter personal.
(2) Stabilirea termenelor specifice de pastrare este obligatorie in urmatoarele situatii:
a) prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la minori;
b) prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal;
c) prelucrarea datelor cu caracter personal a caror acuratete nu a fost stabilita sau nu a putut fi stabilita;
d) in orice alta situatie in care prelucrarea presupune riscuri majore pentru persoana vizata.
(3) Termenele specifice de stocare nu pot fi mai mari decat jumatate din termenul general de stocare corespunzator scopului prelucrarii.
(4) La implinirea termenelor de stocare, datele cu caracter personal pot fi:
a) arhivate in interes public in conformitate cu legislatia speciala;
b) stocate in evidenta pasiva pentru o durata care nu poate depasi jumatate din termenul initial de stocare;
c) distruse sau sterse prin utilizarea unor proceduri ireversibile, daca nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b).
(5) Prelucrarile de date cu caracter personal bazate pe utilizarea noilor tehnologii sau care sunt de natura sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice pot fi instituite in scopul realizarii activitatilor prevazute la art. 1 numai in temeiul unui act normativ publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, care sa stabileasca garantii necesar a fi instituite in temeiul prezentei legi.

Articolul 7. - (1) Operatorii dispun masurile necesare in scopul evidentierii in mod distinct si structurarii datelor cu caracter personal, avand in vedere urmatoarele criterii:
a) date referitoare la persoane in privinta carora exista indicii temeinice ca au savarsit sau ca urmeaza sa savarseasca o infractiune, inclusiv cele impotriva carora a fost dispusa o masura preventiva privativa de libertate;
b) date referitoare la persoane condamnate pentru savarsirea unei infractiuni sau persoane fata de care s-a dispus executarea unei masuri educative sau de siguranta;
c) date referitoare la persoane victime ale unei infractiuni sau persoane in privinta carora exista motive sa se creada ca ar putea fi victimele unei infractiuni;
d) date referitoare la alte persoane care au legatura cu infractiunea, precum persoane care ar putea fi chemate sa depuna marturie in cadrul anchetelor legate de infractiuni sau in cadrul procedurilor penale ulterioare sau persoane care pot oferi informatii cu privire la infractiuni sau persoane care sunt in legatura sau asociate cu persoanele prevazute la lit. a) sau b).
(2) Datele cu caracter personal prelucrate in temeiul prezentei legi sunt ordonate in functie de gradul lor de acuratete si exactitate. In acest scop, operatorii dispun masurile necesare pentru realizarea unei distinctii intre date colectate ca urmare a constatarii unor fapte, respectiv date a caror colectare se bazeaza pe perceptia subiectiva a unor persoane fizice.
(3) Operatorii dispun toate masurile necesare pentru ca datele cu caracter personal inexacte, incomplete sau care nu sunt actualizate sa nu fie transmise sau puse la dispozitia destinatarului.
(4) Masurile prevazute la alin. (3) includ si evaluari periodice in scopul asigurarii calitatii datelor cu caracter personal prin raportare la scopul in care au fost colectate si sunt ulterior prelucrate.
(5) Termenele de evaluare sunt stabilite prin acte administrative adoptate de catre operatori, carora li se asigura o forma de publicitate. Frecventa evaluarilor este determinata de scopul in care datele cu caracter personal au fost colectate, calitatea datelor la momentul colectarii, cantitatea datelor, daca sunt prelucrate categorii speciale de date cu caracter personal. In cazul sistemelor automatizate de evidenta, termenele de evaluare nu pot depasi 2 ani de la momentul colectarii, respectiv de la precedenta evaluare.
(6) Evaluarea calitatii datelor cu caracter personal este obligatorie inainte ca datele cu caracter personal sa fie transmise sau puse la dispozitie altui operator .
(7) In situatia transmiterii de date cu caracter personal, in scopul asigurarii calitatii datelor, operatorul poate adauga informatii care sa permita autoritatii competente destinatare sa evalueze:
a) acuratetea datelor;
b) caracterul integral al datelor;
c) utilitatea datelor raportat la scopul prelucrarii;
d) daca acestea sunt actualizate.
(8) In situatia unei transmiteri neconforme cu legislatia in vigoare a unor date cu caracter personal sau in cazul in care se constata ca datele cu caracter personal nu au calitatea necesara, operatorul este obligat sa notifice de indata destinatarul. Datele care au facut obiectul transmiterii sunt, dupa caz:
a) rectificate sau sterse;
b) restrictionate la prelucrare .
(9) Restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal prevazuta la alin. (8) se dispune doar in una dintre situatiile prevazute la art. 18 alin. (4).

Articolul 8. - (1) Datele cu caracter personal colectate in scopul prevazut la art. 1 nu pot fi prelucrate in alte scopuri, cu exceptia cazurilor prevazute in mod expres de lege.
(2) In situatiile exceptionale prevazute la alin. (1), prelucrarile suplimentare de date cu caracter personal se realizeaza in conformitate cu dispozitiile Regulamentului general privind protectia datelor, cu exceptia activitatilor prevazute la art. 3 alin. (2), situatie in care se aplica dispozitiile corespunzatoare cuprinse in legi speciale.
(3) Datele cu caracter personal colectate de catre autoritatile competente in alte scopuri decat cele necesare indeplinirii activitatilor prevazute la art. 1 alin. (1) sunt prelucrate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului general privind protectia datelor, cu exceptia activitatilor prevazute la art. 3 alin. (2), situatie in care se aplica dispozitiile corespunzatoare cuprinse in legi speciale.
(4) Dispozitiile alin. (3) se aplica inclusiv pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice.

Articolul 9. - (1) In situatia prelucrarii datelor cu caracter personal sub forma transferului catre destinatari, autoritatea competenta care transfera datele cu caracter personal are obligatia de a informa destinatarul datelor cu caracter personal cu privire la conditiile specifice de prelucrare si obligatia de a le respecta, in masura in care astfel de conditii sunt impuse de lege.
(2) Destinatarul datelor cu caracter personal are obligatia respectarii conditiilor specifice de prelucrare comunicate in conformitate cu prevederile alin. (1).
(3) In situatia transferului de date cu caracter personal catre destinatari din state membre ale Uniunii Europene sau catre agentii, oficii si organisme instituite in conformitate cu titlul V capitolele 4 si 5 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, nu pot fi impuse conditii specifice de prelucrare, in conformitate cu prevederile alin. (1), suplimentare fata de cele prevazute de lege pentru transferul catre autoritati competente din Romania.

Articolul 10. - Datele cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice, afilierea sindicala, prelucrarea datelor genetice, prelucrarea datelor biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, prelucrarea datelor privind sanatatea sau a datelor privind viata sexuala si orientarea sexuala a unei persoane fizice pot fi prelucrate numai daca sunt strict necesare intr-un caz determinat, daca sunt instituite garantii adecvate pentru drepturile si libertatile persoanei vizate si daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:
a) prelucrarea este prevazuta expres de lege;
b) prelucrarea este necesara pentru prevenirea unui pericol iminent cel putin asupra vietii, integritatii corporale sau sanatatii persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice;
c) prelucrarea se refera la date cu caracter personal care sunt facute publice in mod manifest de persoana vizata.
Afişează Legea nr. 363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    GDPR    Legea 102/2005    Protectia datelor    Legea 363/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Comunicare informatii de interes public. Excluderea de la comunicare a informatiilor ce privesc datele personale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 180/10 februarie 2021

Opinie contrara: mentinerea sanctiunii pentru nedeclararea salariului confidential al membrilor de familie
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti, Sentinta civila nr. 1221 din 13.02.2019

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019Articole Juridice

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmitere de mesaje de catre o banca, desi relatia contractuala aceasta entitate era incheiata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP