Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice

Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice

  Publicat: 09 Jan 2019       3060 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice

Publicata in Monitorul Oficial nr. 21 din 09.01.2019

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

(3) In cazul in care nerespectarea de catre operatori sau furnizori a obligatiilor prevazute de prezenta lege prezinta un pericol grav si iminent la adresa apararii nationale, ordinii publice, securitatii nationale sau sanatatii publice, CERT-RO va informa organele judiciare si va notifica institutiile competente din domeniul apararii si securitatii nationale, ordinii publice sau sanatatii publice.
(4) Atunci cand apreciaza ca este necesar, CERT-RO poate mentine masurile dispuse conform prevederilor alin. (2) pentru o perioada de cel mult 90 de zile. In cazul in care punerea in executare a acestora necesita o durata mai mare de timp, CERT-RO poate dispune prelungirea aplicabilitatii pentru o perioada suplimentara de cel mult 90 de zile. Operatorului sau furnizorului in cauza i se va acorda posibilitatea de a-si prezenta punctul de vedere si de a propune solutii pentru remedierea definitiva a situatiei create.
(5) Masurile prevazute la alin. (2) se dispun prin decizie a directorului general al CERT-RO, ce poate fi atacata cu plangere in termen de 30 zile de la comunicare .
(6) Masurile prevazute la alin. (2) se pot dispune de catre CERT-RO cu titlu exceptional si in situatia administrarii unor incidente de natura sa prezinte pericolele ori sa aiba urmarile prevazute la alin. (3), cu consultarea, precum si la solicitarea motivata a institutiilor prevazute la alineatul respectiv.

Articolul 42.
(1) In exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit actelor normative in vigoare, CERT-RO va fi sprijinita operativ, la cerere, de catre autoritatile publice, precum si de catre organele de politie in cazuri temeinic justificate, in vederea identificarii si localizarii persoanelor fizice sau juridice care savarsesc fapte de natura contraventionala.
(2) Orice decizie a CERT-RO prin care se vatama drepturile unei persoane fizice sau juridice ori refuzul nejustificat al CERT- RO de a-i procesa cererea referitoare la un drept recunoscut de prezenta lege pot fi atacate in contencios administrativ.


CAPITOLUL VIII
Dispozitii tranzitorii

Art. 43. -
Inscrierea in registrul prevazut la art. 8, in primii 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se face prin depunerea unei declaratii pe propria raspundere insotite de o documentatie de autoevaluare a indeplinirii cerintelor minime de securitate si notificare .


CAPITOLUL IX
Dispozitii finale

Art. 44.
Pana la 9 august 2018 si, ulterior, in fiecare an, CERT-RO, in calitate de punct unic de contact, transmite Grupului de cooperare un raport de sinteza privind notificarile primite, care include numarul de notificari si natura incidentelor notificate, precum si actiunile intreprinse in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. c) si art. 12 alin. (1) lit. c) coroborate cu art. 27 lit. d).

Articolul 45.
(1) Strategia nationala prevazuta la art. 14 va acoperi cel putin urmatoarele elemente:
a) obiectivele si prioritatile strategiei nationale privind securitatea retelelor si a sistemelor informatice;
b) un cadru de guvernanta pentru realizarea obiectivelor si a prioritatilor strategiei nationale privind securitatea retelelor si a sistemelor informatice, care sa includa rolurile si responsabilitatile organismelor guvernamentale si ale altor actori relevanti;
c) identificarea masurilor referitoare la gradul de pregatire, raspuns si redresare, inclusiv cooperarea dintre sectorul public si cel privat;
d) indicarea programelor de instruire, sensibilizare si formare legate de strategia nationala privind securitatea retelelor si a sistemelor informatice;
e) indicarea planurilor de cercetare si dezvoltare legate de strategia nationala privind securitatea retelelor si a sistemelor informatice;
f) un plan de evaluare a riscurilor pentru identificarea riscurilor;
g) o lista a diferitilor actori implicati in punerea in aplicare a strategiei nationale privind securitatea retelelor si a sistemelor informatice.
(2) In elaborarea strategiei, MCSI poate solicita asistenta ENISA.
(3) In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, MCSI transmite Comisiei Europene strategia adoptata in temeiul art. 14.
(4) Comunicarea de la alin. (3) nu va contine elementele care au legatura cu securitatea nationala.

Articolul 46.
CERT-RO identifica si stabileste documentele si detaliile tehnice necesare pentru evaluarea initiala a securitatii entitatilor care urmeaza sa se declare operatorii de servicii esentiale.

Articolul 47.
Cerintele de securitate si notificare prevazute la cap. IV nu se aplica:
a) furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice si furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului;
b) prestatorilor de servicii de incredere calificati si necalificati care fac obiectul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

Articolul 48.
(1) Pana la 9 noiembrie 2018, pentru fiecare sector si subsector mentionat in anexa, pe langa primirea de notificari in vederea inscrierii in Registrul operatorilor de servicii esentiale conform art. 8 alin. (1), CERT-RO identifica operatorii de servicii esentiale care au sediul social, filiala, sucursala, punct de lucru sau alta forma de reprezentare legal stabilita pe teritoriul Romaniei.
(2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, MCSI notifica Comisiei Europene regimul sanctionator aplicabil in temeiul prezentei legi, precum si orice modificare ulterioara a acestuia.
(3) In termenul prevazut la alin. (1) si ulterior la fiecare doi ani, CERT-RO transmite Comisiei Europene urmatoarele informatii in vederea evaluarii aplicarii prezentei legi:
a) lista masurilor care permit identificarea operatorilor de servicii esentiale;
b) lista serviciilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a);
c) numarul operatorilor de servicii esentiale identificati pentru fiecare sector mentionat in anexa si o indicatie a importantei lor in legatura cu sectorul respectiv;
d) limite, atunci cand acestea exista, pentru determinarea nivelului relevant de furnizare, in raport cu numarul de utilizatori care se bazeaza pe serviciul respectiv sau cu importanta operatorului de servicii esentiale.

Articolul 49.Afişează Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Securitate    Securitate cibernetica    CERT-RO    CSIRT    Sisteme informatice    Retele informatice    Legea 362/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.
Jurisprudenţă

CCR - Decizia 506/2019 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: In ipoteza renuntarii la urmarirea penala fata de un minor care a implinit varsta de 16 ani poate fi dispusa fata de acesta obligatia prestarii unei munci neremunerate in folosul comunitatii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: Art. 21 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 - entitatea notificata va inainta dispozitia, la emiterea careia a fost obligata de instanta, impreuna cu dosarul administrativ, direct catre Secretariatul Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 398/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 506 din Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 282/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (3) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr 467/2016 - Legea pentru modificarea Codului Penal si a Legii Organizarii judiciare este neconstitutionala.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 255/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 418/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 323/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Obligarea unui stat la plata unor sanctiuni pecuniare pentru neexecutarea unei hotarari anterioare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea coordonatorului activitatii salariatului in accidentele de munca. Plata daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Pierderea unui membru de familie. Gradul de apreciere al instantei in acordarea daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciului moral si imbogatirea fara justa cauza. Criterii de acordare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Manevrarea echipamentului de catre persoane neautorizate. Lipsa instructajului SSM. Acordarea de daune morale salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Combaterea hartuirii morale si a hartuirii sexuale la locul de munca, in spatiile publice si in viata politica
Sursa: EuroAvocatura.ro