Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul privind numirea in functii de conducere a judecatorilor si revocarea din aceste functii, din 10.04.2019

Regulamentul privind numirea in functii de conducere a judecatorilor si revocarea din aceste functii, din 10.04.2019

  Publicat: 13 Apr 2019       90 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 279 din 11.04.2019 si aprobat prin Hotararea CSM 573/2019

Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Pierdere a unor drepturi, ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Persoane intre care exista legatura de afinitate.

CAPITOLUL I
Concursul sau examenul pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

Articolul 1
Numirea judecatorilor in functii de conducere la curtile de apel, tribunale, tribunale specializate si judecatorii se face in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului regulament.

Articolul 2
(1) Evidenta posturilor vacante de conducere de la instantele judecatoresti este publica si disponibila permanent pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Ministerului Justitiei, precum si prin afisare pe paginile de internet ale instantelor judecatoresti.
(2) Posturile de conducere prevazute la alin. (1), care urmeaza a se vacanta, se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Ministerului Justitiei, cu 90 de zile inainte de data expirarii mandatelor.

Articolul 3
Numirea in functiile de presedinte si vicepresedinte la curtile de apel, tribunale, tribunale specializate si judecatorii se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de cate ori este necesar, de Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii.

Articolul 4
Data, locul, tematica, bibliografia si calendarul concursului sau examenului se aproba de Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, si se afiseaza pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii, Ministerului Justitiei si la sediile instantelor judecatoresti, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii acestuia.
Articolul 5
Concursul sau examenul consta in sustinerea urmatoarelor probe:
a) testare psihologica, evaluarea capacitatii candidatului de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea, precum si verificarea rezistentei la stres;
b) prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei pentru care candideaza;
c) testare scrisa privind managementul, comunicarea si resursele umane.

SECTIUNEA a 2-a
Conditii pentru inscrierea la concurs sau examen

Articolul 6
(1) Pot participa la concursul sau examenul prevazut la art. 3 judecatorii care au obtinut calificativul "foarte bine" la ultima evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani si indeplinesc conditiile de vechime prevazute de lege. Candidatii trebuie sa functioneze cel putin 2 ani la instanta la care este vacanta functia de conducere pentru care isi depun candidatura. Conditia de vechime trebuie indeplinita pana la data desfasurarii primei probe a concursului sau examenului. La calcularea conditiei minime de vechime pentru a participa la concurs sau examen nu se ia in considerare perioada in care judecatorul a avut calitatea de auditor de justitie.
Derogari (1)
(2) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1), in situatia in care la doua concursuri consecutive pentru numirea intr-o functie de conducere nu se prezinta niciun candidat, la urmatorul concurs sau examen organizat pentru numirea in aceeasi functie de conducere pot participa si judecatori de la o alta instanta din circumscriptia aceleiasi curti de apel, care au dreptul sa functioneze la instanta pentru care isi depun candidatura.
(3) Nu pot fi numiti in functii de conducere judecatorii care au facut parte din serviciile de informatii sau au colaborat cu acestea ori judecatorii care au un interes personal ce influenteaza sau ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate si impartialitate a atributiilor prevazute de lege.
(4) Judecatorii care participa la concurs sau examen pentru o functie de conducere sunt obligati sa dea o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au facut parte din serviciile de informatii si nici nu au colaborat cu acestea, precum si o declaratie de interese care se actualizeaza anual ori in termen de 15 zile de la aparitia unei schimbari sau de la data la care judecatorul a luat cunostinta despre aceasta.

Articolul 7
(1) Judecatorii isi depun candidaturile insotite de declaratiile prevazute la art. 6 alin. (4) si documentele considerate relevante, in termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau examenului, la Institutul National al Magistraturii.
(2) Modificarea optiunilor in ceea ce priveste depunerea candidaturilor poate fi realizata pana la data expirarii termenului de depunere a candidaturilor.
(3) Proiectul referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere se depune la Consiliul Superior al Magistraturii pana la termenul prevazut de calendarul concursului, atat pe suport hartie, cat si in format electronic, pe suport specific, si se publica impreuna cu documentele relevante depuse pe intranetul instantei la care exista postul de conducere pentru care se candideaza, dupa ce functia de conducere respectiva a fost ocupata de candidat in urma concursului. Depasirea, din motive imputabile, a termenului de depunere a proiectului atrage decaderea din dreptul de a mai participa la concurs.

SECTIUNEA a 3-a
Organizarea si desfasurarea concursului sau examenului

Articolul 8
(1) Comisia de organizare a concursului este condusa de un presedinte, care este secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii. In cazul imposibilitatii indeplinirii functiei de catre acesta, comisia este condusa de directorul Directiei resurse umane si organizare.
(2) Membrii comisiei de organizare se desemneaza de catre presedintele acesteia din personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii, cu functii de conducere si executie, functionarii publici si personalul contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii.

Articolul 9
(1) Comisia de examinare este numita de Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, si este formata din 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, 2 judecatori de la curtile de apel si 3 specialisti in management si organizare institutionala. La constituirea comisiilor vor fi avuti in vedere, in principal, judecatorii care au urmat cursuri de management, precum si cei care au experienta manageriala. In comisia de examinare vor fi desemnati si membri supleanti care vor inlocui de drept, in baza hotararii presedintelui comisiei de examinare, pana la finalizarea probei de concurs, in ordinea stabilita de Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, membrii comisiei care nu isi pot exercita atributiile.
(2) Comisia de examinare este prezidata de un judecator desemnat de Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Desemnarea membrilor comisiei se face pe baza consimtamantului scris, exprimat anterior.
(4) Judecatorii care au facut parte din comisia de examinare la concursul anterior nu vor putea fi desemnati in aceasta comisie pentru urmatoarele doua sesiuni. Aceste dispozitii se aplica, in masura in care este posibil, si specialistilor in management si organizare institutionala.
(5) Din comisia de examinare nu pot face parte membrii Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii si persoanele din conducerea Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
(6) Modalitatile de plata si atributiile ce revin membrilor comisiei de examinare se stabilesc prin contracte de participare incheiate in doua exemplare intre acestia si Consiliul Superior al Magistraturii.

Articolul 10
(1) Nu pot fi numite in comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor.Afişează Regulamentul privind numirea in functii de conducere a judecatorilor si revocarea din aceste functii, din 10.04.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    CSM    Judecator    Judecatori in functii de conducere    Hotararea 573/2019Comentează: Regulamentul privind numirea in functii de conducere a judecatorilor si revocarea din aceste functii, din 10.04.2019
Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 4/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unei parti din art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Prin hotararile pronuntate in contestatiile la executare derulate intre aceleasi parti s-a stabilit in mod definitiv faptul ca nu s-a prescris dreptul de a cere executarea silita
Pronuntaţă de: Judecatoria Timisoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 3693, in sedinta din 21 martie 2017

Nu rezulta cu certitudine ca prejudiciul a fost cauzat din vina si in legatura cu munca paratilor, intrucat acestia sunt angajati ai autoritatii contractante, dar nu semnatari ai contractelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 494, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Situatia de neacordare a indemnizatiilor de pensionare la care sunt indreptatiti magistratii
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 262/2017, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Decizia nr. 844/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza a doua din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala, Decizia nr. 844/2018

Reziliere contract de inchiriere. Efectele revizurii in cea ce priveste perimarea
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 84/2018

La nivelul personalului bugetar, plata sporului de vechime nu este obligatorie in lipsa unor clauze prevazute in Contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 801/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Instanta este chemata sa cerceteze actele prezentate de parti pentru a stabili de partea cui este aparenta dreptului, dar nu se poate pronunta asupra validitatii actului sub aspectul indeplinirii conditiilor de fond (ordon. pres.)
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov Sectia I Civila, Decizia civila nr. 1174/2016, in sedinta publica din 13 septembrie 2016

Daca salariul este stabilit sub nivelul prevazut printr-un act normativ, situatia se rezolva prin constatarea nulitatii clauzei prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca, ci nu prin emiterea unei decizii unilaterale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 105/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017

Nelegalitatea actului aditional nu poate fi constatata decat in raport de o dispozitie legala sau de o alta prevedere cu caracter contractual, dar cu o forta juridica superioara
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 513/2017, in sedinta publica din 1 martie 2017Articole Juridice

Raspunderea comitentului (angajatorului) pentru fapta prepusului (salariatului) in cazul accidentelor de munca. Jurisprudenta si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Revizuirea hotararilor judecatoresti definitive atunci cand exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata in cauza – decizie C.C.R.
Sursa: Irina Maria Diculescu

C.C.R.: decaderea paratului din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, deoarece nu a depus intampinarea in termenul prevazut de Codul de procedura civila, nu echivaleaza cu suprimarea dreptului la aparare
Sursa: Irina Maria Diculescu

C.C.R: Respingerea motivata a probelor nu aduce atingere oralitatii, nemijlocirii si contradictorialitatii.
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea suspendarii contractului individual de munca la initiativa angajatorului atunci cand salariatul a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan