Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul privind numirea in functii de conducere a judecatorilor si revocarea din aceste functii, din 10.04.2019

Regulamentul privind numirea in functii de conducere a judecatorilor si revocarea din aceste functii, din 10.04.2019

  Publicat: 13 Apr 2019       3365 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 279 din 11.04.2019 si aprobat prin Hotararea CSM 573/2019

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Tabel care infatiseaza rezultatele unor calcule efectuate pe baza de elemente
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

(2) In cazul in care un membru al comisiei de examinare functioneaza la instanta de la care provin unul sau mai multi candidati, acesta are obligatia sa se retraga de la examinarea acestora si sa comunice de indata aceasta situatie presedintelui comisiei in vederea inlocuirii sale in ceea ce ii priveste pe acesti candidati.
(3) Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator si in situatia in care un membru al comisiei de examinare a fost examinat anterior de unul dintre candidati, la un concurs pentru ocuparea unei functii de conducere, desfasurat in ultimii 3 ani.
(4) In alte situatii in care se formuleaza o cerere de retragere a unui membru al comisiei de examinare, de catre acesta sau de catre unul dintre candidati, presedintele apreciaza cu privire la inlocuire.
(5) In toate cazurile in care se dispune inlocuirea, membrul respectiv nu va putea participa la examinarea niciunuia dintre candidatii la functia de conducere de la instanta respectiva.
(6) Aceeasi persoana nu poate face parte din mai mult de o comisie din cadrul aceluiasi concurs sau examen.
(7) Declaratiile si contractele de participare in comisii se centralizeaza de comisia de organizare a concursului si se pastreaza alaturi de celelalte documente de concurs.

Articolul 11
(1) Comisia de organizare a concursului sau examenului are, in principal, urmatoarele atributii:
1. centralizeaza cererile de inscriere la concurs, intocmeste listele de inscriere, verifica indeplinirea de catre candidati a conditiilor legale de participare la concurs sau examen, intocmeste si afiseaza lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale de participare la concurs sau examen si afiseaza lista finala a candidatilor;
2. controleaza si indruma actiunile privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului, constand, in principal, in: identificarea si, dupa caz, inchirierea spatiilor adecvate pentru sustinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistentei medicale pe parcursul desfasurarii concursului si a pazei necesare pentru pastrarea ordinii publice la centrele de concurs si de evaluare, asigurarea cheltuielilor de cazare si diurna pentru membrii comisiilor, in conditiile legii;
3. asigura securizarea subiectelor si a lucrarilor scrise la sediul Institutului National al Magistraturii si in timpul transportului acestora, precum si pastrarea ordinii publice la centrele de concurs sau examen si de evaluare;
4. asigura confectionarea stampilelor-tip pentru concurs sau examen, numerotate;
5. instruieste responsabilii de sala;
6. repartizeaza candidatii pe sali, in ordine alfabetica, pentru testarea psihologica si testarea scrisa, in ordinea alfabetica a curtilor de apel, pentru sustinerea proiectului si dispune afisarea listelor pe usile salilor in care se desfasoara probele, precum si publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii;
7. preia de la comisia de examinare subiectele pentru proba scrisa si baremele de evaluare si notare, in plicuri distincte, inchise si sigilate;
8. pastreaza, in conditii de deplina siguranta, subiectele si baremele de evaluare si notare la sediul Institutului National al Magistraturii;
9. coordoneaza randomizarea si multiplicarea subiectelor pentru proba scrisa, in functie de numarul candidatilor, sigiland apoi plicurile care contin necesarul de subiecte pentru fiecare sala;
10. distribuie candidatilor subiectele multiplicate pentru proba scrisa;
11. afiseaza baremul de evaluare si notare la centrele de concurs, dupa incheierea probei scrise, si asigura publicarea acestuia, precum si a subiectelor de concurs pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii;
12. organizeaza transportul lucrarilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare si raspunde de securitatea acestora;
13. in ziua desfasurarii testarii scrise, preia lucrarile scrise, precum si subiectele si baremele de evaluare si notare si ia masuri in vederea corectarii lucrarilor;
14. ia masuri pentru ca in spatiile in care isi desfasoara activitatea comisiile ori se desfasoara probele de concurs sau examen sa nu patrunda persoane straine, neautorizate de comisie sau neprevazute de prezentul regulament;
15. primeste lucrarile scrise si procesele-verbale cuprinzand deciziile comisiilor;
16. asigura publicarea simultana pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii a listelor cu rezultatele concursului;
17. calculeaza mediile generale si intocmeste listele finale;
18. analizeaza desfasurarea si rezultatele concursului si prezinta concluziile Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii;
19. informeaza de indata conducerea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situatie deosebita a carei rezolvare nu este prevazuta in prezentul regulament, precum si cu privire la orice situatie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea ori desecretizarea unui subiect;
20. propune Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificari in modul de organizare si desfasurare a concursului;
21. indeplineste orice alte atributii necesare bunei desfasurari a concursului.
(2) Presedintele comisiei de organizare a concursului sau examenului ia toate masurile necesare indeplinirii atributiilor prevazute la alin. (1). In acest scop, presedintele comisiei de organizare a concursului sau examenului stabileste fisa de atributii pentru membrii comisiei, precum si instructiunile pentru responsabilii de sala si supraveghetori.

Articolul 12
(1) La data prevazuta de calendarul concursului, listele cu candidatii care indeplinesc conditiile legale de participare la concurs sau examen se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
(2) Candidatii respinsi in urma verificarii pot formula contestatii, in termen de 24 de ore de la publicarea listelor, la Consiliul Superior al Magistraturii. Contestatiile vor fi solutionate de Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, in termenul prevazut de calendarul concursului, prin hotarare care se comunica de indata contestatorului.
(3) Dupa pronuntarea hotararii Sectiei se intocmeste lista finala a candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs sau examen, lista care se aduce la cunostinta publica prin modalitatile prevazute la alin. (1).

Articolul 13
Comisia de examinare are, in principal, urmatoarele atributii:
1. elaborarea subiectelor de concurs si a baremelor de evaluare si notare, cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) asigurarea concordantei cu tematica si bibliografia aprobate si publicate de Consiliul Superior al Magistraturii si de Institutul National al Magistraturii;
b) asigurarea cuprinderii echilibrate a materiei studiate si a gradului de complexitate corespunzator continutului tematicii si bibliografiei, pentru a fi tratate in timpul stabilit;
c) evitarea, pe cat posibil, a repetarii subiectelor de la concursurile sau examenele anterioare;
d) timpul necesar rezolvarii subiectelor sa nu depaseasca timpul alocat desfasurarii probei de concurs;
e) indicarea punctajului prevazut in barem si a timpului recomandat pentru rezolvare;
f) evitarea, pe cat posibil, a subiectelor ce contin probleme controversate in doctrina si in practica sau, in cazul unor astfel de situatii, punctarea tuturor solutiilor a caror corectitudine din punct de vedere legal poate fi argumentata logic si coerent;
2. predarea catre comisia de organizare a concursului sau examenului, cu cel putin 12 ore inainte de desfasurarea probei scrise, a subiectelor si baremelor de evaluare si notare in plicuri distincte, inchise si sigilate;
3. evaluarea si notarea candidatilor in cadrul probei prevazute la art. 5 lit. b);
4. solutionarea contestatiilor formulate la proba prevazuta de art. 5 lit. c).

Articolul 14
(1) Testarea psihologica, evaluarea capacitatii candidatului de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea si verificarea rezistentei la stres consta in aplicarea unui test scris si in sustinerea unui interviu in fata comisiei/comisiilor formate din cate 2 psihologi desemnati de Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii din randul specialistilor din cadrul Consiliului, al instantelor, precum si din tabelul psihologilor acreditati de Colegiul Psihologilor din Romania.
(2) Dispozitiile art. 9 alin. (3) si (6) si ale art. 10 alin. (1) - (5) se aplica in mod corespunzator.
(3) In comisia de testare psihologica vor fi desemnati si membri supleanti care vor inlocui de drept, in baza hotararii presedintelui comisiei de examinare, pana la finalizarea probei de concurs, in ordinea stabilita de Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, membrii comisiei care nu isi pot exercita atributiile.

Afişează Regulamentul privind numirea in functii de conducere a judecatorilor si revocarea din aceste functii, din 10.04.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    CSM    Judecator    Judecatori in functii de conducere    Hotararea 573/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Obiectiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradictie intre considerente si dispozitiv
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 32/2018 din 13.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contradictia dintre dispozitivul si considerentele unei hotarari judecatoresti. Imposibilitatea punerii in acord a acestora pe calea cererii de lamurire dispozitiv si inlaturare a dispozitiilor contradictorii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 71 din 24.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Actiunea clientului bancii impotriva bancii avizatoare a acreditivului, iar nu impotriva bancii confirmatoare sau a partenerului contractual. Continutul hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 43/A/13.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Prescriptia dreptului material la actiune. Intreruperea cursului prescriptiei prin plata facturilor emise de creditor. Rezolutiunea unilaterala a contractului. Efecte asupra recunoasterii si intreruperii cursului prescriptiei materiale a dreptului la actiune. Aspectul pozitiv al autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 121/12.03.2020

Rolul activ al judecatorului. Respectarea de catre instanta a principiului disponibilitatii care guverneaza procesul civil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 177/17.03.2020

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020

Actiune in revendicare. Efectele hotararii judecatoresti fata de terti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 181/19.03.2020

Completare hotarare judecatoreasca. Casare cu trimitere spre rejudecare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 297/23.06.2020

Contencios administrativ. Dispozitia primarului de suspendare a activitatii unei societati. Sanctiune contraventionala complementara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 450/24.06.2020Articole Juridice

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dobandirea dreptului de servitute, de trecere si de acces prin hotarare judecatoreasca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Nelegalitatea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate conform O.U.G. nr. 129/2021
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati