Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul privind numirea in functii de conducere a judecatorilor si revocarea din aceste functii, din 10.04.2019

Regulamentul privind numirea in functii de conducere a judecatorilor si revocarea din aceste functii, din 10.04.2019

  Publicat: 13 Apr 2019       3466 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 279 din 11.04.2019 si aprobat prin Hotararea CSM 573/2019

Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Forma a culpei, care consta in neprevederea rezultatului faptei pagubitoare de catre autorul ei,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Produse agroalimentare care pot fi donate conform prevederilor prezentei legi
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,

(4) In vederea publicarii rezultatelor testarii psihologice, fiecarui candidat ii va fi atribuit un cod alcatuit dintr-o litera si 4 cifre.
(5) Rezultatele testarii psihologice vor fi concretizate intr-un raport care va cuprinde profilul psihologic al fiecarui candidat in raport cu functia pentru care candideaza, precum si calificativul recomandabil sau nerecomandabil; calificativul acordat se aduce la cunostinta prin publicarea pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
(6) Candidatii nemultumiti de calificativul acordat pot formula, in termen de 3 zile de la publicarea rezultatelor, contestatii care se transmit prin fax la Institutul National al Magistraturii.
(7) Contestatiile vor fi solutionate in termen de 3 zile de o comisie formata din 3 psihologi, altii decat cei care au examinat candidatii initial, pe baza reevaluarii testului scris aplicat si a sustinerii unui nou interviu.
(8) Rezultatele testarii psihologice, concretizate in raportul care cuprinde profilul psihologic al candidatului in raport cu functia pentru care candideaza si calificativul obtinut, sunt aduse la cunostinta membrilor comisiei de examinare.

Articolul 15
(1) Candidatii sustin oral, in fata comisiei de examinare, proiectul referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere .
(2) In aprecierea sustinerii proiectului vor fi avute in vedere, in principal, urmatoarele criterii:
a) capacitatea de organizare, capacitatea rapida de decizie, autoperfectionarea, capacitatea de analiza, sinteza, previziune, strategie si planificare pe termen scurt, mediu si lung, initiativa si capacitatea de adaptare rapida;
b) indeplinirea atributiilor prevazute de lege si regulamente, cunoasterea si capacitatea de a pune in practica politicile publice din domeniul justitiei, strategiile nationale si secventiale in domeniul justitiei si respectarea principiului repartizarii aleatorii;
c) comportamentul si comunicarea cu judecatorii, procurorii, personalul auxiliar, justitiabilii, persoanele implicate in actul de justitie, alte institutii, mass-media, asigurarea accesului la informatiile de interes public din cadrul instantei si transparenta actului de conducere;
d) folosirea adecvata a resurselor umane si materiale, evaluarea necesitatilor, gestionarea situatiilor de criza, raportul resurse investite - rezultate obtinute, gestionarea informatiilor, organizarea pregatirii si perfectionarii profesionale si repartizarea sarcinilor in cadrul instantelor.
(3) In vederea evaluarii proiectului, comisia de examinare poate solicita Inspectiei Judiciare rapoartele de control efectuate la instanta pentru care se candideaza, insusite de Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Pentru fiecare categorie de criterii dintre cele prevazute la alin. (2) se acorda maximum 2,5 puncte din totalul punctajului pentru aceasta proba . Modalitatea de repartizare a punctajului maxim in cadrul fiecarei categorii de criterii se stabileste de comisia de examinare inainte de sustinerea acestei probe. Nota finala la sustinerea proiectului reprezinta media aritmetica a notelor acordate de fiecare membru al comisiei.
(5) Rezultatele sustinerii proiectului sunt definitive si nu pot fi contestate.
(6) In cazul in care nota calculata potrivit alin. (4) este mai mica de 5, la cererea candidatului, membrii comisiei vor motiva notele acordate in cuprinsul unui proces-verbal.
(7) Rezultatele sustinerii proiectului se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, dupa sustinerea probei de catre toti candidatii.

Articolul 16
Desfasurarea probei constand in sustinerea proiectului se inregistreaza cel putin cu mijloace audio. Inregistrarile se pastreaza o perioada de un an de la data desfasurarii probei, dupa care se distrug.

Articolul 17
Testarea scrisa consta in verificarea cunostintelor privind managementul, comunicarea si resursele umane, pe baza unui test-grila.

Articolul 18
(1) Cu 24 de ore inainte de desfasurarea testarii scrise, comisia de examinare stabileste subiectele pentru testarea scrisa.
(2) Subiectele si baremele de evaluare si notare se predau in plicuri distincte, inchise si sigilate, de catre comisia de examinare, comisiei de organizare a concursului sau examenului, cu cel putin 12 ore inainte de data si ora sustinerii probei scrise. Comisia de organizare asigura randomizarea subiectelor in 4 variante si multiplicarea acestora in functie de numarul candidatilor, sigiland apoi plicurile care contin necesarul de subiecte pentru fiecare sala. Plicurile se deschid in ziua concursului, in prezenta reprezentantilor candidatilor, dupa expirarea termenului de acces in salile de concurs.

Articolul 19
(1) Accesul candidatilor in sala de examen/concurs este permis pe baza actului de identitate, in ordinea afisata, la ora stabilita, cel mai tarziu cu 30 de minute inainte de inceperea probelor. In mod exceptional, pot fi admisi candidati in sala si cu mai putin de 30 de minute inainte de inceperea probelor, dar nu si dupa deschiderea plicului cu subiecte.
(2) Inainte de aducerea subiectelor in sali, responsabilii de sala aduc la cunostinta candidatilor modul de desfasurare a probelor si modul de completare a datelor personale pe teza de concurs tipizata.

Articolul 20
(1) Se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii probelor scrise orice fel de lucrari care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloc electronic de comunicare . Supraveghetorii verifica respectarea acestei prevederi inainte de aducerea subiectelor in sali. Nerespectarea acestor dispozitii duce la eliminarea din sala a candidatului, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu.
(2) Candidatii se asaza in ordine alfabetica, conform listelor afisate. Candidatii primesc teze de concurs tipizate pe care isi scriu cu majuscule numele si prenumele si completeaza citet celelalte date de pe coltul paginii ce urmeaza sa fie lipit, precum si coli obisnuite pentru ciorne, marcate cu stampila de concurs.
(3) Coltul tezei de concurs tipizate se lipeste si se stampileaza la momentul predarii lucrarii, numai dupa ce persoanele care supravegheaza in sala au verificat identitatea candidatilor si completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce responsabilii de sala semneaza in interiorul portiunii din pagina care urmeaza sa fie sigilata.
(4) Inscrierea numelui candidatului pe foile tipizate in afara rubricii care se sigileaza si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrarii atrag anularea lucrarii scrise respective.
(5) Frauda dovedita atrage eliminarea candidatului din concurs. Se considera frauda si incalcarea dispozitiilor alin. (1) si (4). In aceste cazuri responsabilul de sala consemneaza intr-un proces-verbal faptele constatate si masurile luate, iar lucrarea scrisa se anuleaza cu mentiunea "frauda". Procesul- verbal se comunica comisiei de organizare a concursului si candidatului respectiv.

Articolul 21
(1) Responsabilii de sali primesc plicurile cu subiecte de la presedinte sau un membru al comisiei de organizare a concursului, verifica integritatea acestora, le deschid si distribuie subiectele multiplicate fiecarui candidat.
(2) Niciun membru al comisiei nu poate parasi centrul de concurs si nu poate comunica continutul subiectelor de concurs pana la incheierea probelor scrise.
(3) Pe parcursul desfasurarii probelor scrise membrii comisiei de organizare a concursului si supraveghetorii de sali nu pot da candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor si nu pot aduce modificari ale subiectelor sau baremelor. Orice nelamurire legata de subiecte se discuta direct cu comisia de examinare. Pe toata durata desfasurarii testarii scrise, in salile de concurs sau examen au acces numai membrii comisiilor de examinare si de organizare care supravegheaza desfasurarea concursului sau examenului.
(4) Punctajul acordat si timpul recomandat pentru rezolvare, stabilite de comisia de examinare, se transmit candidatilor odata cu subiectele, iar baremul de evaluare si notare se afiseaza la centrele de concurs si se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, dupa incheierea probei scrise. In termen de 24 de ore de la afisare candidatii pot face contestatii la barem, care se transmit prin fax la Institutul National al Magistraturii si se solutioneaza in termenul prevazut de calendarul concursului. Solutia se motiveaza in termen de 3 zile de la expirarea termenului prevazut pentru solutionarea contestatiilor. Baremul de evaluare si notare definitiv, stabilit in urma solutionarii contestatiilor, se publica de indata pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
(5) In cazul admiterii de contestatii la barem, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune sanctionarea membrilor comisiei de examinare care sunt raspunzatori de admiterea contestatiilor, in masura in care se retine reaua-credinta sau grava neglijenta a acestora.
(6) Persoanele prevazute la alin. (5) pot fi sanctionate cu reducerea sau neplata drepturilor banesti cuvenite pentru activitatea prestata; acestor persoane le poate fi interzisa si participarea in comisii similare pe o perioada de pana la 3 ani.
(7) Sanctiunile prevazute la alin. (6) se aplica in functie de circumstantele concrete si proportional cu consecintele produse .

Articolul 22
(1) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun candidat nu mai poate intra in sala si niciun candidat nu poate parasi sala decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine testarea scrisa.
(2) In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de una dintre persoanele care supravegheaza pana la inapoierea in sala de concurs.
(3) Timpul destinat elaborarii lucrarii scrise, stabilit de comisia de examinare, nu poate depasi 4 ore si se socoteste din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.
(4) Pentru elaborarea lucrarii scrise candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare neagra. Nu se foloseste alta hartie decat cea distribuita candidatilor de catre supraveghetori. Rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe teza de concurs tipizata, iar solutiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau in considerare.
(5) In cazul in care unii candidati doresc sa isi transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte teste tipizate. Acest lucru este consemnat de catre supraveghetori in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc de catre supraveghetori, mentionandu-se pe ele "Anulat", se semneaza de 2 supraveghetori si se pastreaza in conditiile stabilite pentru lucrarile scrise.

Afişează Regulamentul privind numirea in functii de conducere a judecatorilor si revocarea din aceste functii, din 10.04.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    CSM    Judecator    Judecatori in functii de conducere    Hotararea 573/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Obiectiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradictie intre considerente si dispozitiv
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 32/2018 din 13.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contradictia dintre dispozitivul si considerentele unei hotarari judecatoresti. Imposibilitatea punerii in acord a acestora pe calea cererii de lamurire dispozitiv si inlaturare a dispozitiilor contradictorii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 71 din 24.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Actiunea clientului bancii impotriva bancii avizatoare a acreditivului, iar nu impotriva bancii confirmatoare sau a partenerului contractual. Continutul hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 43/A/13.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Prescriptia dreptului material la actiune. Intreruperea cursului prescriptiei prin plata facturilor emise de creditor. Rezolutiunea unilaterala a contractului. Efecte asupra recunoasterii si intreruperii cursului prescriptiei materiale a dreptului la actiune. Aspectul pozitiv al autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 121/12.03.2020

Rolul activ al judecatorului. Respectarea de catre instanta a principiului disponibilitatii care guverneaza procesul civil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 177/17.03.2020

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020

Actiune in revendicare. Efectele hotararii judecatoresti fata de terti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 181/19.03.2020

Completare hotarare judecatoreasca. Casare cu trimitere spre rejudecare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 297/23.06.2020

Contencios administrativ. Dispozitia primarului de suspendare a activitatii unei societati. Sanctiune contraventionala complementara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 450/24.06.2020Articole Juridice

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dobandirea dreptului de servitute, de trecere si de acces prin hotarare judecatoreasca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Nelegalitatea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate conform O.U.G. nr. 129/2021
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati