Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei, din 16.04.2019

Regulamentul privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei, din 16.04.2019

  Publicat: 13 May 2019       2068 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 370 din 13.05.2019 si aprobat prin Ordinul Consiliului Concurentei 407/2019

1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Totalitatea membrilor unui organ colectiv, a unei organizatii sau adunari constituite.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Articolul 10
(1) In situatia aplicarii art. 58 din Legea nr. 21/1996, daca decizia, ale carei masuri nu au fost respectate, a fost luata de catre o comisie a Consiliului Concurentei, inspectorii de concurenta vor inainta acesteia sau, dupa caz, unei noi comisii desemnate in acest scop o nota avizata de superiorul ierarhic si aprobata de directorul general, cu prezentarea situatiei de fapt si de drept, punctul de vedere al contravenientului si propunerea de aplicare a maximului amenzii prevazute de Legea nr. 21/1996.
(2) Comisia Consiliului Concurentei va analiza situatia, iar, in cazul constatarii incidentei art. 58 din Legea nr. 21/1996, va putea dispune aplicarea amenzii maxime prevazute la art. 55 sau 56 din acelasi act normativ si obligarea contravenientului la plata diferentei de amenda, fiind emisa o decizie in acest sens.

Articolul 11
Decizia Comisiei Consiliului Concurentei prin care se constata si se sanctioneaza o contraventie trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contraventionale, indicarea dispozitiei legale incalcate, punctul de vedere al faptuitorului cu privire la fapta sa, amenda aplicata si modalitatea de individualizare a acesteia, precum si termenul si modalitatea de plata, termenul de contestare si instanta competenta sa solutioneze contestatia .

CAPITOLUL III
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de Legea nr. 21/1996 de catre Plenul Consiliului Concurentei

Articolul 12
(1) Plenul Consiliului Concurentei constata si aplica sanctiuni pentru contraventiile prevazute la art. 53 lit. a) -c), art. 54, art. 541, art. 55 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 si aplica art. 58 sau 59 in conditiile art. 60 alin. (4) din acelasi act normativ.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Plenul Consiliului Concurentei se realizeaza prin decizii.
(3) In cazul in care Plenul Consiliului Concurentei constata si aplica sanctiuni pentru contraventiile prevazute la art. 53 lit. a) -c), art. 54, art. 541 si art. 55 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 21/1996 si aplica art. 58 si 59 din acelasi act normativ la cererea motivata a cel putin unui membru al comisiei desemnate potrivit art. 5 alin. (3) formulata in cazurile cu grad de dificultate ridicat, prevederile art. 6 si 8-11 se aplica corespunzator.

Articolul 13
(1) In cazul faptelor susceptibile a constitui contraventiile prevazute la art. 55 alin. (1) lit. a) -c) din Legea nr. 21/1996, raportul de investigatie care va fi inaintat Plenului Consiliului Concurentei va cuprinde prezentarea situatiei de fapt si de drept, precum si propunerea de sanctionare. Vor fi transmise Plenului Consiliului Concurentei si eventualele observatii formulate de partile investigate, putand fi organizate audieri potrivit prevederilor art. 44 si 45 din Legea nr. 21/1996.
(2) Plenul Consiliului Concurentei va analiza situatia, iar, in cazul constatarii savarsirii uneia dintre faptele prevazute la alin. (1), se va pronunta stabilind cuantumul amenzii aplicate, fiind emisa o decizie in acest sens.
(3) In situatia in care Plenul va hotari asupra posibilei aplicari a dispozitiilor art. 58 din Legea nr. 21/1996 in cazul analizat, va face o mentiune expresa in decizia sa, iar, in cazul neindeplinirii masurilor dispuse, va proceda potrivit prevederilor art. 14 la emiterea unei decizii prin care va stabili diferenta de amenda ce trebuie achitata de contravenient.

Articolul 14
(1) In situatia aplicarii art. 58 din Legea nr. 21/1996, daca decizia, ale carei masuri nu au fost respectate, a fost luata de catre Plenul Consiliului Concurentei, inspectorii de concurenta vor inainta acestuia o nota avizata de superiorul ierarhic si aprobata de directorul general, cu prezentarea situatiei de fapt si de drept, punctul de vedere al contravenientului si propunerea de aplicare a maximului amenzii prevazute de Legea nr. 21/1996.
(2) Plenul Consiliului Concurentei va analiza situatia, iar, in cazul constatarii incidentei art. 58 din Legea nr. 21/1996, va putea dispune aplicarea amenzii maxime prevazute la art. 55 sau 56 din acelasi act normativ si obligarea contravenientului la plata diferentei de amenda, fiind emisa o decizie in acest sens.

Articolul 15
Deciziile prin care se constata si se sanctioneaza o contraventie de catre Plenul Consiliului Concurentei trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contraventionale, indicarea dispozitiei legale incalcate, punctul de vedere al faptuitorului cu privire la fapta sa, modalitatea de individualizare a amenzii si cuantumul acesteia, termenul si modalitatea de plata, termenul de contestare si instanta competenta sa solutioneze contestatia .

CAPITOLUL IV
Comunicarea deciziilor Consiliului Concurentei si executarea actelor cu caracter sanctionatoriu emise de Consiliul Concurentei

Articolul 16
(1) Deciziile adoptate in plen se semneaza de catre presedinte, in numele Consiliului Concurentei, iar deciziile adoptate in comisie se semneaza de catre membrii comisiei. Deciziile Consiliului Concurentei se inmaneaza sau, dupa caz, se comunica in copie prin adresa semnata de presedintele Consiliului Concurentei sau inlocuitorul acestuia.
(2) Comunicarea deciziilor emise de Consiliul Concurentei prin care se constata si se sanctioneaza o contraventie se face prin intermediul serviciilor de trimiteri postale, prin fax sau prin e-mail, cu confirmare de primire, si, in caz ca acest lucru nu este posibil, prin afisarea deciziei intr-o forma confidentializata la sediul/domiciliul contravenientului atunci cand acesta se afla in Romania. In situatia in care comunicarea deciziei se realizeaza prin afisare, se intocmeste proces-verbal de afisare semnat de cel putin un martor, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3.
(3) In cazul in care niciuna din modalitatile de comunicare prevazute la alin. (2) nu a facut posibila comunicarea, aceasta se poate face prin publicitate. Publicitatea se realizeaza prin afisarea unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ pe numele intreprinderii sanctionate, concomitent, la sediul Consiliului Concurentei si pe pagina de internet a acesteia, anuntul mentinandu-se afisat cel putin 60 de zile de la data publicarii si considerandu-se comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii.

Articolul 17
(1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, neatacat in termenul prevazut de lege, constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.
(2) Deciziile Consiliului Concurentei prin care se constata si se aplica sanctiuni pentru savarsirea contraventiilor prevazute de Legea nr. 21/1996 constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate, in termen de 30 de zile de la comunicarea acestora.

Articolul 18
(1) Suma reprezentand cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sanctiune pentru contraventia savarsita, stabilita prin proces-verbal, se achita de contravenient prin numerar sau ordin de plata, catre bugetul de stat, in termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal.
(2) Suma reprezentand cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sanctiune pentru contraventia savarsita sau al diferentei pana la amenda maxima, dupa caz, stabilita prin decizie, se achita de contravenient prin numerar, ordin de plata sau prin mijloace de plata online, in conturile dedicate, la unitatile Trezoreriei Statului, catre bugetul de stat, in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.
(3) O copie a dovezii achitarii amenzii, precum chitanta, extras de cont, ordin de plata etc., se transmite prin posta sau electronic, prin e-mail, Consiliului Concurentei in termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal sau in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei, pentru a fi atasata dosarului cauzei. Pentru a verifica efectuarea platii, inscrisurile doveditoare trebuie sa contina: denumirea platitorului si CUI, numarul si data documentului de plata, contul in care a fost virata amenda, suma platita, titlul de creanta in baza caruia a fost efectuata plata, respectiv numarul si data deciziei/procesului-verbal.

Articolul 19
Procesele-verbale de sanctionare contraventionala si deciziile Consiliului Concurentei prin care se stabilesc sanctiuni se comunica contravenientilor si, concomitent, se transmit catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala pentru luarea lor in evidenta si inceperea procedurilor de executare silita in cazul in care contravenientul nu face dovada achitarii amenzii la data la care actul sanctionator a devenit titlu executoriu conform prevederilor art. 17.

CAPITOLUL V
Caile de atac

Articolul 20
(1) Deciziile Plenului si comisiilor Consiliului Concurentei prin care se aplica amenzi contraventionale potrivit prevederilor Legii nr. 21/1996 pot fi contestate in contencios administrativ, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti.
(2) Contestarea deciziilor Consiliului Concurentei date in aplicarea art. 8, 13, art. 25 alin. (5) lit. c), art. 46 si 47 din Legea nr. 21/1996 nu suspenda de drept executarea, instanta putand dispune, la cerere, suspendarea executarii deciziei atacate in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul amenzilor, suspendarea se va dispune doar cu conditia platii unei cautiuni stabilite conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la creantele bugetare.

Articolul 21
Procesele-verbale prin care Consiliul Concurentei aplica sanctiuni contraventionale pot fi contestate la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare .

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

Articolul 22
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul regulament.

Articolul 23
Prezentul regulament este pus in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA Nr. 1
la regulament

Afişează Regulamentul privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei, din 16.04.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Consiliul Concurentei    Regulament    Sanctiuni    Regulamentul privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor    Ordinul 407/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Instantele nationale procedeaza la adresarea unei intrebari CJUE numai dupa analizarea necesitatii si pertinentei acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1704/2019

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL Admis - Decizia ICCJ nr. 7/2019 - Majorarile prevazute in art. 1 alin. (1) din OG 10/2007 au fost si raman incluse in indemnizatia bruta de incadrare si dupa data intrarii in vigoare a Legii 330/2009
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Simpla enuntare a celor imputate salariatului si a concluziilor comisiei de cercetare disciplinara nu echivaleaza cu descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Lipsa descrierii faptei nu poate fi acoperita prin alte inscrisuri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti Sectia I CIvila, Decizia civila nr. 882/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Analiza modului de individualizare a masurii disciplinare este de esenta controlului de legalitate, jurisdictia muncii neputand sa se rezume doar la aspectele formale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 416/2017, in sedinta publica din 27 ianuarie 2017

Anulare decizie de concediere disciplinara. Modificarile manuscrise operate pe un regulament intern nu sunt opozabile
Pronuntaţă de: Tribunalul Mures Sectia Civila, Sentinta civila nr. 68/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017

Reguli si exceptii privind cumulul sporurilor in domeniul medical
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia Sectia I civila, Decizia nr. 42/2017, in sedinta publica din data de 18 Ianuarie 2017.

Sanctionarea abuziva a salariatului pentru fapte ce nu tin de atributiile de serviciu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu-Jiu, Decizia nr. 3086 din 09.06.2016Articole Juridice

Un constructor de automobile ale carui vehicule manipulate ilicit sunt revandute in alte state membre poate fi chemat in judecata in fata instantelor acestor state
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un membru de familie al unui cetatean al Uniunii care nu are cetatenia unui stat membru, dar care este titular al unui permis de sedere permanenta este scutit de obligatia de a obtine o viza pentru a intra pe teritoriul statelor membre
Sursa: EuroAvocatura.ro

Comportamentul perturbator al unui pasager aerian poate constitui o „imprejurare exceptionala”
Sursa: EuroAvocatura.ro

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Raspunderea si sarcinile Responsabilului cu Protectia Datelor
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati