Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei, din 16.04.2019

Regulamentul privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei, din 16.04.2019

  Publicat: 13 May 2019       1896 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 370 din 13.05.2019 si aprobat prin Ordinul Consiliului Concurentei 407/2019

Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul legii 8/1996, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

Model de proces-verbal de sanctionare contraventionala pentru contraventiile prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

CONSILIUL CONCURENTEI
PROCES-VERBAL

Nr. . . . . . . . . . . de constatare si de sanctionare a contraventiilor
Incheiat in ziua de . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . . , localitatea . . . . . . . . . .
Subsemnatii,.........., avand functia de inspectori de concurenta in cadrul Consiliului Concurentei, in calitate de agenti constatatori, in temeiul Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare/Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si in baza legitimatiilor nr..........., eliberate de Consiliul Concurentei, in urma inspectiei inopinate efectuate in baza .......... in ziua de/perioada.......... (numarul ordinului de inspectie si/sau de investigatie) luna.......... anul.........., ora.........., la.......... din.........., str........... nr..........., cu numar de inmatriculare in registrul comertului.......... si cod unic de inregistrare .........., am constatat urmatoarele:....................
Faptele de mai sus constituie contraventie potrivit prevederilor art........... din Legea nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare/Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
De savarsirea acestor fapte se face vinovat(a) . . . . . . . . . ., reprezentat(a) prin . . . . . . . . . ., (numele si prenumele) avand calitatea de . . . . . . . . . ., domiciliat(a) in . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . .
Fata de contraventiile constatate, in temeiul legii, se aplica urmatoarele sanctiuni:
Contravenientul.......... se amendeaza cu.........., conform art........... din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare/Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
Amenda se va achita in contul de amenzi deschis la trezoreria in a carei raza teritoriala se afla sediul social al . . . . . . . . . .
Dovada platii se va prezenta la Consiliul Concurentei in termen de 15 zile de la comunicarea/inmanarea prezentului proces-verbal.
In cazul in care plata se face prin ordin de plata, acesta va fi certificat de trezoreria de care apartine platitorul.

Alte mentiuni:
Contravenientului i s-a adus la cunostinta ca are dreptul de a face obiectii cu privire la continutul procesului-verbal.
Contravenientul a formulat urmatoarele obiectii:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Impotriva prezentului proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se poate face plangere la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, in termen de 15 zile de la data inmanarii sau, dupa caz, a comunicarii procesului-verbal.
In termen de 15 zile de la data inmanarii sau a comunicarii procesului-verbal, contravenientul poate achita voluntar amenda. Daca in acest termen contravenientul, nefacand plata voluntara, nu exercita nici calea de atac legala impotriva prezentului proces-verbal, acesta din urma constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.
O copie de pe prezentul proces-verbal de constatare si sanctionare contraventionala s-a inmanat astazi reprezentantului contravenientului, . . . . . . . . . . . . /se va comunica contravenientului.
Mentiuni privind imprejurarile in care s-a semnat procesul-verbal:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Martor,
Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat in . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., confirm, ca martor, faptul ca reprezentantul contravenientului nu s-a aflat de fata la semnarea prezentului proces-verbal/a refuzat/nu a putut sa semneze prezentul proces-verbal. Mentionez ca nu am calitatea de agent constatator.

Semnatura
. . . . . . . . . .
Mentiuni privind lipsa semnaturii martorului:
. . . . . . . . . .
Inspectori de concurenta,
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele si semnatura)
Contravenient,
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele reprezentantului si semnatura)

ANEXA Nr. 2
la regulament

Model de proces-verbal de afisare a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

CONSILIUL CONCURENTEI
PROCES-VERBAL DE AFISARE

Nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . .
Subsemnatii,.........., inspectori de concurenta, avand legitimatiile de serviciu nr..........., in baza dispozitiilor art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, constatand ca reprezentantul intreprinderii/asociatiei de intreprinderi.........., cu nr. de inregistrare1) in registrul comertului J........../CUI........../numar de inregistrare in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial2) si cod fiscal.........., avand sediul in.........., domnul/doamna.......... (numele si prenumele), in calitate de administrator/director/membru al directoratului/persoana imputernicita3), nu este prezent (a) pentru a semna/este prezent (a), dar refuza sa semneze Procesul-verbal de constatare si sanctionare nr..........., incheiat la data de: ziua.......... luna.......... anul.........., am procedat la afisarea acestuia la intrarea in sediul principal/secundar al contravenientului4) din..........

Procedura afisarii s-a desfasurat in prezenta martorului domnul/doamna . . . . . . . . . ., cu domiciliul in . . . . . . . . . .

Inspectori de concurenta,
. . . . . . . . . .
(numele si semnatura)

Afişează Regulamentul privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei, din 16.04.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Consiliul Concurentei    Regulament    Sanctiuni    Regulamentul privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor    Ordinul 407/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Instantele nationale procedeaza la adresarea unei intrebari CJUE numai dupa analizarea necesitatii si pertinentei acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1704/2019

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL Admis - Decizia ICCJ nr. 7/2019 - Majorarile prevazute in art. 1 alin. (1) din OG 10/2007 au fost si raman incluse in indemnizatia bruta de incadrare si dupa data intrarii in vigoare a Legii 330/2009
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Simpla enuntare a celor imputate salariatului si a concluziilor comisiei de cercetare disciplinara nu echivaleaza cu descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Lipsa descrierii faptei nu poate fi acoperita prin alte inscrisuri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti Sectia I CIvila, Decizia civila nr. 882/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Analiza modului de individualizare a masurii disciplinare este de esenta controlului de legalitate, jurisdictia muncii neputand sa se rezume doar la aspectele formale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 416/2017, in sedinta publica din 27 ianuarie 2017

Anulare decizie de concediere disciplinara. Modificarile manuscrise operate pe un regulament intern nu sunt opozabile
Pronuntaţă de: Tribunalul Mures Sectia Civila, Sentinta civila nr. 68/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017

Reguli si exceptii privind cumulul sporurilor in domeniul medical
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia Sectia I civila, Decizia nr. 42/2017, in sedinta publica din data de 18 Ianuarie 2017.

Sanctionarea abuziva a salariatului pentru fapte ce nu tin de atributiile de serviciu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu-Jiu, Decizia nr. 3086 din 09.06.2016Articole Juridice

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Raspunderea si sarcinile Responsabilului cu Protectia Datelor
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Munca la domiciliu si telemunca. Ce le diferentiaza?
Sursa: MCP Cabinet avocati

Un pasager aerian care a primit o compensatie pentru anularea unui zbor si care a acceptat sa calatoreasca cu un alt zbor are dreptul la o compensatie ca urmare a intarzierii zborului de redirectionare
Sursa: EuroAvocatura.ro

Suspendarea contractului de munca ca urmare a carantinei sau fortei majore
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut