Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea nr. 105/2019 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

Legea nr. 105/2019 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

  Publicat: 20 May 2019       8076 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 392 din 20.05.2019 a fost publicata Legea nr. 105/2019 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
A fost promulgat la 11.09.1865
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.

Articolul I

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, alineatele (2) - (22) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) La nivelul fiecarui judet si in municipiul Bucuresti functioneaza oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, denumite in continuare oficii teritoriale, ca institutii cu personalitate juridica in subordinea Agentiei Nationale, conduse de directori, care au calitatea de ordonatori tertiari de credite.
(21) Directorul oficiului teritorial este numit, concediat sau revocat din functie, in conditiile legii, prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, contractul individual de munca al acestuia fiind incheiat pe perioada nedeterminata.
(22) Concedierea sau revocarea din functie a directorului oficiului teritorial, dispusa, in conditiile legii, prin ordinul prevazut la alin. (21), reprezinta un caz de incetare de drept a contractului individual de munca . Fac exceptie persoanele incadrate prin concurs pe un post in cadrul oficiului teritorial, anterior preluarii la Agentia Nationala, care pot opta pentru incadrarea pe o functie de executie vacanta in cadrul oficiului teritorial, daca persoana indeplineste conditiile prevazute de lege pentru ocuparea respectivei functii."
2. La articolul 3, dupa alineatul (22) se introduc doua noi alineate, alineatele (23) si (24), cu urmatorul cuprins:
"(23) In cazul in care in functia de director al oficiului teritorial este numit un angajat din cadrul institutiilor subordonate sau al Agentiei Nationale, contractul individual de munca incheiat cu aceste institutii se suspenda pe perioada exercitarii functiei de director.
(24) Exercitarea cu caracter temporar a functiei vacante sau temporar vacante de sef serviciu cadastru, sef serviciu publicitate imobiliara sau sef serviciu/birou economic se poate face prin detasarea pe aceasta functie a unei persoane din cadrul oficiului teritorial care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru ocuparea respectivei functii de conducere si care nu a fost sanctionata disciplinar."
3. La articolul 4, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) autorizeaza persoanele fizice si juridice care pot executa lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii, prin ordin cu caracter normativ al directorul general al Agentiei Nationale;".
4. La articolul 4, dupa litera r) se introduce o noua litera, litera r1), cu urmatorul cuprins:
"r1) executa, prin personalul desemnat al institutiilor subordonate, lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, topografiei, geodeziei si publicitatii imobiliare, la nivelul intregii tari, pentru imobile din domeniul public al statului, identificate ca fiind necesare si urgente si aprobate ca atare prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale. Executarea acestor lucrari se va efectua in conformitate cu prevederile regulamentului mentionat la art. 20, numai de catre echipele cu atributii in acest sens, desemnate prin ordin al directorului general, la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare putand fi constituite maximum doua echipe;".
5. La articolul 9, alineatele (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(6) Tarifele si incasarile prevazute la alin. (3) nu sunt purtatoare de TVA, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Plata onorariilor si tarifelor in vederea eliberarii de catre notarii publici a certificatelor de mostenitor, certificate intocmite cu privire la imobile ce au facut obiectul inregistrarii sistematice, se face de catre Agentia Nationala din veniturile proprii, in aplicarea Programului national de cadastru si carte funciara, chiar si ulterior finalizarii inregistrarii sistematice, cu conditia respectarii termenelor maximale prevazute la alin. (9), cu respectarea prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la plata TVA."
6. La articolul 9, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu urmatorul cuprins:
"(71) Sumelor achitate de Agentia Nationala pentru plata certificatelor de mostenitor prevazute la alin. (7) li se adauga taxa pe valoarea adaugata, dispozitie aplicabila tuturor certificatelor de mostenitor intocmite cu privire la imobile ce au facut obiectul inregistrarii sistematice, indiferent de data eliberarii acestora, de catre notarii publici care intrunesc conditiile prevazute de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare."
7. La articolul 9, alineatele (10), (121) si (29) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(10) In cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica nu se datoreaza impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare, prin derogare de la dispozitiile art. 111 alin. (1) si (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile art. 111 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile in cadrul procesului de inregistrare sistematica.
. . . . . . . . . .
(121) Prin procedurile prevazute la alin. (32) si (346) se pot stabili categoriile de imobile exceptate de la decontare, precum si cele pentru care se deconteaza un cuantum mai mic decat cel prevazut la alin. (30) si (345).
. . . . . . . . . .
(29) In cadrul Programului national de cadastru si carte funciara se cofinanteaza si lucrarile de inregistrare sistematica initiate ca urmare a contractarii acestora de catre unitatile administrativ-teritoriale, valoarea cofinantarii fiind in cuantumul prevazut la alin. (345)."
8. La articolul 9, dupa alineatul (29) se introduce un nou alineat, alineatul (291), cu urmatorul cuprins:
"(291) Sectoarele cadastrale receptionate de oficiile teritoriale dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 150/2015 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 25 iunie 2015, indiferent de data contractarii acestor lucrari de catre unitatile administrativ-teritoriale, se cofinanteaza potrivit alin. (29) si alin. (30) - (34). "
9. La articolul 9, alineatul (30) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(30) Taxa pe valoarea adaugata se adauga, potrivit legii, la sumele prevazute la alin. (29) si (345), ce se deconteaza de Agentia Nationala pentru cofinantarea sau finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica contractate de unitatile administrativ-teritoriale."
10. La articolul 9, alineatul (31) se abroga.
11. La articolul 9, alineatele (32) si (34) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(32) Plata destinata cofinantarii se face de catre Agentia Nationala, in limita bugetului aprobat, ulterior finalizarii inregistrarii sistematice la nivelul sectorului cadastral, conform unei proceduri stabilite prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.
. . . . . . . . . .
(34) Fondurile aferente acestor lucrari se vireaza in contul unitatilor administrativ-teritoriale ulterior infiintarii cartilor funciare, iar suma ce urmeaza a fi virata se va calcula raportat la numarul total de carti funciare, in aplicarea situatiilor particulare prevazute la alin. (30)."
12. La articolul 11, alineatul (1) si litera p) a alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 11
(1) Unitatile administrativ-teritoriale si/sau, dupa caz, sectoarele cadastrale in care se vor derula lucrari de inregistrare sistematica se aduc la cunostinta publica, pe pagina de internet special creata de catre Agentia Nationala, in scopul informarii autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, precum si a persoanelor fizice si juridice care detin drepturi referitoare la imobile.
. . . . . . . . . .
p) informarea publica, prin afisare, pe pagina de internet special creata de catre Agentia Nationala in acest scop, cu privire la finalizarea lucrarilor de inregistrare sistematica la nivelul sectorului cadastral sau a intregii unitati administrativ- teritoriale;".
13. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile inclusiv imobilelor care au fost inregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, din regiunile unde au fost aplicate prevederile Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, in situatia in care proprietarii nu sunt identificati cu ocazia realizarii interviurilor pe teren, insa sunt identificati posesorii imobilelor din zonele foste necooperativizate, imobilelor din zonele foste cooperativizate pentru care s-a finalizat procesul de retrocedare prin emiterea titlurilor de proprietate, precum si imobilelor situate in intravilanul localitatilor care au facut obiectul legilor de restituire a proprietatilor funciare."
14. La articolul 13, dupa alineatul (14) se introduc doua noi alineate, alineatele (141) si (142), cu urmatorul cuprins:
"(141) Dispozitiile alin. (14) nu sunt aplicabile in cazul in care cu ocazia realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate pe vechile amplasamente, potrivit legilor de restituire a proprietatilor funciare, fara efectuarea masuratorilor de catre comisia locala, recunoasterea reciproca a limitelor proprietatii de catre vecini si in lipsa planurilor parcelare, conform art. 27 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca se constata diferente de suprafata in plus sau in minus intre suprafata inscrisa in titlul de proprietate si suprafata masurata a vechiului amplasament, caz in care in documentele tehnice ale cadastrului si in cartile funciare care se vor deschide in baza acestora se va inscrie suprafata rezultata din masuratori.
(142) Raspunderea pentru corectitudinea intocmirii documentelor tehnice ale cadastrului si pentru corespondenta acestora cu realitatea din teren, precum si pentru identificarea limitelor imobilelor pe vechile amplasamente in concordanta cu actele juridice puse la dispozitie de detinatori revine persoanei autorizate sa execute lucrari de specialitate si primarului in calitate de presedinte al comisiei locale de restituire a proprietatilor funciare."
15. La articolul 22, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(10) Angajatilor Agentiei Nationale si ai institutiilor subordonate le este interzis sa execute, in calitate de persoane fizice autorizate sau de experti judiciari, lucrari de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei si publicitatii imobiliare, cu exceptia personalului desemnat sa execute lucrarile prevazute la art. 4 lit. r1). Personalului prevazut la art. 4 lit. r1) ii este interzis sa inscrie, sa receptioneze sau sa avizeze lucrarile executate ca urmare a identificarii acestora ca fiind necesare si urgente si aprobate ca atare prin ordin al directorului general ori sa exercite atributiile prevazute la art. 4 lit. l) cu privire la aceste imobile."
16. La articolul 24, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Intabularea in cartea funciara a transmisiunii drepturilor reale imobiliare ce opereaza prin efectul fuziunii/divizarii se efectueaza pe baza unei documentatii cuprinzand:
a) hotararea instantei de judecata referitoare la proiectul de fuziune/divizare a persoanei/persoanelor juridice supuse reorganizarii;
b) actul de infiintare prin care se constituie persoana/ persoanele juridice nou-infiintata/nou-infiintate;

Afişează Legea nr. 105/2019 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea nr. 105/2019    Cadastru    Publicitate imobiliara    Legea 7/1996

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Delimitare unitati administrativ teritoriale. Atributiile instantelor judecatoresti in procedura de delimitare. Etapele delimitarii unitatilor administrativ teritoriale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 501/2 iulie 2020

Decizia C.C.R. nr. 5/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 din Legea nr. 7/1996
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Actiune in revendicare. Imobil ce a apartinut patrimoniului sindicatului. Incidenta dispozitiilor art. 480 C.civ.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 319 din 30 martie 2014

Acord de mediere intervenit intre persoane juridice si autoritati publice. Actiune pauliana
Pronuntaţă de: Tribunalul Alba, Sectia civila, Sentinta civila nr. 355 din 18.02.2009

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Anulare incheiere. Restabilire situatie anterioara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1243 din data 27.05.2010

Lipsa titlu locativ, Evacuare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1210 din data 20.05.2010

Contestare incheiere de carte funciara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1895 din data 26.05.2011

Anulare sentinta civila. Incalcarea principiului securitatii juridice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.3003 din data 14.09.2011

Acte preparatorii. Anulare aviz de executie si aviz tehnic emise de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.830 din data 25.02.2011

Anulare incheieri ale Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Intabulare drept de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 525 din data 10.02.2011Articole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Certificatul de urbanism in procedura autorizarii lucrarilor de construire. Actualizare 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Atributiile de control judiciar exercitate de Judecatorie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cartea funciara. Dispozitii generale (Art. 876 - 884 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Inscrierea drepturilor tabulare (Art. 885 - 901 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro