Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfasurare a auditului statutar la entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara

Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfasurare a auditului statutar la entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara

  Publicat: 21 May 2019       4406 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 395 din 21.05.2019

Activitatea functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constānd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pāna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constānd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pāna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Complex de actiuni desfasurate pentru cunoasterea cerintelor de produse si servicii ale coconsumatorilor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Denumire data monedei unice europene.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Specialist in calcule statistice privitoare la asigurari si, in general, la probleme financiare.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Articolul 1

(1) Prezenta norma stabileste cadrul normativ unitar de auditare a situatiilor financiare anuale si situatiile financiare anuale consolidate ale entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., de catre auditori financiari si firme de audit, precum si unele dispozitii privind comitetul de audit .
(2) Entitatile care intra sub incidenta prevederilor prezentei norme sunt:
a) societati de servicii de investitii financiare;
b) societati de administrare a investitiilor;
c) administratori de fonduri de investitii alternative;
d) organisme de plasament colectiv;
e) operatori de piata;
f) depozitari centrali;
g) case de compensare si contraparti centrale;
h) Fondul de compensare a investitorilor;
i) societati de asigurare si/sau reasigurare;
j) fonduri de pensii administrate privat si administratorii acestora;
k) fonduri de pensii facultative si administratorii acestora.
(3) Sunt exceptati de la aplicarea prevederilor prezentei norme:
a) intermediarii principali care desfasoara activitate de distributie a produselor de asigurare si reasigurare carora le revine obligatia auditarii situatiilor financiare anuale potrivit criteriilor de marime stabilite in conformitate cu reglementarile contabile specifice;
b) agentii de marketing autorizati/avizati sa desfasoare activitati pe piata sistemului de pensii private conform prevederilor legale aplicabile.
(4) Obligatia desemnarii unei firme de audit avizate de catre A.S.F. in conformitate cu prevederile prezentei norme nu se aplica urmatoarelor entitati:
a) societatilor de servicii de investitii financiare prevazute la art. 47 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, care inregistreaza o medie a activelor in custodie la sfarsitul ultimelor 4 trimestre anterioare incheierii contractului de audit financiar mai mica de 30 milioane euro;
b) societatilor de servicii de investitii financiare prevazute la art. 47 alin. (3) si alin. (4) din Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare;
c) societatilor de administrare a investitiilor care nu desfasoara activitatile prevazute de art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 10/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si care inregistreaza o medie a activelor in administrare la sfarsitul ultimelor 4 trimestre anterioare incheierii contractului de audit financiar mai mica de 15 milioane euro;
d) administratorilor de fonduri de investitii alternative (A.F.I.A.) pentru care A.S.F. indeplineste rolul de autoritate competenta conform prevederilor art. 1 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu desfasoara activitatile prevazute la art. 5 alin. (5) din aceeasi lege si care inregistreaza o medie a activelor totale in administrare la sfarsitul ultimelor 4 trimestre anterioare incheierii contractului de audit financiar mai mica de 15 milioane euro.
(5) Auditarea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate pentru entitatile prevazute la alin. (4) se efectueaza de catre auditori financiari inregistrati in Registrul public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit, publicat de catre Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar, denumita in continuare A.S.P.A.A.S., care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (6).
(6) Auditorii financiari prevazuti la alin. (5) trebuie sa fie auditori financiari activi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, cu experienta de minimum 4 ani in domeniul auditului financiar si care au urmat cursuri de pregatire profesionala organizate de catre autoritatea competenta in domeniu .
(7) Entitatile mentionate la alin. (4) pot desemna pentru realizarea auditului statutar si firme de audit avizate de catre A.S.F., precum si alte firme de audit care nu au fost avizate de catre A.S.F., dar al caror responsabil cu misiunea de audit indeplineste conditiile prevazute la alin. (6).

Articolul 2
Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute in Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative, precum si urmatoarele semnificatii:
1. actuar - membru activ inregistrat in Registrul actuarilor, in conformitate cu prevederile legale;
2. legaturi stranse - definite in sensul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 26 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piata (regulamentul privind abuzul de piata) si de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE si 2004/72/CE ale Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 173 din 12 iunie 2014;
3. piata supravegheata - pietele supravegheate de catre A.S.F., respectiv piata instrumentelor si investitiilor financiare, piata asigurarilor-reasigurarilor si piata sistemului de pensii private;
4. sectoare de supraveghere financiara - sectorul instrumente si investitii financiare, sectorul asigurari-reasigurari si sectorul sistemului de pensii private;
5. Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare C.A.F.R. - definita in sensul prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 3
A.S.F. poate impune entitatilor prevazute la art. 1 alin. (2) efectuarea unui audit financiar si in alte scopuri decat cel prevazut la art. 1 alin. (1), dupa caz.

Articolul 4
Auditorii financiari si firmele de audit care efectueaza audit statutar la entitatile prevazute la art. 1 alin. (2) au obligatia respectarii prevederilor prezentei norme, precum si a legislatiei aplicabile in domeniul auditului financiar.

CAPITOLUL II
Avizarea firmei de audit
SECTIUNEA 1
Conditii pentru avizarea firmei de audit

Articolul 5
(1) Firmele de audit care isi manifesta intentia de a audita situatiile financiare anuale si situatiile financiare anuale consolidate ale entitatilor prevazute la art. 1 alin. (2) au obligatia de a solicita avizarea de catre A.S.F. in acest sens.
(2) Firmele de audit prevazute la alin. (1) trebuie sa nu se afle in situatia de a solicita o noua avizare dupa ce le-a fost retrasa avizarea in conditiile prevazute la art. 19 lit. a) si f).

Articolul 6
(1) In scopul avizarii prevazute la art. 5, firma de audit trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Afişează Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfasurare a auditului statutar la entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Autoritatea de Supraveghere Financiara    Audit statutar    Norma nr. 13/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

CEDO: Mihancea impotriva Romaniei. Dreptul la un proces echitabil. Accesul la o instanta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Cuantum al onorariului de avocat apreciat ca disproportionat de instanta de recurs, in raport cu volumul de activitate al aparatorului si cu complexitatea cauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019Articole Juridice

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim