Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfasurare a auditului statutar la entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara

Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfasurare a auditului statutar la entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara

  Publicat: 21 May 2019       4578 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 395 din 21.05.2019

(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Activitatea functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Activitatea functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Disponibilitati banesti pe care bancile comerciale sunt obligate sa le pastreze permanent in conturi speciale, la Banca Nationala a Romaniei.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Durata pentru care se aproba si se fac previziuni financiare si in care se executa incasarile si platile privind un plan financiar (bugetar).
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Activitatea functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice,
Activitatea functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Activitatea functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Activitatea functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Activitatea functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Disponibilitati banesti pe care bancile comerciale sunt obligate sa le pastreze permanent in conturi speciale, la Banca Nationala a Romaniei.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.

Data . . . . . . . . . .
Semnatura si stampila . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 6

RAPORT DE AUDIT
al situatiilor financiare anuale aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat si/sau fondurilor de pensii facultative

1. Titlul . . . . . . . . . .
2. Destinatarul . . . . . . . . . .
Raport asupra situatiilor financiare anuale
3. Paragraful introductiv al raportului trebuie sa identifice:
a) situatiile financiare anuale auditate care fac obiectul auditului statutar, impreuna cu cadrul de raportare financiara care a fost aplicat la intocmirea acestora;
b) aria auditului statutar, cu respectarea standardelor internationale de audit conform carora a fost efectuat auditul statutar.
4. Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare anuale . . . . . . . . . .
5. Responsabilitatea firmei de audit . . . . . . . . . .
6. Opinia firmei de audit:
a) opinia firmei de audit care sa exprime in mod clar punctul de vedere potrivit caruia situatiile financiare anuale ofera o imagine corecta si fidela a activitatii administratorilor fondurilor de pensii administrate privat si/sau fondurilor de pensii facultative si care este conforma cadrului relevant de raportare financiara, cu respectarea cerintelor legale. Opinia de audit poate fi: fara rezerve, cu rezerve, contrara sau imposibil de exprimat, daca firma de audit nu a fost in masura sa exprime o opinie de audit . Auditarea situatiilor financiare anuale ale exercitiului financiar anterior de catre o alta firma de audit nu constituie baza pentru exprimarea unei opinii cu rezerva;
b) o referire privind aspectele asupra carora firmele de audit atrag atentia printr-un paragraf distinct, fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve . Raport asupra altor dispozitii legale si de reglementare
7. Alte responsabilitati de raportare:
a) o referire privind respectarea prevederilor care vizeaza:
(i) metodologia de calcul si evidenta a provizioanelor tehnice constituite de administrator;
(ii) categoriile de active admise sa acopere provizioanele tehnice ale administratorului constituite de administrator;
(iii) regulile de diversificare pentru activele admise sa acopere provizioanele tehnice constituite de administrator;
(iv) calculul si evidenta comisioanelor privind activitatea de marketing;
(v) calculul si evidenta veniturilor administratorului constituite conform legii;
b) o referire privind practicile si procedurile controlului si auditului intern ale societatii de pensii, precum si eventualele deficiente constatate si recomandarile facute pentru remedierea acestora. Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare anuale
8. O referire privind gradul de conformitate a raportului administratorului cu situatiile financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar. Aceasta precizare, cuprinsa in raportul de audit, trebuie inaintata administratorului printr-un document separat de opinia de audit, denumit "Scrisoare catre conducerea societatii".
9. Semnatura auditorului financiar1. . . . . . . . . . .
1 Raportul de audit este semnat cel putin de auditorul financiar care a efectuat auditul statutar in numele firmei de audit .
10. Data raportului firmei de audit . . . . . . . . . .
11. Adresa firmei de audit . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 7

RAPORT DE AUDIT
al situatiilor financiare anuale aplicabil unui fond de pensii administrat privat

1. Titlul . . . . . . . . . .
2. Destinatarul . . . . . . . . . .
Raport asupra situatiilor financiare anuale
3. Paragraful introductiv al raportului trebuie sa identifice:
a) situatiile financiare anuale auditate care fac obiectul auditului statutar, impreuna cu cadrul de raportare financiara care a fost aplicat la intocmirea acestora;
b) aria auditului statutar, cu respectarea standardelor internationale de audit conform carora a fost efectuat auditul statutar.
4. Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare anuale . . . . . . . . . .
5. Responsabilitatea firmei de audit . . . . . . . . . .
6. Opinia firmei de audit:
a) opinia firmei de audit care sa exprime in mod clar punctul de vedere potrivit caruia situatiile financiare anuale ofera o imagine corecta si fidela a activitatii fondului de pensii si care este conforma cadrului relevant de raportare financiara, cu respectarea cerintelor legale. Opinia de audit poate fi: fara rezerve, cu rezerve, contrara sau imposibil de exprimat, daca firma de audit nu a fost in masura sa exprime o opinie de audit . Auditarea situatiilor financiare anuale ale exercitiului financiar anterior de catre o alta firma de audit nu constituie baza pentru exprimarea unei opinii cu rezerva;
b) o referire privind aspectele asupra carora firmele de audit atrag atentia printr-un paragraf distinct, fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve . Raport asupra altor dispozitii legale si de reglementare
7. Alte responsabilitati de raportare:
a) auditarea anuala a valorii activului net si a valorii unitatii de fond, firma de audit avand obligatia de a-si exprima opinia in ceea ce priveste respectarea metodologiei de calcul al indicatorilor financiari specifici fondurilor de pensii administrate privat;
b) o referire cu privire la respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste:
(i) calculul, convertirea si evidenta contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat;
(ii) calculul si evidenta comisionului constituit conform legii;
(iii) calculul si evidenta activelor fondurilor de pensii administrate privat, inclusiv a dividendelor de incasat;
(iv) calculul si evidenta operatiunilor de incasari si plati efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat;

Afişează Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfasurare a auditului statutar la entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Autoritatea de Supraveghere Financiara    Audit statutar    Norma nr. 13/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

CEDO: Mihancea impotriva Romaniei. Dreptul la un proces echitabil. Accesul la o instanta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Cuantum al onorariului de avocat apreciat ca disproportionat de instanta de recurs, in raport cu volumul de activitate al aparatorului si cu complexitatea cauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019Articole Juridice

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim