Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » Legea nr. 133/2019 pentru infiintarea Agentiei pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare

Legea nr. 133/2019 pentru infiintarea Agentiei pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare

  Publicat: 15 Jul 2019       2071 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 576 din 15.07.2019

Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Organizatie a Uniunii Europene, cu sediul in Bilbao, Spania, infiintata in anul 1996 pe baza unei decizii a Consiliului European.
Complex de actiuni desfasurate pentru cunoasterea cerintelor de produse si servicii ale coconsumatorilor,
Produse agroalimentare care pot fi donate conform prevederilor prezentei legi
Puterile publice existente in stat.
Complex de actiuni desfasurate pentru cunoasterea cerintelor de produse si servicii ale coconsumatorilor,
Complex de actiuni desfasurate pentru cunoasterea cerintelor de produse si servicii ale coconsumatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

Articolul 1
Se infiinteaza Agentia pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare, in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, denumita in continuare Agentia .

Articolul 2
(1) Scopul infiintarii Agentiei este de a promova obtinerea de produse agroalimentare certificate conform unui sistem de calitate voluntara, denumite in continuare produse de calitate, si de a asigura un marketing corespunzator acestor produse .
(2) Obiectivul legii este acela de a promova consumul de produse de calitate obtinute conform unui sistem voluntar de certificare a calitatii instituit prin legislatie europeana sau nationala dupa cum urmeaza:
a) schemele de calitate instituite in cadrul regulamentelor si dispozitiilor europene;
b) schemele de calitate, inclusiv schemele de certificare a exploatatiilor agricole, pentru produse agricole si alimentare, recunoscute de statele membre ale Uniunii Europene care indeplinesc urmatoarele criterii:
(i) specificitatea produsului final din cadrul acestor scheme deriva din obligatiile privind garantarea caracteristicilor specifice ale produselor, a metodelor specifice de cultivare sau de productie sau a calitatii produsului final;
(ii) schema este deschisa tuturor producatorilor;
(iii) schema implica respectarea unor specificatii obligatorii ale produsului, acest lucru fiind verificat de autoritatile publice sau de un organism independent de inspectie autorizat potrivit legislatiei in vigoare;
(iv) schema este transparenta si asigura trasabilitatea completa a produselor;
c) scheme voluntare de certificare a produselor agricole recunoscute de statele membre ca aplicand orientarile Uniunii Europene privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare voluntara a produselor agricole si alimentare.

Articolul 3
Agentia exercita urmatoarele functii principale:
a) de autoritate de stat in domeniul calitatii si marketingului produselor de calitate;
b) de strategie, prin care asigura intocmirea si propunerea spre aprobare a strategiei pentru dezvoltarea sectorului produselor de calitate;
c) de reprezentare, prin care asigura, in numele Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, reprezentarea pe plan intern si extern, in domeniul sau de activitate si in limitele stabilite de acesta.

Articolul 4
Agentia are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza, implementeaza si promoveaza strategia nationala pentru produsele de calitate;
b) elaboreaza si implementeaza programe de marketing pentru produsele de calitate;
c) recunoaste si certifica/atesta produsele de calitate;
d) elaboreaza programe pentru promovarea pe piata interna si pe pietele terte a produselor certificate conform unui sistem de calitate instituit la nivel european sau national; aplica pentru finantare in cadrul programelor de finantare europene; acorda consultanta operatorilor eligibili din Romania sa elaboreze proiecte pentru obtinerea de finantari pentru marketingul produselor de calitate;
e) initiaza sau elaboreaza ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative care reglementeaza sistemele voluntare de certificare a calitatii produselor agroalimentare;
f) asigura consultanta catre operatorii economici;
g) asigura si implementeaza un sistem electronic pentru monitorizarea trasabilitatii produselor de calitate certificata;
h) elaboreaza orientari, analize, strategii si studii de conjunctura si de marketing in vederea stabilirii evolutiei si a tendintelor pietei produselor de calitate, a modificarilor structurale in optiunile sociale ale populatiei, pentru orientarea structurii, innoirii si diversificarii ofertei de produse alimentare de calitate atat pe piata interna, cat si la export;
i) asigura verificarea conformitatii sistemelor de calitate voluntara propuse pentru produsele de calitate in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si europene;
j) identifica si implementeaza surse de finantare specifice pentru certificarea exploatatiilor agricole ale micilor producatori/procesatori;
k) asigura, in domeniile sale de activitate, inregistrarea operatorilor economici in sectorul agroalimentar de pe filiera de produs, in stransa colaborare cu organizatia interprofesionala corespondenta;
l) coopereaza cu organizatiile care elaboreaza statistici oficiale pentru efectuarea cercetarilor statistice prevazute in Programul statistic national anual;
m) elaboreaza ghiduri de buna practica pentru sistemele de calitate;
n) autorizeaza importul produselor ecologice din terte tari in Uniunea Europeana;
o) aproba cererile solicitantilor pentru utilizarea siglei A«aeA» - Agricultura Ecologica;
p) asigura legatura cu autoritatile interne si internationale din domeniu, pentru produsele de calitate certificata;
q) implementeaza sistemele de calitate instituite prin legislatie nationala si poate certifica produsele conform acestor sisteme, dupa caz;
r) verifica si recunoaste sistemele de certificare voluntara private conform reglementarilor europene;
s) implementeaza sistemele de calitate instituite de regulamentele europene si notifica Comisiei Europene sistemele de calitate nationale inaintea transpunerii lor in legislatia nationala;
s) asigura transmiterea informatiilor provenite de la Comisia Europeana catre institutiile si operatorii economici din domeniul de activitate;
t) elaboreaza si implementeaza programe educative si de cercetare privind produsele de calitate;
t) indeplineste orice alte sarcini care deriva din exercitarea functiilor delegate de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Articolul 5
(1) Sediul Agentiei este asigurat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(2) Agentia este finantata din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(3) Fondurile necesare in vederea desfasurarii activitatii Agentiei se stabilesc anual prin legea bugetului de stat si se asigura din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Articolul 6
(1) Structura organizatorica, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare a Agentiei se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, la propunerea directorului general al Agentiei, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(2) In cadrul structurii organizatorice prevazute la alin. (1) se pot organiza directii, servicii, birouri si alte compartimente si se poate stabili numarul maxim al posturilor aferente, cu incadrarea in prevederile legale.
(3) Personalul Agentiei este format din functionari publici si personal contractual, angajati in conformitate cu legislatia in vigoare.

Afişează Legea nr. 133/2019 pentru infiintarea Agentiei pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Marketing    Produse Agroalimentare    MADR    Calitate si marketing    Legea 133/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Oportunitatea selectiei salariatilor nu poate face obiectul controlului judecatoresc, unui atare control fiind supusa doar legalitatea masurii de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea Sectia I Civila, Decizia civila nr. 197/2016A, in sedinta publica din 16 martie 2017

Anularea masurii suspendarii dispuse cu incalcarea unei decizii constitutionale confera drept la despagubire in temeiul art. 1 Protocolul 1 C.E.D.O.
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 875/2017, in sedinta publica din 10.03.2017

Anulare decizie de concediere disciplinara. Modificarile manuscrise operate pe un regulament intern nu sunt opozabile
Pronuntaţă de: Tribunalul Mures Sectia Civila, Sentinta civila nr. 68/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017

Beneficiind de protectia legala pentru femeile revenite in campul muncii dupa un concediu de crestere a copilului in varsta de pana la doi ani, reclamanta nu putea face, in mod legal, subiectul unei decizii de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 182/2017, in sedinta publica din 17 ianuarie 2017

Nedescrierea faptei ce constituie abatere disciplinara. Nulitate absoluta a deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Giurgiu, Sectia Civila, Sentinta civila nr. 94/2016LM/AS din data de 15.03.2016

Actiune in raspundere civila delictuala promovata impotriva administratorului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comerciala, Decizia nr. 2827 din 27 septembrie 2011

Nulitatea deciziei de sanctionare. Restituirea sumelor retinute din salariu cu titlu de sanctiune disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Civila si pentru cauze privind conflice de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 3258 din 20.05.2011

Servicii de consultanta. Proba prestarii efective
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 581/2012

Raport de inspectie fiscala. Deductibilitatea cheltuielilor de consultanta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1470 din data de 20 martie 2012 pronuntata in recurs de Sectia de contencios adminsitrativ si fiscalArticole Juridice

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal in derularea raporturilor de munca
Sursa: Irina Maria Diculescu

Publicitatea in avocatura. Marketing juridic. Limitari si posibilitati practice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Telemunca. Consecinte asupra migratiei fortei de munca. Particularitati privind prelucrarea si circulatia datelor cu caracter personal
Sursa: Av. Marius-Catalin Predut

Regimul fiscal al tichetelor cadou, cadourilor in bani si natura oferite salariatilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Regimul fiscal al tichetelor cadou si ale cadourilor in bani si in natura
Sursa: EuroAvocatura.ro