Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul privind functionarea pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi, din 10.07.2019

Regulamentul privind functionarea pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi, din 10.07.2019

  Publicat: 17 Jul 2019       1424 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 582 din 16.07.2019

Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

SECTIUNEA 1
Scop

Articolul 1
Prezentul Regulament privind functionarea pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi (regulament) stabileste cadrul organizat pentru tranzactionarea in regim concurential, transparent, anonim, public, centralizat si nediscriminatoriu a energiei electrice din surse regenerabile sustinute prin certificate verzi, si anume:
a) modul de stabilire a ofertelor de vanzare sau de cumparare a energiei electrice din surse regenerabile impreuna cu certificatele verzi asociate;
b) modul de organizare a licitatiilor/sesiunilor de tranzactionare;
c) modul de stabilire a tranzactiilor si de contractare a energiei electrice tranzactionate din surse regenerabile impreuna cu certificatele verzi asociate;
d) modul de gestionare si publicare a informatiilor privind participantii, ofertele si tranzactiile efectuate.

Articolul 2
Regulamentul urmareste asigurarea unui cadru de tranzactionare eficient pe piata concurentiala de energie electrica, precum si accesul nediscriminatoriu al participantilor la aceasta piata .

SECTIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare

Articolul 3
Prezentul regulament se aplica:
a) titularilor de licenta de producere de energie electrica din surse regenerabile de energie care beneficiaza sau au beneficiat de sistemul de promovare prin certificate verzi, inclusiv persoanelor fizice sau juridice care, potrivit prevederilor legale, pot desfasura activitati in sectorul energiei electrice fara a detine o licenta acordata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, in calitate de vanzatori;
b) furnizorilor de energie electrica, inclusiv furnizorilor persoane juridice avand sediul intr-un stat membru al Uniunii Europene carora Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei le-a confirmat dreptul de participare la pietele de energie electrica din Romania, in calitate de cumparatori;
c) producatorilor de energie electrica care utilizeaza energia electrica produsa pentru alimentarea cu energie electrica a clientilor racordati prin linii directe la centrala electrica si/sau pentru consumul final propriu, altul decat consumul propriu tehnologic, in calitate de cumparatori;
d) operatorului pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi, in calitate de organizator si administrator al pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi, inclusiv de administrator al Registrului certificatelor verzi.

SECTIUNEA a 3-a
Definitii si abrevieri

Articolul 4
(1) In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile folosite au semnificatiile definite in Legea energiei electrice si gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, in Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in Regulamentul de organizare si functionare a pietei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 77/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Semnificatia termenilor utilizati in cuprinsul prezentului regulament este urmatoarea:
a) caracteristicile ofertei - elemente specifice ale unei oferte, ferm stabilite inaintea introducerii ofertei pentru tranzactionare, conform prezentului regulament;
b) contract-cadru - contract cu structura si prevederi predefinite, care contine prevederi ce nu pot fi modificate, utilizate de toti participantii inregistrati, si prevederi specifice, referitoare exclusiv la termene si modalitati de plata, garantii si penalitati, pe care initiatorul le poate modifica, specificand propriile conditii;
c) conventie de participare - conventie standardizata stabilita de operatorul pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi, care prevede drepturile si obligatiile reciproce dintre acesta si fiecare participant la modalitatea de tranzactionare descrisa in prezentul regulament;
d) cel mai bun pret - cel mai mic pret dintre preturile ofertelor de vanzare, respectiv cel mai mare pret dintre preturile ofertelor de cumparare, la un moment dat;
e) entitate agregata - rezultatul asocierii dintre doi sau mai multi producatori de energie electrica din surse regenerabile in vederea participarii impreuna la pietele concurentiale de energie, conform prevederilor art. IV din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie si pentru modificarea unor acte normative;
f) licitatie extinsa - licitatie in care se accepta oferte de ambele parti, vanzare si cumparare;
g) marca de timp - identificator care asociaza unei oferte momentul exact de introducere a acesteia: ziua, ora, minutul si secunda;
h) oferta coinitiatoare - oferta de acelasi tip, si anume care prevede aceeasi cantitate de energie electrica sustinuta prin certificate verzi, acelasi profil zilnic de livrare si aceeasi durata a livrarii, aceeasi optiune privind tranzactionarea integrala/partiala, daca este cazul, si are acelasi obiect, si anume vanzarea sau cumpararea, cu o oferta initiatoare si care implica aderarea la acelasi contract cu aceasta;
i) oferta initiatoare - oferta de energie electrica care initiaza procesul de tranzactionare conform prevederilor regulamentului;
j) oferta de raspuns - oferta care raspunde cerintelor unei oferte initiatoare;
k) oferta angajanta - oferta propusa de participantii la piata centralizata pentru energie electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi in baza prevederilor regulamentului, care devine angajanta in momentul introducerii ei in piata;
l) operator al pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi - persoana juridica titulara de licenta care asigura organizarea si administrarea unei piete centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi, in conformitate cu reglementarile emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei;
m) participant la piata centralizata pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi - titular de licenta, persoana fizica sau juridica prevazuta la art. 3 lit. a) -c), care se inscrie la aceasta piata si respecta conventia de participare aferenta acestei piete centralizate; in cazul participarii ca o singura entitate agregata a mai multor producatori de energie electrica din surse regenerabile, este considerat participant acela dintre ei pe care acestia il desemneaza sa tranzactioneze energia electrica si caruia ii revin integral toate responsabilitatile si drepturile prevazute in conventie, exceptand livrarea certificatelor verzi, care se va face de fiecare membru al entitatii agregate direct din contul sau in contul cumparatorului;
n) platforma de tranzactionare - sistem informatic stabilit si mentinut de operatorul pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi in scopul realizarii tranzactiilor pe piata centralizata pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi;
o) titular de licenta - persoana fizica sau juridica detinatoare a unei autorizatii/licente acordate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei sau persoana juridica avand sediul intr-un stat membru al Uniunii Europene careia Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei i-a confirmat dreptul de participare la pietele de energie electrica din Romania, in conditiile reglementarilor aplicabile in vigoare.

Articolul 5
Abrevierile utilizate in cadrul regulamentului au urmatoarele semnificatii:
a) ANRE - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei;
b) CET - ora Europei Centrale (Central European Time);
c) CV - certificat verde;
d) OPECV - operatorul pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi si operatorul pietei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrica, inclusiv administratorul Registrului certificatelor verzi; este Societatea Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale "OPCOM" - S.A.;
e) PCE - piata centralizata a contractelor de energie electrica;
f) PCSCV - piata centralizata anonima spot de certificate verzi;
g) PCE-ESRE-CV - modalitate de tranzactionare pe PCE conform careia se asigura tranzactionarea concurentiala, transparenta, anonima, publica, centralizata si nediscriminatorie a energiei electrice din surse regenerabile sustinute prin certificatele verzi aferente cantitatii de energie electrica tranzactionate;Afişează Regulamentul privind functionarea pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi, din 10.07.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ANRE    Regulament    Energie electrica    Surse regenerabile    Piata centralizata

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 141/2019
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Simpla enuntare a celor imputate salariatului si a concluziilor comisiei de cercetare disciplinara nu echivaleaza cu descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Lipsa descrierii faptei nu poate fi acoperita prin alte inscrisuri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti Sectia I CIvila, Decizia civila nr. 882/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Analiza modului de individualizare a masurii disciplinare este de esenta controlului de legalitate, jurisdictia muncii neputand sa se rezume doar la aspectele formale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 416/2017, in sedinta publica din 27 ianuarie 2017

Anulare decizie de concediere disciplinara. Modificarile manuscrise operate pe un regulament intern nu sunt opozabile
Pronuntaţă de: Tribunalul Mures Sectia Civila, Sentinta civila nr. 68/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017

Reguli si exceptii privind cumulul sporurilor in domeniul medical
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia Sectia I civila, Decizia nr. 42/2017, in sedinta publica din data de 18 Ianuarie 2017.

Anularea deciziei de sanctionare. Lipsa dovezilor de neindeplinire a atributiilor de serviciu
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 2585 din 08.03.2016

Sanctionarea abuziva a salariatului pentru fapte ce nu tin de atributiile de serviciu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu-Jiu, Decizia nr. 3086 din 09.06.2016Articole Juridice

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Munca la domiciliu si telemunca. Ce le diferentiaza?
Sursa: MCP Cabinet avocati

Un pasager aerian care a primit o compensatie pentru anularea unui zbor si care a acceptat sa calatoreasca cu un alt zbor are dreptul la o compensatie ca urmare a intarzierii zborului de redirectionare
Sursa: EuroAvocatura.ro

Suspendarea contractului de munca ca urmare a carantinei sau fortei majore
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Necesitatea examinarii gradului redus de similitudine a marcilor in conflict
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE: Noi instructiuni practice pentru parti. Faza scrisa si orala a procedurii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza constituie un obstacol in calea liberei circulatii a lucratorilor
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene