Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul privind functionarea pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi, din 10.07.2019

Regulamentul privind functionarea pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi, din 10.07.2019

  Publicat: 17 Jul 2019       1149 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 582 din 16.07.2019

(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.

h) regulament - Regulamentul privind functionarea pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi;
i) RCV - Registrul certificatelor verzi;
j) TG - componenta tarifului de transport pentru introducerea de energie electrica in retea;
k) UE - Uniunea Europeana.

CAPITOLUL II
Reguli generale

Articolul 6
OPECV administreaza si dezvolta PCE pe baza principiilor stabilite de prezentul regulament, cu respectarea legislatiei aplicabile.

Articolul 7
(1) Inregistrarea participantilor la PCE-ESRE-CV se face la solicitarea acestora, adresata OPECV, conform procedurilor operationale specifice si prin semnarea conventiei de participare la PCE-ESRE-CV.
(2) Participantului desemnat de o entitate agregata de producatori de energie electrica pe baza de surse regenerabile de energie ii revin integral toate responsabilitatile si drepturile prevazute in conventia de participare prevazuta la alin. (1), precum si cele prevazute in reglementari nationale si/sau ale UE corespunzatoare participarii la piata de energie electrica.

Articolul 8
OPECV stabileste, dupa parcurgerea unui proces de consultare publica, continutul-cadru al conventiei de participare la modalitatea de tranzactionare PCE-ESRE-CV, care cuprinde drepturile si responsabilitatile reciproce ale OPECV si ale fiecarui participant la aceasta piata . OPECV face publica conventia pe pagina proprie de internet.

Articolul 9
(1) Participantii la PCE-ESRE-CV au obligatia sa plateasca OPECV contravaloarea tarifelor aplicabile aferente participarii la aceasta piata, conform reglementarilor in vigoare si prevederilor conventiei de participare.
(2) In cazul inregistrarii participantului desemnat de o entitate agregata de producatori de energie electrica din surse regenerabile, componenta de administrare a pietelor centralizate a tarifului reglementat practicat de OPECV se aplica corespunzator puterii sale instalate.
(3) Membrii entitatii agregate se inscriu la PCE-ESRE-CV si trebuie sa respecte conventia de participare aferenta acestei modalitati de tranzactionare.

Articolul 10
Tranzactionarea se realizeaza pe baza ofertelor initiatoare/coinitiatoare si contractelor publicate de catre OPECV anterior sesiunii de tranzactionare, propuse de initiator/coinitiator cu respectarea unui contract-cadru, conform prevederilor aferente PCE-ESRE-CV.

Articolul 11
(1) Contractul-cadru este elaborat de catre OPECV ca urmare a derularii unui proces de consultare publica si retinerii sau respingerii argumentate a propunerilor si observatiilor primite in urma consultarii publice.
(2) Contractul-cadru prevede ca certificatele verzi asociate cantitatii de energie electrica tranzactionate sunt vandute la pretul de inchidere stabilit in ultima sesiune de tranzactionare pe piata centralizata anonima spot de certificate verzi, cu exceptia prevederilor art. 13 alin. (2).

Articolul 12
Contractul aferent unei tranzactii intra in vigoare la data semnarii de catre parti.

Articolul 13
(1) Contractul propus de initiatorul/coinitiatorul anonim poate fi completat fata de contractul-cadru cu clauze specifice, privind exclusiv termenele de plata si modalitatile de plata, garantiile si penalitatile de natura financiara, fara a fi contrare prevederilor contractului-cadru.
(2) In cazul in care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului incheiat pentru vanzarea-cumpararea de energie electrica si certificate verzi pe PCE-ESRE-CV, ca urmare a actualizarii preturilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi de catre OPECV conform prevederilor art. XIII alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 184/2018:
a) pretul certificatelor verzi prevazut in contract se situeaza sub limita minima aplicabila, atunci pretul de tranzactionare a certificatelor verzi se actualizeaza prin act aditional la contract, la valoarea pretului-limita minim de tranzactionare a certificatelor verzi din anul in care se realizeaza livrarea de certificate verzi;
b) pretul certificatelor verzi prevazut in contract se situeaza deasupra limitei maxime aplicabile, atunci pretul de tranzactionare a certificatelor verzi se actualizeaza prin act aditional la contract, la valoarea pretului-limita maxim de tranzactionare a certificatelor verzi din anul in care se realizeaza livrarea de certificate verzi.

Articolul 14
(1) Contractul incheiat in urma unei tranzactii realizate de catre participantul desemnat de catre o entitate agregata de producatori de energie din surse regenerabile si un cumparator trebuie sa respecte prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Contractul prevazut la alin. (1) va contine prevederi care sa respecte urmatoarele principii:
a) participantul desemnat incheie contractul in nume propriu si isi asuma integral toate drepturile si obligatiile in ceea ce priveste energia electrica tranzactionata;
b) contractul contine drepturi si obligatii individuale ale fiecarui membru al entitatii agregate cu privire la livrarea CV;
c) fiecare membru al entitatii agregate transfera CV conform obligatiilor prevazute in contract, direct din contul sau in contul cumparatorului;
d) nerespectarea obligatiilor asumate prin contract de catre oricare dintre membrii entitatii agregate atrage raspunderea contractuala a fiecaruia dintre membrii entitatii agregate.

Articolul 15
Se interzice introducerea in contractul-cadru sau in contractul propus de initiator/coinitiator a clauzelor privind denuntarea unilaterala.

Articolul 16
Sunt interzise includerea clauzelor specifice de modificare ulterioara, prin intelegerea partilor sau pe baza unor acte aditionale, a unor prevederi ale contractului cunoscute in urma procesului de licitatie, referitoare la pretul stabilit la tranzactionare, durata livrarii, cantitatea orara de energie electrica/profilul de livrare, precum si adaugarea altor servicii, dar fara a se limita la acestea.

Articolul 17
OPECV verifica conformitatea cu reglementarile aplicabile si prevederile prezentului regulament a oricarui tip de oferte propuse de oricare participant si a contractului, le accepta pe cele conforme si le respinge pe cele neconforme, publicand pe pagina proprie de internet lista ofertelor respinse si motivatia acestei actiuni .

Articolul 18
Identitatea participantilor este publicata pe pagina proprie de internet a OPECV doar dupa incheierea fiecarei sesiuni de tranzactionare pe PCE-ESRE-CV, conform prevederilor regulamentului.

Articolul 19
(1) In cazul retragerii ofertei, al prezentarii unui contract semnat cu clauze diferite/modificate fata de oferta sau in cazul refuzului incheierii contractului, participantul in cauza plateste OPECV o suma penalizatoare.
(2) OPECV repartizeaza suma penalizatoare prevazuta la alin. (1) participantilor care au introdus oferte in sesiunea respectiva de tranzactionare.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), un participant poate refuza semnarea contractului fara aplicarea vreunei masuri penalizatoare in cazul in care in termen de 3 zile lucratoare acesta prezinta OPECV documente din care sa rezulte ca partenerul de contract face parte dintr-o lista de persoane fizice/juridice carora le este interzis, prin reglementari nationale/ale UE, sa deruleze activitati comerciale.
(4) Participantul prevazut la alin. (1) este suspendat de la tranzactionare de pe PCE-ESRE-CV pentru o perioada de 10 zile calendaristice incepand cu data constatarii abaterii, este publicata denumirea societatii pe pagina proprie de internet a OPECV, iar ridicarea suspendarii este conditionata de plata sumei penalizatoare.

Articolul 20Afişează Regulamentul privind functionarea pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi, din 10.07.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ANRE    Regulament    Energie electrica    Surse regenerabile    Piata centralizata

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 141/2019
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Simpla enuntare a celor imputate salariatului si a concluziilor comisiei de cercetare disciplinara nu echivaleaza cu descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Lipsa descrierii faptei nu poate fi acoperita prin alte inscrisuri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti Sectia I CIvila, Decizia civila nr. 882/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Analiza modului de individualizare a masurii disciplinare este de esenta controlului de legalitate, jurisdictia muncii neputand sa se rezume doar la aspectele formale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 416/2017, in sedinta publica din 27 ianuarie 2017

Anulare decizie de concediere disciplinara. Modificarile manuscrise operate pe un regulament intern nu sunt opozabile
Pronuntaţă de: Tribunalul Mures Sectia Civila, Sentinta civila nr. 68/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017

Reguli si exceptii privind cumulul sporurilor in domeniul medical
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia Sectia I civila, Decizia nr. 42/2017, in sedinta publica din data de 18 Ianuarie 2017.

Anularea deciziei de sanctionare. Lipsa dovezilor de neindeplinire a atributiilor de serviciu
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 2585 din 08.03.2016

Sanctionarea abuziva a salariatului pentru fapte ce nu tin de atributiile de serviciu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu-Jiu, Decizia nr. 3086 din 09.06.2016Articole Juridice

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza constituie un obstacol in calea liberei circulatii a lucratorilor
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Dreptul de acces la documentele continute in dosarul unei cereri de autorizare a introducerii pe piata a medicamentelor
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Restrictiile impuse de Ungaria in ceea ce priveste finantarea din strainatate a organizatiilor civile nu sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul de a fi uitat. Pastrarea datelor cu caracter personal in lipsa consimtamantului persoanei vizate
Sursa: MCP Cabinet avocati

Modificarea functiei la revenirea din concediul de crestere a copilului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Reintegrarea efectiva a salariatului. Asigurarea posibilitatii de a presta munca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2020. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati