Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul privind functionarea pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi, din 10.07.2019

Regulamentul privind functionarea pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi, din 10.07.2019

  Publicat: 17 Jul 2019       1161 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 582 din 16.07.2019

Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
(Haircut) In Statele Unite, termen utilizat in industria instrumentelor financiare care se refera la formulele folosite in evaluarea instrumentelor financiare pentru a calcula capitalul net al unui broker/dealer.
(Haircut) In Statele Unite, termen utilizat in industria instrumentelor financiare care se refera la formulele folosite in evaluarea instrumentelor financiare pentru a calcula capitalul net al unui broker/dealer.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.

Dispozitiile art. 19 se includ in conventia de participare la PCE-ESRE-CV, iar nivelul penalitatii prevazute la art. 19 alin. (2), precum si modul de repartizare a acesteia se stabilesc in cadrul unei proceduri operationale rezultate in urma unui proces de consultare publica desfasurat de OPECV.

Articolul 21
Orice participant la PCE-ESRE-CV se poate retrage din proprie initiativa de la piata, in baza unei instiintari adresate OPECV.

Articolul 22
OPECV poate suspenda temporar participarea sau poate revoca inregistrarea unui participant la PCE-ESRE-CV, cu publicarea si motivarea acestei actiuni, cel putin in urmatoarele cazuri:
a) nu mai indeplineste conditiile necesare pentru inregistrarea ca participant, definite in procedurile specifice;
b) nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin conform prezentului regulament;
c) nu respecta conventia de participare la PCE-ESRE-CV.

Articolul 23
Inscrierea, depunerea ofertelor si organizarea sesiunilor de tranzactionare, suspendarea, revocarea si excluderea participantilor ca urmare a unei conduite necorespunzatoare ulterioare inscrierii in competitie se desfasoara in conformitate cu procedurile operationale specifice, elaborate de OPECV, rezultate in urma unui proces de consultare publica.

CAPITOLUL III
Modalitatea de tranzactionare PCE-ESRE-CV

Articolul 24
In cazul tranzactionarii prin modalitatea denumita PCE-ESRE-CV se parcurg urmatoarele etape:
1. acceptarea contractului-cadru;
2. fiecare ofertant initiator anonim isi defineste oferta proprie de vanzare sau de cumparare de energie electrica din surse regenerabile sustinuta prin CV, care trebuie sa cuprinda urmatoarele caracteristici:
a) durata livrarii, respectiv data de incepere si data de finalizare a livrarii; durata livrarii trebuie sa fie de minimum o luna;
b) puterea medie orara pe contract: 0,1 MW;
c) cantitatea orara de energie electrica/profilul zilnic de livrare definit de ofertant si, subsecvent, cantitatea totala de energie electrica, care poate fi:
(i) livrare in banda la putere constanta (luni-duminica 00,00-24,00 CET);
(ii) livrare la putere constanta la ore varf de sarcina (luni-vineri 06,00-22,00 CET);
(iii) livrare la putere constanta la ore varf de seara (luniduminica 17,00-22,00 CET);
(iv) livrare la putere constanta la ore gol de sarcina (luni-vineri 00,00-06,00 CET si 22,00-24,00 CET si sambata-duminica 00,00-24,00 CET);
(v) alte profiluri de livrare, cu urmatoarele caracteristici, care nu pot fi modificate pe toata durata livrarii: livrare la putere constanta, precum si specificarea expresa a intervalelor de livrare, cu mentionarea zilelor si a orelor de inceput si de sfarsit, cu un minim de livrare de 3 ore consecutiv;
d) la fiecare MWh de energie electrica din surse regenerabile tranzactionat pe PCE-ESRE-CV se va asocia un numar intreg de CV;
e) pretul de vanzare al CV este egal cu pretul de inchidere stabilit in ultima sesiune de tranzactionare pe PCSCV;
f) pretul minim solicitat (Pmin) al energiei electrice in cazul unei oferte de vanzare, respectiv pretul maxim oferit (Pmax) al energiei electrice in cazul unei oferte de cumparare, care trebuie sa nu aiba valori negative; ofertantul trebuie sa includa in pret componenta TG, corespunzatoare introducerii de energie electrica in retea;
g) optiunea dintre tranzactionarea integrala cu un singur participant si cea partiala si/sau cu mai multi participanti a cantitatii ofertate; pentru puteri orare mai mari de 10 MW nu este permisa decat optiunea de tranzactionare partiala/cu mai multi participanti; tranzactionarea partiala inseamna tranzactionarea unor transe de putere constanta mai mica decat puterea solicitata, cu pastrarea profilului de livrare propus si a duratei livrarii; alegerea optiunii de tranzactionare partiala/cu mai multi participanti nu exclude posibilitatea tranzactionarii integrale cu un singur participant, daca asa rezulta in urma aplicarii regulilor de corelare;
h) optiunea privind utilizarea unei formule de ajustare a pretului energiei electrice de atribuire a contractului/contractelor (pretul de inchidere a licitatiei), formula de ajustare definita pe baza unor indicatori publici din domeniul energiei si modalitatea de aplicare a acesteia incepand cu prima zi de livrare;
i) prevederile specifice ale contractului propus, incluse de participantul initiator in conformitate cu art. 12-16;
j) pentru utilizarea optiunii aferente lit. g) si h), acestea se specifica clar in cadrul anexelor contractului si sunt acceptate de catre parti, prin semnarea contractului;
3. dupa acceptarea ofertei initiatoare conform art. 17, OPECV programeaza cate o sesiune de tranzactionare pentru fiecare oferta initiatoare de vanzare sau de cumparare acceptata si desfasoara/asigura desfasurarea urmatoarelor activitati preliminare, in conditiile unei proceduri proprii elaborate conform art. 23, care contine prevederi privind:
a) aducerea la cunostinta participantilor la piata a ofertei initiatoare, prin publicarea acesteia pe pagina proprie de internet a OPECV, mai putin a identitatii initiatorului, impreuna cu formatul de contract propus;
b) depunerea la OPECV a ofertelor coinitiatoare, al caror pret trebuie sa nu aiba valoare negativa, si publicarea completa a fiecareia, mai putin a identitatii coinitiatorilor, imediat dupa depunere, pana la o data prealabila celei de incepere a sesiunii de tranzactionare, publicata odata cu oferta initiatoare, daca au fost acceptate conform art. 17;
c) depunerea la OPECV a ofertelor angajante de raspuns, continand cantitatea oferita, daca aceasta este diferita de cea din oferta initiatoare, in cazul in care initiatorul a optat pentru tranzactionarea partiala/cu mai multi participanti, optiunea privind tranzactionarea partiala si pretul-limita acceptat, care trebuie sa nu aiba valoare negativa; pana la deschiderea sesiunii de tranzactionare acestea sunt supuse procesului de verificare conform art. 17 si nu sunt dezvaluite altor participanti sau publicului;
4. in intervalul de timp cuprins intre termenul prevazut la pct. 3 lit. b) si deschiderea sesiunii de tranzactionare, participantul initiator si cei cu oferte coinitiatoare pot modifica o singura data pretul ofertei proprii, doar in sensul facilitarii incheierii de tranzactii, si anume in crestere, in cazul ofertelor de cumparare, respectiv in scadere, in cazul ofertelor de vanzare, si nu cu mai mult de 5% fata de oferta initiatoare/coinitiatoare cu cel mai bun pret; aceste modificari nu sunt dezvaluite altor participanti sau publicului inainte de deschiderea sesiunii de tranzactionare;
5. sesiunea de tranzactionare incepe prin publicarea concomitenta a celor mai recente oferte ale participantului initiator/participantilor coinitiatori si a ofertelor de raspuns, mai putin a identitatii participantului initiator/participantilor coinitiatori;
6. in cazul retragerii unei oferte pana la inceperea sesiunii de tranzactionare, participantul este obligat sa plateasca o suma penalizatoare, conform dispozitiilor art. 19;
7. incheierea tranzactiilor se realizeaza conform urmatoarelor reguli:
a) ofertele se ordoneaza in sensul crescator al pretului, pentru cele de vanzare, respectiv in sensul descrescator al pretului, pentru cele de cumparare;
b) in cazul ofertelor cu obiect identic, si anume de vanzare, respectiv de cumparare, care au acelasi pret, acestea se ordoneaza in ordine cronologica, in functie de data si ora la care au fost depuse/modificate;
c) succesiv:
(i) oferta de vanzare initiatoare/coinitiatoare cu pretul cel mai mic sau, in cazul ofertelor cu optiunea de tranzactionare partiala, o parte din cantitatea aferenta acesteia, daca intersectia curbelor cererii si ofertei conduce la sectionarea cantitatii ofertate, se coreleaza cu oferta de cumparare de raspuns cu pretul cel mai mare si care este mai mare sau egal cu cel al ofertei initiatoare/coinitiatoare de vanzare sau, in cazul ofertelor de raspuns cu optiunea de tranzactionare partiala, o parte din cantitatea aferenta acesteia, daca intersectia curbelor cererii si ofertei conduce la sectionarea cantitatii ofertate; sau
(ii) oferta de cumparare initiatoare/coinitiatoare cu pretul cel mai mare sau, in cazul ofertelor cu optiunea de tranzactionare partiala, o parte din cantitatea aferenta acesteia, daca intersectia curbelor cererii si ofertei conduce la sectionarea cantitatii ofertate, se coreleaza cu oferta de vanzare de raspuns cu pretul cel mai mic si care este mai mic sau egal cu cel al ofertei initiatoare/coinitiatoare de cumparare sau, in cazul ofertelor de raspuns cu optiunea de tranzactionare partiala, o parte din cantitatea aferenta acesteia, daca intersectia curbelor cererii si ofertei conduce la sectionarea cantitatii ofertate;
d) in situatia in care intersectia curbelor cererii si ofertei conduce la tranzactionarea partiala a unei oferte de raspuns cu optiunea de tranzactionare integrala, aceasta este indepartata si inlocuita cu urmatoarea oferta cu acelasi obiect, si anume de vanzare sau de cumparare, iar procesul se reia cu verificarea respectarii conditiilor corespunzatoare noii oferte;
8. pentru fiecare cuplu corelat, ofertele de raspuns declarate castigatoare in urma corelarii determina obligatia respectivului participant la PCE-ESRE-CV de a incheia contractul in forma propusa de participantul initiator cu participantul cu a carui oferta a fost corelat, pentru cantitatea rezultata din corelare si la pretul de inchidere a licitatiei, aflat la intersectia dintre curba ofertei de vanzare si curba ofertei de cumparare;
9. pretul de inchidere se determina dupa urmatoarele reguli:
a) curbele ofertei de vanzare si a celei de cumparare sunt rezultate din unirea prin linii verticale a reprezentarii ofertelor ordonate in functie de pret si prin terminarea fiecarei curbe printr-o linie verticala;
b) daca exista un singur punct de intersectie sau daca toate punctele de intersectie au acelasi pret, acel pret este pretul de inchidere a licitatiei;
c) daca exista mai multe puncte de intersectie, iar acestea au preturi diferite, pretul de inchidere este media aritmetica a pretului minim si a celui maxim corespunzatoare punctelor de intersectie;Afişează Regulamentul privind functionarea pietei centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi, din 10.07.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ANRE    Regulament    Energie electrica    Surse regenerabile    Piata centralizata

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 141/2019
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Simpla enuntare a celor imputate salariatului si a concluziilor comisiei de cercetare disciplinara nu echivaleaza cu descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Lipsa descrierii faptei nu poate fi acoperita prin alte inscrisuri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti Sectia I CIvila, Decizia civila nr. 882/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Analiza modului de individualizare a masurii disciplinare este de esenta controlului de legalitate, jurisdictia muncii neputand sa se rezume doar la aspectele formale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 416/2017, in sedinta publica din 27 ianuarie 2017

Anulare decizie de concediere disciplinara. Modificarile manuscrise operate pe un regulament intern nu sunt opozabile
Pronuntaţă de: Tribunalul Mures Sectia Civila, Sentinta civila nr. 68/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017

Reguli si exceptii privind cumulul sporurilor in domeniul medical
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia Sectia I civila, Decizia nr. 42/2017, in sedinta publica din data de 18 Ianuarie 2017.

Anularea deciziei de sanctionare. Lipsa dovezilor de neindeplinire a atributiilor de serviciu
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 2585 din 08.03.2016

Sanctionarea abuziva a salariatului pentru fapte ce nu tin de atributiile de serviciu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu-Jiu, Decizia nr. 3086 din 09.06.2016Articole Juridice

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza constituie un obstacol in calea liberei circulatii a lucratorilor
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Dreptul de acces la documentele continute in dosarul unei cereri de autorizare a introducerii pe piata a medicamentelor
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Restrictiile impuse de Ungaria in ceea ce priveste finantarea din strainatate a organizatiilor civile nu sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul de a fi uitat. Pastrarea datelor cu caracter personal in lipsa consimtamantului persoanei vizate
Sursa: MCP Cabinet avocati

Modificarea functiei la revenirea din concediul de crestere a copilului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Reintegrarea efectiva a salariatului. Asigurarea posibilitatii de a presta munca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2020. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati