Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007

REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007

  Publicat: 03 Sep 2019       5181 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Reublicat in Monitorul Oficial nr. 724 din 03.09.2019.

Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Informatii, date sau documente care nu constituie secret de stat, dar nu sunt destinate publicitatii si nu pot fi divulgate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:

e) aproba nivelul indemnizatiilor membrilor Instantei superioare de disciplina a UNPIR si ai Comisiei centrale de cenzori.

Articolul 30
(1) Congresul Uniunii poate delega si alte atributii ale sale Adunarii reprezentantilor permanenti.
(2) Delegarea de atributii se stabileste prin hotarari ale Congresului.
(3) Intrunirile adunarilor reprezentantilor permanenti si ordinea de zi a acestora se stabilesc de catre presedintele Uniunii.

SECTIUNEA a 3-a
Presedintele Uniunii

Articolul 31
(1) Presedintele Uniunii este ales de Congresul Uniunii dintre membrii Uniunii pentru un mandat de 4 ani. Presedintele Uniunii este si presedintele Consiliului national de conducere al Uniunii.
(2) In cazul in care presedintele nu isi mai poate indeplini atributiile, mandatul este preluat de prim-vicepresedinte.

Articolul 32
Presedintele Uniunii reprezinta Uniunea in fata autoritatilor publice, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate. Acesta poate delega atributiile de reprezentare, pe timp limitat, de regula prim- vicepresedintelui sau unuia dintre vicepresedinti.

Articolul 33
Presedintele Uniunii angajeaza personalul Uniunii potrivit structurii organizatorice si in limitele de salarizare aprobate de Consiliul national de conducere al Uniunii.

SECTIUNEA a 4-a
Consiliul national de conducere al Uniunii

Articolul 34
(1) Consiliul national de conducere al Uniunii este format din 17 membri titulari, dintre care un presedinte, un prim- vicepresedinte, 2 vicepresedinti, 13 membri, precum si 5 membri supleanti, alesi de Congresul Uniunii dintre membrii Uniunii pentru un mandat de 4 ani.
(2) In cazul in care un membru titular nu isi mai poate indeplini atributiile inlauntrul mandatului de 4 ani din motive de sanatate sau este demisionar, sanctionat ori incompatibil, va elibera locul din cadrul Consiliului national de conducere al Uniunii, loc ce va fi ocupat de un membru supleant, desemnat de catre consiliu prin vot secret .
(3) Membrii supleanti pot fi invitati la sedintele Consiliului national de conducere al Uniunii fara a avea insa drept de vot la adoptarea deciziilor.
(4) Alegerea membrilor Consiliului national de conducere se face prin vot secret, dintre candidatii desemnati de adunarile generale ale filialelor UNPIR sau de Consiliul national de conducere in exercitiu, calitatea de membru titular si, respectiv, de membru supleant fiind dobandita pe baza numarului de voturi obtinute. In cazul numarului egal de voturi, departajarea se va face pe criteriul vechimii in Uniune (data inscrierii in Tabloul UNPIR) sau prin consens.

Articolul 35
Consiliul national de conducere al Uniunii se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar, la propunerea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor, si adopta decizii privind activitatea Uniunii.

Articolul 36
(1) In afara de atributiile prevazute la art. 58 din O.U.G., Consiliul national de conducere al Uniunii are urmatoarele atributii:
a) acorda aviz pentru infiintarea filialelor judetene si urmareste functionarea acestora;
b) desfiinteaza o filiala constituita in cazul in care numarul practicienilor in insolventa definitivi si compatibili din cadrul filialei respective scade sub cel stabilit la art. 54 alin. (3) sau/si in cazul in care majoritatea membrilor filialei solicita aceasta. Membrii filialei astfel desfiintate, precum si cei ai filialelor care nu au primit aviz vor fi rearondati unei filiale invecinate stabilite de Consiliul national de conducere . Patrimoniul filialelor care sunt desfiintate trece, de drept, la filiala invecinata in care vor fi inscrisi membrii;
c) aproba inscrierea/radierea practicienilor in insolventa, membri ai Uniunii, in/din Tabloul UNPIR, precum si publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I bis;
d) aproba inscrierea/radierea cabinetelor individuale de insolventa, cabinetelor asociate, societatilor profesionale si a filialelor acestora, precum si fuziunile sau divizarile formelor de organizare in/din Registrul formelor de organizare;
e) aproba inscrierea/radierea formelor de organizare ale practicienilor in insolventa in/din Tabloul UNPIR;
f) organizeaza examenele de acces in profesie si aproba regulamentul de organizare si desfasurare a examenului de definitivat;
g) asigura participarea unui membru al Consiliului national de conducere sau al instantei superioare de disciplina la adunarile generale de constituire ale filialelor sau la orice alta adunare generala, daca acest lucru este solicitat de conducerea filialei respective;
h) solutioneaza contestatiile impotriva respingerii cererii de inscriere la examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa si, respectiv, in Tabloul UNPIR;
i) solutioneaza contestatiile impotriva hotararilor Instantei superioare de disciplina pronuntate in fond privind membrii titulari ai instantelor locale de disciplina ale filialelor, precum si membrii titulari ai consiliilor de conducere ale filialelor;
j) hotaraste afilierea la organizatii profesionale similare din alte tari si supune spre ratificare hotararea la proximul congres al Uniunii;
k) organizeaza alegerile pentru organele de conducere ale Uniunii;
l) aproba normele pe baza carora se desfasoara adunarile generale ale filialelor si se fac nominalizarile pentru organele de conducere ale Uniunii;
m) face propuneri pentru alegerea prin vot secret a presedintelui Uniunii, a membrilor titulari si a celor supleanti ai Consiliului national de conducere al Uniunii, precum si pentru alegerea prin vot secret a membrilor Instantei superioare de disciplina si a cenzorilor;
n) stabileste nivelul diurnei pentru deplasarile in interesul Uniunii si modul de decontare a cheltuielilor aferente;
o) poate convoca reprezentantii filialelor Uniunii pentru analizarea activitatii filialei in cazul in care se constata nerespectarea deciziilor Consiliului national de conducere sau a circularelor emise de Secretariatul general al Uniunii.
(2) Pentru unele activitati nepermanente Consiliul national de conducere al Uniunii poate angaja colaboratori externi.
(3) Pe langa Consiliul national de conducere al Uniunii functioneaza Comisia centrala de cenzori, formata din 5 membri, in conformitate cu prevederile art. 60 din O.U.G. Comisia are in componenta cel putin 2 experti contabili si este condusa de un presedinte.
(4) Deciziile disciplinare pronuntate de Consiliul national de conducere al Uniunii cu privire la membrii instantelor de disciplina ale filialelor si ai consiliilor de conducere ale filialelor pot fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare .

Articolul 37
(1) Litigiul dintre practicienii in insolventa cu privire la relatiile profesionale, precum cele care se nasc din contracte de colaborare sau de salarizare, cele dintre asociati sau care privesc conlucrarea intre diferitele forme de exercitiu al profesiei, poate fi solutionat, la cererea partii interesate, pe calea concilierii.
(2) Conciliatorul va fi ales de presedintele Consiliului national de conducere al Uniunii dintre practicienii cu tinuta morala si profesionala deosebita.

Articolul 38
(1) Conciliatorul poate proceda la consultarea partilor fie impreuna, fie separat pentru a constata punctele asupra carora exista divergenta si modalitatile in care interesele partilor pot fi conciliate.
(2) La sfarsitul concilierii, conciliatorul va redacta un proces- verbal semnat si de parti in care va consemna concilierea acestora.
(3) In caz de esec partial sau total al concilierii, procesul- verbal va cuprinde pretentiile asupra carora partile au convenit sau, dupa caz, punctele asupra carora partile au opinii diferite si vor fi comunicate presedintelui CNC.

Afişează REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Practician in insolventa    Statut

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 323/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 224/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 71/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Statutul cadrelor militare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Situatia de neacordare a indemnizatiilor de pensionare la care sunt indreptatiti magistratii
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 262/2017, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Simpla enuntare a celor imputate salariatului si a concluziilor comisiei de cercetare disciplinara nu echivaleaza cu descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Lipsa descrierii faptei nu poate fi acoperita prin alte inscrisuri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti Sectia I CIvila, Decizia civila nr. 882/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Concediere asociat. Individualizare sanctiune disciplinara. Dreptul la concediu este garantat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1404/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Decizia Curtii Constitutionale nr. 663/2018
Pronuntaţă de: Curtea ConstitutionalaArticole Juridice

Ministerul Public nu are competenta de a autoriza accesul si transferul unei autoritati publice la baze date pentru a desfasura o urmarire penala
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Declaratiile homofobe constituie o discriminare in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca
Sursa: EuroAvocatura.ro

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati