Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Metodologia de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice si private asupra sanatatii populatiei, din 09.10.2019

Metodologia de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice si private asupra sanatatii populatiei, din 09.10.2019

  Publicat: 17 Oct 2019       4125 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 841 din 16.10.2019.

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Intreprindere care cumpara sau sconteaza facturile de la un fabricant sau de la un vanzator si urmareste incasarea pretului de la clienti.
Poluanti evacuati īn mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Intreprindere care cumpara sau sconteaza facturile de la un fabricant sau de la un vanzator si urmareste incasarea pretului de la clienti.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Intreprindere care cumpara sau sconteaza facturile de la un fabricant sau de la un vanzator si urmareste incasarea pretului de la clienti.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

CAPITOLUL I
Definitii

Articolul 1
In sensul prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) impact asupra sanatatii - totalul efectelor pozitive sau negative ale unui obiectiv functional asupra starii de sanatate a populatiei rezidente din zona de influenta stabilita prin studiul de evaluare a impactului asupra mediului;
b) evaluarea impactului asupra sanatatii (denumita in continuare EIS) - combinatie de proceduri, metode si instrumente prin care se identifica efecte probabile ale unui obiectiv functional asupra sanatatii unei populatii din zona de influenta a acestuia;
c) evaluarea prospectiva a impactului asupra sanatatii - EIS efectuata in faza de pregatire a documentatiei unui proiect, astfel incat sa poata fi luate masuri de minimizare a impactului negativ si de maximizare a celui pozitiv inca din faza de pregatire;
d) evaluarea concomitenta a impactului asupra sanatatii - EIS desfasurata in timpul executarii lucrarilor de constructie a obiectivului, cu scopul de a ajuta solicitantii sa ia masuri corective prompte de solutionare a unui impact negativ asupra sanatatii necunoscut sau de a estima corectitudinea predictiilor facute intr-un studiu EIS prospectiv sau atunci cand apar schimbari semnificative care pot influenta concluziile studiului EIS prospectiv;
e) evaluarea retrospectiva a impactului asupra sanatatii - EIS desfasurata in faza de functionare a obiectivului pentru a determina impactul asupra sanatatii si consecintele care decurg prin functionarea acestuia;
f) studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii (denumit in continuare studiu EIS) - document tehnic ce reuneste aspecte de mediu, de sanatate, economice si sociale cu scopul de a cuantifica modurile in care este afectata sanatatea, astfel incat sa poata fi trase concluzii motivate, tinand seama de informatiile furnizate de catre solicitant, precum si de cele obtinute de catre evaluator in scopul evaluarii complete si corecte a impactului asupra sanatatii;
g) Evidenta elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sanatatii (denumita in continuare EESEIS) - document de interes public care cuprinde informatii cu privire la lista nominala a elaboratorilor de studii EIS, precum si perioada pentru care acestia sunt abilitati sa intocmeasca studii de evaluare a impactului asupra sanatatii, afisat pe site-ul Centrului National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar din Institutul National de Sanatate Publica;
h) solicitant EIS - titularul proiectului definit la art. 2 lit. i) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, care depune o cerere pentru un studiu EIS;
i) solicitant EESEIS - persoana fizica independenta sau persoana juridica ce depune o cerere pentru inscrierea in Evidenta elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sanatatii;
j) elaborator de studiu EIS - persoana fizica independenta (medic confirmat in specialitatile igiena sau sanatate publica) sau persoana juridica (un colectiv interdisciplinar coordonat de un medic primar cu specialitatea igiena sau sanatate publica) inscrisa in Evidenta elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sanatatii, pe baza deciziei de includere luate de CIESEIS;
k) aviz de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact - inscris eliberat elaboratorului de studiu EIS, emis de catre Comisia de inregistrare a elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sanatatii, prin care i se acorda dreptul de a efectua studii EIS;
l) for decident - autoritate teritoriala de mediu, de sanatate sau administrativa;
m) obiective functionale - planuri, proiecte, investitii, componente sau activitati care urmeaza sa fie realizate, sunt in curs de realizare sau care au fost deja realizate;
n) obiectiv functional de interes national - proiect de investitie cu caracter distinctiv si unic la nivel national, necesar pentru satisfacerea nevoilor societatii, cu posibile consecinte negative asupra sanatatii omului, care indeplineste cel putin 3 dintre urmatoarele criterii:
1. este un proiect national de investitie publica semnificativa, potrivit art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. este un suport pentru domenii strategice ale economiei nationale;
3. constituie un potential factor de risc in cazul neasigurarii functionarii sale la parametri normali, oprirea sau functionarea sub acesti parametri putand constitui un pericol pentru viata si integritatea populatiei;
4. prezinta costuri ridicate de construire, intretinere, functionare si utilizare;
5. ca urmare a functionarii sale, prezinta un potential de producere a deseurilor, emisiilor poluante, inclusiv zgomot, cu risc de producere a unor accidente grave prin substantele si tehnologiile folosite, care pot avea implicatii majore pentru sanatatea populatiei din judetul arondat si cel putin alte doua judete limitrofe;
o) obiectiv functional care poate determina poluare transfrontaliera - proiect de investitie aflat pe teritoriul unui judet limitrof granitei Romaniei, prin a carui executie s-ar putea produce emisii de poluanti capabili sa provoace daune in mediul unei alte tari, trecand frontierele prin cai precum apa sau aerul;
p) factor de mediu sau factor ecologic - orice conditie de mediu capabila sa exercite influenta directa sau indirecta asupra sanatatii omului;
q) public interesat - definitia prevazuta la art. 2 lit. g) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;
r) zona de influenta - intindere spatiala unde exista riscuri potentiale pentru sanatatea populatiei din areal, generate de functionarea obiectivului.

CAPITOLUL II
Atributii si responsabilitati

Articolul 2
Activitatea de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei este coordonata de Institutul National de Sanatate Publica (denumit in continuare INSP), prin Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (denumit in continuare CNMRMC), cu participarea directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti (denumite in continuare DSP), care au responsabilitati specifice in domeniul riscurilor pentru sanatate in relatie cu factorii de mediu.

Articolul 3
INSP are urmatoarele atributii si responsabilitati:
a) infiinteaza si organizeaza Comisia de inregistrare a elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sanatatii (denumita in continuare CIESEIS), formata din 5 membri din personalul incadrat in INSP, numiti prin decizie a directorului general al INSP, si anume: un presedinte - directorul CNMRMC, 4 membri cu studii superioare si un secretar;
b) avand in vedere prevederile art. 1 lit. n) si o), stabileste daca un obiectiv functional este de interes national si/sau daca determina poluare transfrontaliera, ca urmare a solicitarii transmise de catre directiile de sanatate publica judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, pe al caror teritoriu se gaseste obiectivul functional;
c) realizeaza studiile EIS pentru obiectivele de interes national sau pentru obiectivele functionale care pot determina poluare transfrontaliera, prin structurile de specialitate.

Articolul 4
(1) CIESEIS are urmatoarele atributii si responsabilitati:
a) primeste solicitarile de inscriere in EESEIS, conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta metodologie;
b) verifica documentele prevazute la art. 8, depuse de solicitantul EESEIS;
c) intocmeste referatele de evaluare;
d) decide in privinta includerii sau neincluderii in EESEIS;
e) elibereaza solicitantului avizul de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact, semnat de presedintele acesteia, conform modelului din anexa nr. 2 la prezenta metodologie;
f) in conditiile prevazute la art. 9 decide asupra retragerii avizului de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact si transmite o instiintare catre detinator in care sunt enuntate motivele anularii/revocarii acestuia;
g) intocmeste si actualizeaza lunar EESEIS, conform modelului din anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
(2) Secretarul CIESEIS indeplineste responsabilitatile prevazute la alin. (1) lit. a) si b).
(3) Presedintele, membrii si secretarul CIESEIS nu pot fi implicati in elaborarea studiilor EIS.

Articolul 5
(1) Directia de sanatate publica judeteana si, respectiv, a municipiului Bucuresti pe al carei teritoriu arondat se regaseste obiectivul functional are urmatoarele responsabilitati:

Afişează Metodologia de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice si private asupra sanatatii populatiei, din 09.10.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Metodologie    Ministerul Sanatatii    Proiecte publice    Impact    Studiu    Sanatatea populatiei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Contract de asigurare obligatorie RCA. Neindeplinirea obligatiilor de plata a despagubirii de catre asiguratorul RCA. Momentul de la care incep sa curga penalitatile de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 692/21.10.2020

Exceptie de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa legaturii cu cauza care se judeca in apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 518/2.11.2020

Comunicare informatii de interes public. Excluderea de la comunicare a informatiilor ce privesc datele personale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 180/10 februarie 2021

Contestatie impotriva deciziei de pensionare, dovada vechimii in munca, stagiul de cotizare in sistemul public de pensii, dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 403/29.09.2020

Efectele fiscale ale cesiunii de creanta. Importanta determinarii caracterului cert sau incert al creantei preluate in determinarea corecta a impozitului pe profit
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2536 din 16 iunie 2020

Mobbing-ul este considerat un fenomen la granita cu discriminarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad - Sentinta civila nr. 571 din data de 08 septembrie 2020

Admiterea cererii de inscriere la concurs nu putea avea semnificatia unui acord tacit din partea angajatorului pentru incheierea contractului de munca in conditiile vizate de candidat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 227 din data de 4 Februarie 2020

Conditii privind incadrarea in grupe superioare de munca. Regasirea activitatilor prestate printre cele enumerate in Ordinul nr. 50/1990 si existenta conditiilor deosebite de munca la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti - Decizia civila nr. 2556 din data de 23 octombrie 2019

Actiune in constatarea grupei I de munca. Discriminarea prin raportare la alti salariati incadrati in grupa de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel PLOIESTI- Decizia civila nr. 2556/23.10.2019

Actiune in constatarea grupei de munca. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Tribunalul BUZAU - Sentinta civila nr. 254/22.02.2019Articole Juridice

Dreptul cetatenilor UE inactivi din punct de vedere economic de a fi afiliati la sistemul public de asigurari de sanatate al statului membru gazda
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Precizari privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018, conform Legii nr. 24/2019
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obligatia angajatorului de a tine evidenta orelor de munca prestate de salariati
Sursa: M. muncii

Conditiile legale necesare functionarii cluburilor si localurilor (constructii aglomerate)
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Riscul persoanelor care comercializeaza produse expirate sau fara documente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim