Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Metodologia de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice si private asupra sanatatii populatiei, din 09.10.2019

Metodologia de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice si private asupra sanatatii populatiei, din 09.10.2019

  Publicat: 17 Oct 2019       2084 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 841 din 16.10.2019.

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Puterile publice existente in stat.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.

(1) Impactul asupra sanatatii populatiei se evalueaza, dupa caz, prin studiu de evaluare prospectiva/concomitenta/retrospectiva functionarii unui proiect, pe baza documentelor depuse de titularul proiectului, prevazute la alin. (2) si (3).
(2) Lista documentelor depuse de titularul proiectului pentru elaborarea studiului EIS in cazul obiectivelor functionale care se supun si procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform prevederilor art. 9 alin. (1) si (2) din Legea nr. 292/2018 pentru proiectele prevazute in anexa nr. 1 la aceeasi lege, este urmatoarea:
a) cerere de elaborare a studiului;
b) decizia scrisa a directiei de sanatate publica catre titularul de proiect privind necesitatea efectuarii studiului pentru obiectivul aflat in teritoriul arondat, cu mentionarea incadrarii obiectivului/activitatii in situatiile prevazute de legislatia in vigoare;
c) raport la studiul de impact asupra mediului care sa contina inclusiv un studiu de dispersie a poluantilor si concluzii privind nivelul imisiilor in zona locuita invecinata;
d) studiu geotehnic, dupa caz;
e) studiu de insorire, dupa caz;
f) certificatul de urbanism;
g) actele de proprietate/inchiriere a spatiului utilizat;
h) documentatia cadastrala;
i) actul constitutiv, certificatul de inregistrare si statutul societatii solicitante;
j) fisele tehnice si avizele stabilite prin certificatul de urbanism;
k) planul urbanistic zonal (PUZ);
l) plan de situatie cu specificarea distantelor de la perimetrul unitatii pana la fatada imobilelor din vecinatate;
m) descrierea proiectului de constructie si functionare;
n) memoriu tehnic din care sa rezulte distantele fata de vecini pe fiecare reper cardinal, structura constructiei, descrierea functionala a obiectivului cu schitele descriptive, finisajele interioare si exterioare, racordurile la utilitati, sursele de poluanti si protectia factorilor de mediu, lucrari de reconstructie ecologica si masuri pentru monitorizarea mediului;
o) descrierea procesului tehnologic de la intrare pana la iesire - text si schite cu precizarea capacitatii de productie si prezentarea materiilor prime, reactivilor, substantelor chimice etc. folosite in obtinerea produselor finite;
p) in cazul obiectivelor care au functionat/functioneaza se prezinta urmatoarele documente: buletine de analiza de mediu (apa, emisii, zgomot, dupa caz), planuri de monitorizare, autorizatii existente, bilanturi de mediu, rapoarte anuale de mediu si alte documente la solicitarea justificata a elaboratorului;
q) alte avize si acorduri (pentru situatiile in care sunt necesare avize si acorduri la nivel local/national).
(3) Lista documentelor depuse de titularul proiectului pentru obiective functionale care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului este urmatoarea:
a) cerere de elaborare a studiului;
b) decizia scrisa a directiei de sanatate publica privind necesitatea studiului pentru obiectivul aflat in teritoriul arondat;
c) memoriu de arhitectura;
d) memoriu tehnic complet, intocmit conform pct. VI lit. A din anexa nr. 5.E la procedura prevazuta in anexa nr. 5 la Legea nr. 292/2018;
e) studiu de insorire, dupa caz;
f) aviz sau notificare de clasare emisa de catre autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului organizate la nivel judetean si la nivelul municipiului Bucuresti;
g) certificat de urbanism;
h) acte de identitate ale beneficiarului;
i) acte de proprietate/inchirierea terenului/spatiului;
j) certificat de inregistrare in registrul comertului (CUI);
k) documentatia cadastrala;
l) plan de incadrare in zona;
m) plan de situatie cu specificarea distantelor de la perimetrul unitatii pana la fatada imobilelor din vecinatate;
n) descrierea procesului tehnologic de la intrare pana la iesire - text si schite cu precizarea capacitatii de productie si prezentarea materiilor prime, reactivilor, substantelor chimice etc. folosite in obtinerea produselor finite - daca este cazul;
o) alte avize si acorduri (pentru situatiile in care sunt necesare avize si acorduri la nivel local/national).
(4) Studiile EIS prevazute la alin. (1) stabilesc masurile legate de impactul activitatii unui obiectiv functional asupra sanatatii populatiei si contribuie la decizia forurilor decidente de realizare, nerealizare sau oprire a functionarii acestuia.

Articolul 11
Documentele prevazute la art. 10 alin. (2) si (3) se pastreaza la sediul elaboratorului de studii EIS pentru o perioada de 10 ani, potrivit Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata.

SECTIUNEA a 2-a
Etapele procedurii de realizare si consultare cu privire la studiile EIS

Articolul 12
(1) Dupa primirea deciziei din partea directiei de sanatate publica, solicitantul EIS selecteaza un elaborator de studiu EIS din EESEIS sau se adreseaza INSP in cazul obiectivelor functionale definite la art. 1 lit. n) si o).
(2) Studiul EIS pentru obiective functionale care se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform prevederilor art. 9 alin. (1) si (2) din Legea nr. 292/2018 pentru proiectele prevazute in anexa nr. 1 la aceeasi lege, va contine urmatoarele capitole:
a) scop si obiective;
b) opisul de documente care au stat la baza elaborarii studiului;
c) date generale si de amplasament;
d) identificarea si evaluarea potentialilor factori de risc pentru sanatatea populatiei din mediu si factori de disconfort pentru populatie, in care se mentioneaza la fiecare subcapitol:
1. situatia existenta/propusa, posibilul risc asupra sanatatii populatiei;
2. evaluarea de risc asupra sanatatii: identificarea pericolelor, evaluarea expunerii, evaluarea relatiei doza-raspuns, caracterizarea riscului;
3. recomandari si masuri obligatorii pentru minimizarea impactului negativ si maximizarea celui pozitiv;

Afişează Metodologia de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice si private asupra sanatatii populatiei, din 09.10.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Metodologie    Ministerul Sanatatii    Proiecte publice    Impact    Studiu    Sanatatea populatiei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

Instantele nationale procedeaza la adresarea unei intrebari CJUE numai dupa analizarea necesitatii si pertinentei acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1704/2019

In cazul in care hotararea a fost atacata cu apel numai partial, partea din hotarare care nu a fost supusa apelului dobandeste autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: ICCJ Decizia nr. 1025/2019

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Decizia ICCJ nr. 9/2019 - RIL: activitatea desfasurata in cadrul unitatilor de prospectiuni geologice sau de exploatari in subteran nu poate fi considerata activitate desfasurata in "unitate miniera"
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 139/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru completarea OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Dificultatea efectuarii dovezii prin inscrisuri a activitatii prestate ca lucrator CAP
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia a IV-a L.M.A.S., Decizia civila nr. 101/A/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Sporul pentru conditii vatamatoare este distinct de salariul de baza, astfel ca acesta nu putea sa se regaseasca in salariu sub forma unei sume compensatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 863, pronuntata in sedinta publica din 27 martie 2017

Nu numai calificativul si punctajul acordat trebuie comunicate cadrului didactic care nu a putut fi prezent pentru evaluarea finala la sedinta Consiliului de administratie, ci si Hotararea Consiliului de administratie, intrucat comunicarea nu poate fi pur formala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 883/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017Articole Juridice

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Precizari privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018, conform Legii nr. 24/2019
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obligatia angajatorului de a tine evidenta orelor de munca prestate de salariati
Sursa: M. muncii

Conditiile legale necesare functionarii cluburilor si localurilor (constructii aglomerate)
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Riscul persoanelor care comercializeaza produse expirate sau fara documente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Conditiile si cerintele pentru a deveni auditor energetic
Sursa: EuroAvocatura.ro