Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistenta juridica gratuita pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare

Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistenta juridica gratuita pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare

  Publicat: 26 Oct 2019       1763 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
DIRECTIVA (UE) 2016/1919 A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 26 octombrie 2016 privind asistenta juridica gratuita pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare

Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Prevauzute in cap. I, art. 174-185, ce cuprind: omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpa, determinarea sau inlesnirea sinuciderii,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sau comiterea unei infractiuni, expresie folosita de legea penala, in t. VIII, art. 144, C. pen., partea generala, prin care se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste
Prevauzute in cap. I, art. 174-185, ce cuprind: omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpa, determinarea sau inlesnirea sinuciderii,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Principiu de baza al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. porc. pen., partea generala, consta in prerogativele
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cuprinde masurile luate pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de invatamant, de instruire si de integrare sociala a acestei categorii de persoane.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

(a) sunt private de libertate;

(b) trebuie sa fie asistate de un avocat in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern; sau

(c) trebuie sau pot sa fie prezente la un act de cercetare sau de strangere de probe, inclusiv, cel putin, la urmatoarele:

(i) recunoasterea dintr-un grup de persoane;

(ii) confruntari;

(iii) reconstituiri ale unei infractiuni .

(2) Prezenta directiva se aplica de asemenea, din momentul arestarii in statul membru de executare, persoanelor cautate, care au dreptul de a avea acces la un avocat in temeiul Directivei 2013/48/UE.

(3) Prezenta directiva se aplica de asemenea, in aceleasi conditii ca cele prevazute la alineatul (1) , persoanelor care nu erau initial persoane suspectate sau acuzate, dar care devin persoane suspectate sau acuzate in cursul interogarii de catre politie sau de o alta autoritate de aplicare a legii.

(4) Fara a aduce atingere dreptului la un proces echitabil, in ceea ce priveste infractiunile minore, prezenta directiva se aplica numai procedurilor desfasurate in fata unei instante competente in materie penala, in urmatoarele cazuri:

(a) dreptul unui stat membru prevede aplicarea unei sanctiuni de catre o alta autoritate decat o instanta competenta in materie penala, iar aplicarea unei astfel de sanctiuni poate fi atacata in fata unei astfel de instante sau deferita unei astfel de instante; sau

(b) privarea de libertate nu poate fi impusa ca sanctiune.

In orice caz, prezenta directiva se aplica din momentul in care este luata o decizie privind detentia, precum si in timpul detentiei, in orice etapa a procedurii, pana la incheierea procedurilor respective.

Articolul 3 Definitie

In sensul prezentei directive, ``asistenta juridica gratuita`` inseamna finantarea de catre un stat membru a asistentei din partea unui avocat, prin intermediul careia se permite exercitarea efectiva a dreptului de a avea acces la un avocat.

Articolul 4 Asistenta juridica gratuita in cadrul procedurilor penale

(1) Statele membre asigura ca persoanele suspectate si persoanele acuzate care nu dispun de resurse suficiente pentru a acoperi costurile asistentei juridice din partea unui avocat au dreptul la asistenta juridica gratuita atunci cand acest lucru este in interesul actului de justitie.

(2) Pentru a stabili daca asistenta juridica trebuie sa fie acordata in conformitate cu alineatul (1) , statele membre pot aplica criteriul starii materiale, criteriul temeiniciei sau ambele.

(3) Atunci cand un stat membru aplica criteriul starii materiale, acesta ia in considerare toti factorii relevanti si obiectivi, cum ar fi veniturile, capitalul, situatia familiala a persoanei in cauza, precum si costurile asistentei juridice din partea unui avocat si nivelul de trai din statul membru respectiv, pentru a stabili daca, in conformitate cu criteriile aplicabile in acel stat membru, persoanele suspectate sau acuzate nu dispun de resurse suficiente pentru a beneficia de asistenta juridica din partea unui avocat.

(4) Atunci cand statele membre aplica criteriul temeiniciei, se ia in considerare gravitatea infractiunii, complexitatea cauzei, precum si gradul de severitate a sanctiunii in cauza, pentru a stabili daca interesele justitiei impun acordarea asistentei juridice gratuite. In orice caz, criteriul temeiniciei se considera a fi indeplinit in urmatoarele situatii:

(a) atunci cand o persoana suspectata sau acuzata este adusa in fata unui judecator sau a unei instante competente pentru a se pronunta cu privire la detentie in orice faza a procedurilor in cadrul domeniului de aplicare a prezentei directive; si

(b) pe durata detentiei.

(5) Statele membre se asigura ca asistenta juridica gratuita este acordata fara intarzieri nejustificate si cel tarziu inainte de interogarea persoanei de catre politie, de catre o alta autoritate de aplicare a legii sau de catre o autoritate judiciara, sau inainte de efectuarea actelor de cercetare sau de strangere de probe mentionate la articolul2 alineatul (1) litera (c) .

(6) Asistenta juridica gratuita se acorda numai in scopul procedurilor penale in care persoana in cauza este suspectata sau acuzata pentru savarsirea unei infractiuni .

Articolul5 Asistenta juridica gratuita in cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare

(1) Statul membru de executare se asigura ca persoanele cautate au dreptul la asistenta juridica gratuita din momentul arestarii in temeiul unui mandat european de arestare, pana cand acestea sunt predate sau pana cand decizia de refuz al predarii devine definitiva.

(2) Statul membru emitent se asigura ca persoanele cautate care intra sub incidenta procedurilor privind mandatul european de arestare in scopul efectuarii urmaririi penale si care isi exercita dreptul de a numi un avocat in statul membru emitent pentru a asista avocatul din statul membru de executare, in conformitate cu articolul10 alineatul (4) si alineatul (5) din Directiva 2013/48/UE, au dreptul la asistenta juridica gratuita in statul membru emitent in scopul unor astfel de proceduri in statul membru de executare, in masura in care asistenta juridica gratuita este necesara pentru a garanta accesul efectiv la justitie.

(3) Dreptului la asistenta juridica gratuita mentionat la alineatele (1) si (2) i se poate aplica criteriul starii materiale, in conformitate cu articolul4 alineatul (3) , care se aplica mutatis mutandis.

Articolul6 Deciziile privind acordarea de asistenta juridica gratuita

id="d1e39-1-1" class="doc-ti">(1) Deciziile privind acordarea sau neacordarea asistentei juridice gratuite si desemnarea avocatilor se iau fara intarziere de catre o autoritate competenta . Statele membre adopta masuri corespunzatoare pentru a se asigura ca autoritatea competenta adopta deciziile cu diligenta si respectand dreptul la aparare.

(2) Statele membre iau masurile necesare pentru a se asigura ca persoanele suspectate, persoanele acuzate si persoanele cautate sunt informate in scris in cazul in care cererea lor de asistenta juridica gratuita este respinsa, integral sau partial.

Articolul 7 Calitatea serviciilor si a formarii privind asistenta juridica gratuita

id="d1e39-1-1" class="doc-ti">(1) Statele membre adopta masurile necesare, inclusiv in ceea ce priveste finantarea, pentru a se asigura:

(a) ca exista un sistem de asistenta juridica gratuita eficace si de o calitate adecvata; si

(b) ca serviciile de asistenta juridica gratuita sunt de o calitate suficienta sa garanteze caracterul echitabil al procedurilor, cu respectarea corespunzatoare a independentei profesiei juridice.

(2) Statele membre asigura o formare adecvata a personalului implicat in luarea deciziilor cu privire la asistenta juridica gratuita in procedurile penale si in procedurile privind mandatul european de arestare.

(3) Cu respectarea corespunzatoare a independentei profesiei juridice si a rolului persoanelor responsabile de formarea avocatilor, statele membre iau masurile adecvate pentru a promova asigurarea unei formari corespunzatoare avocatilor care ofera servicii de asistenta juridica gratuita.

(4) Statele membre iau masurile necesare pentru a se asigura ca persoanele suspectate, persoanele acuzate si persoanele cautate au dreptul, la cerere, ca avocatul care ofera servicii de asistenta juridica gratuita sa fie inlocuit, in cazul in care circumstante specifice justifica acest lucru.

Articolul 8 Cai de atac

Statele membre garanteaza ca persoanele suspectate, persoanele acuzate si persoanele cautate au o cale de atac efectiva potrivit dreptului intern, in cazul incalcarii drepturilor lor prevazute in prezenta directiva.

Articolul 9 Persoanele vulnerabile

Statele membre asigura ca, in punerea in aplicare a prezentei directive, sunt luate in considerare necesitatile specifice ale persoanelor suspectate, persoanelor acuzate si persoanelor cautate care sunt vulnerabile.

Articolul 10 Furnizarea datelor si raportul privind punerea in aplicare

(1) Pana la 25 mai 2021, si, ulterior, la fiecare trei ani, statele membre transmit Comisiei datele disponibile care indica modul in care drepturile prevazute de prezenta directiva au fost puse in aplicare.

(2) Pana la 25 mai 2022, si, ulterior, la fiecare trei ani, Comisia prezinta un raport privind punerea in aplicare a prezentei directive Parlamentului European si Consiliului. In raportul sau, Comisia evalueaza punerea in aplicare a prezentei directive in ceea ce priveste dreptul la asistenta juridica gratuita in cadrul procedurilor penale si al procedurilor privind mandatul european de arestare.

Articolul 11 Mentinerea nivelului de protectie

Nicio dispozitie a prezentei directive nu se interpreteaza ca reprezentand o limitare sau o derogare de la oricare dintre drepturile si garantiile procedurale asigurate in temeiul cartei, al CEDO, sau al altor dispozitii relevante de drept international sau de drept intern al oricarui stat membru care prevede un nivel mai ridicat de protectie .

Articolul 12 Transpunerea

(1) Statele membre pun in aplicare actele cu putere de lege si actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pana la 25 mai 2019. Acestea informeaza imediat Comisia in acest sens.

Atunci cand statele membre adopta aceste masuri, acestea contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Metodele prin care se face o astfel de trimitere sunt stabilite de catre statele membre.

(2) Statele membre comunica Comisiei textul dispozitiilor de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.

Afişează Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistenta juridica gratuita pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Persoane vulnerabile    asistenta juridica gratuita    mandat european de arestare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotararea in Cauza R.I. si altii impotriva Romaniei, din 04.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea in Cauza D.M.D. impotriva Romaniei, din 03.10.2017
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Conditii privind gravitatea pedepsei in cazul extradarii pasive
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia penala, decizia nr. 842 din 7 iunie 2016Articole Juridice

Ajutorul public judiciar beneficiari, forme, conditii de acordare
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Despre asistenta juridica de specialitate juridica acordata cu titlu gratuit, indiferent natura cauzei judiciare prevazute: penal, civil etc.
Sursa: Av. dr. Petrut Ciobanu Vicepresedinte al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

Infractiunile de trafic si exploatare a unor persoane vulnerabile in Noul Cod Penal (art. 207 - 215)
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut

Infractiunile contra patrimoniului care se savarsesc prin nesocotirea increderii in Noul Cod Penal (art. 236 - 246)
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut

Procedura in fata Tribunalului de prima instanta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Asistenta juridica (apararea) in cauzele cu minori
Sursa: EuroAvocatura