Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

  Publicat: 19 Feb 2010       49215 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunalePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 18/02/2010

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Lista recapitulativa de marfuri,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Serviciu auxiliar alaturi de registratura, arhiva si biblioteca,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Masura pe care o poate dispune organul de jurisdictie, dupa inchiderea dezbaterilor si inainte de pronuntarea hotararii,

a) asigurarea informarii initiale a persoanelor solicitante, privind inregistrarea in registrul comertului;

b) distribuirea la cerere, in mod gratuit, a imprimatelor care contin informatii pentru inregistrarea comerciantilor si/sau inregistrarea modificarii actelor constitutive;

c) distribuirea in mod gratuit a formularelor-tip de eliberare de acte, cerere de furnizare informatii, cerere de verificare/rezervare disponibilitate firma si emblema, cerere depunere situatii financiare si altele asemenea;

d) tinerea registrului de petitii si reclamatii;

e) tinerea registrului de intrare-iesire, pentru fiecare an calendaristic, in format electronic si pe suport hartie;

f) primirea si inregistrarea in registrul de intrare-iesire, in ordinea cronologica a intrarilor, a tuturor cererilor-tip si a altor tipuri de cereri;

g) inscrierea numarului si datei inregistrarii atat pe cerere si anexe, cat si pe fiecare dintre paginile actelor doveditoare depuse la dosar;

h) eliberarea pe baza de semnatura de primire in registrul de intrare-iesire a documentelor emise de oficiul registrului comertului care atesta efectuarea operatiunilor in registrul comertului, verificand identitatea si calitatea persoanei care se prezinta la eliberare (operarea in evidenta informatizata sau manuala a datelor de identificare, a calitatii persoanei, precum si a datei eliberarii);

i) comunicarea, in scris, catre oficiile registrului comertului de pe langa tribunale a datei eliberarii documentelor emise de acestea pentru schimbarea de sediu in alt judet;

j) gestionarea tuturor documentelor care urmeaza sa fie eliberate solicitantilor si neridicate de acestia;

k) prelucrarea arhivistica a lucrarilor si predarea acestora pe baza de borderou de predare-primire la arhiva;

l) primirea si inregistrarea cererilor de verificare disponibilitate firma si rezervare;

m) motivarea refuzului eliberarii dovezilor de disponibilitate a emblemelor, in cazurile in care acestea nu indeplinesc cerintele legale;

n) redactarea si listarea dovezilor privind disponibilitatea emblemei si eliberarea acestora solicitantilor, pe baza de semnatura de primire;

o) intocmirea fiselor de prezentare a emblemelor si clasarea acestora in catalogul emblemelor, in functie de descrierea facuta si de codul de clasificare;

p) tinerea catalogului emblemelor rezervate pentru persoanele inregistrate cu sediul social/profesional pe raza oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;

q) verificarea disponibilitatii firmelor si/sau rezervarea acestora prin inregistrarea lor in registrul comertului;

r) rezervarea si redactarea dovezii privind disponibilitatea firmei si eliberarea acestora solicitantului, pe baza de semnatura de primire;

s) motivarea refuzului eliberarii dovezilor de disponibilitate, cand firma nu indeplineste cerintele legale;

s) inregistrarea firmelor rezervate;

t) primirea cererilor de inregistrare pentru persoanele fizice autorizate/intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, transmise de birourile de asistenta si reprezentare din cadrul primariilor;

t) primirea, inregistrarea si transmiterea la Oficiul National al Registrului Comertului sau, dupa caz, la institutia prefectului a documentatiei depuse de comercianti in vederea obtinerii acordului Secretariatului General al Guvernului/institutiei prefectului privind folosirea denumirii firmei; transmiterea catre comercianti a acordului/refuzului;

u) tinerea evidentei acordurilor Secretariatului General al Guvernului/institutiei prefectului sau a refuzurilor acestora;

v) clasarea in ordine cronologica a cererilor si a actelor doveditoare, opisarea acestora si predarea lor periodica la arhiva pe baza de semnatura de predare;

w) verificarea cererilor depuse si a actelor doveditoare, sub aspectele privind completarea corecta a rubricilor, identitatea si calitatea solicitantului, existenta machetelor in numarul de exemplare prevazut de lege, existenta documentelor, semnarea cererii si completarea opisului acesteia, precum si a dovezii privind plata taxelor si tarifelor, inclusiv a cuantumului acestora;

x) primirea, direct sau prin corespondenta, inclusiv in format electronic, a cererilor de inregistrare insotite de actele doveditoare prevazute de lege:

x.1. verificarea modului de intocmire a cererii conform lit. w);

x.2. verificarea conditiilor de forma a actelor insotitoare, sub aspectul regularitatii acestora; depunerea efectiva a acestora la dosar si mentionarea in opisul cererii, conform Ordinului ministrului justitiei nr. 2.594/C/2008, si existenta chitantelor care atesta achitarea taxelor pentru efectuarea inregistrarilor;

x.3. intocmirea si semnarea fisei fluxului;

x.4. verificarea conditiilor prevazute de lege pentru stabilirea sediului social;

x.5. verificarea detinerii calitatii de asociat unic intr-o singura societate comerciala cu raspundere limitata, listarea dovezii si atasarea acesteia la cererea de inregistrare;

x.6. obtinerea informatiilor din cazierul fiscal;

x.7. verificarea existentei, in original, a declaratiei/declaratiilor-tip cu privire la indeplinirea conditiilor de autorizare a functionarii;

x.8. intocmirea si verificarea notei de calcul, precum si incasarea corecta a taxelor si tarifelor;

x.9. alocarea numarului de inregistrare pentru toate cererile de inregistrare/eliberare date/documente;

x.10. introducerea in aplicatia informatica a datelor provizorii privind autorizarea/inregistrarea;

x.11. listarea si verificarea listei de control;

x.12. listarea si verificarea incheierii si a extrasului incheierii judecatorului-delegat si a rezolutiei directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, dupa caz;

x.13. organizarea lucrarilor de grefa prin:

x.13.1. intocmirea listei de sedinta cuprinzand dosarele cu termen de judecata si afisarea acestora la usa judecatorului-delegat si a listei dosarelor supuse solutionarii directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal;

x.13.2. pregatirea dosarelor pentru sedinta de judecata sau pentru sedinta de solutionare a cererilor de catre directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal;

x.13.3. asistarea judecatorului-delegat sau a directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, dupa caz;

x.13.4. tehnoredactarea minutei conform solutiilor pronuntate de judecatorul-delegat si dispozitiilor acestuia;

x.13.5. intocmirea incheierilor de sedinta, in situatiile in care judecatorul-delegat acorda termen pentru prezentarea altor acte doveditoare in sustinerea cererii sau dispune suspendarea solutionarii cererii ori a rezolutiilor corespunzatoare ale directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal;

x.13.6. tinerea in format electronic a condicilor de sedinta ale judecatorului-delegat si ale directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, precum si completarea condicii de sedinta cu solutiile dispuse de judecatorul-delegat, respectiv a condicii de sedinta cu solutiile directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal;

x.13.7. intocmirea comunicarilor catre parti privind termenele acordate;

x.13.8. inregistrarea actelor depuse, in completarea dosarelor, la solicitarea judecatorului-delegat, in sedinta de judecata, respectiv a directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal;

x.13.9. tinerea mapei cu incheierile pronuntate de judecatorul-delegat in solutionarea cererilor, respectiv a mapei cu rezolutiile directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal;

x.13.10. primirea si inregistrarea cererilor adresate judecatorului-delegat sau directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, avand ca obiect preschimbarea termenelor de solutionare, repunere pe rol a dosarelor suspendate sau renuntarea la judecata ori solutionare, dupa caz;

y) inscrierea informatiilor in registrul comertului computerizat dupa solutionarea cererilor de inregistrare:

Afişează Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ONRC    Regulament

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Neplata drepturilor salariale.Dreptul salariatului de a solicita daune morale.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL IASI Decizia nr. 380/13.06.2019

Viciile de nelegalitate ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin trimitere la acte exterioare deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 56/2019

Caracterul inform al deciziei de sanctionare disciplinara. Lipsa individualizarii sanctiunii aplicate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 489/2019

Descrierea faptei imputate nu poate fi una generica si trebuie sa cuprinda suficiente elemente pentru a se putea verifica temeinicia aplicarii sanctiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2616 din data de 04 septembrie 2020

Obiectul convocarii salariatului la cercetarea disciplinara prealabila trebuie sa corespunda faptei cercetate
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 103/2020

Pentru a fi considerata abatere disciplinara, fapta salariatului trebuie sa se rasfranga negativ asupra relatiilor de munca, ordinii si disciplinei la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 640/2020

Lipsa unei convocari prealabile corecte si complete cu privire la obiectul cercetarii disciplinare. Incalcarea dreptului la aparare al angajatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi - Sentinta civila nr. 3217 din data de 11.10.2019

Nulitatea absoluta a deciziei de concediere. Lipsa convocarii scrise a salariatei la cercetarea disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Alba - Sentinta civila nr. 637/2019Articole Juridice

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut