Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

  Publicat: 19 Feb 2010       49196 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunalePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 18/02/2010

Forma a raspunderii juridice care consta in aplicarea unor sanctiuni administrative,
A fost promulgat la 11.09.1865
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Cauza de impiedicare a punerii in miscare sau exercitarea actiunii penale,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor care aduc atingere unor activitati de interes public
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
A fost promulgat la 11.09.1865
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.


SECTIUNEA a 2-a
Raspunderea personalului Oficiului National al Registrului
Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe
langa tribunaleARTICOLUL 35
Felul raspunderiiPersonalul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale raspunde disciplinar, patrimonial si penal, in conditiile prezentului regulament, conform normelor legale aplicabile fiecarui tip de raspundere .ARTICOLUL 36
Raspunderea disciplinara(1) Constituie abateri disciplinare si atrag aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute de Codul muncii acele fapte in legatura cu munca si care constau intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale privind disciplina muncii, atributiile de serviciu, normele de conduita si oricare alte prevederi din regulamentul intern, contractul individual sau contractul colectiv de munca si ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici. Abaterile disciplinare se sanctioneaza in functie de gravitatea faptei .

(2) Sanctiunile disciplinare sunt:

a) avertismentul scris;

b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;

c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;

d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;

e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;

f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca .

(3) Sanctiunea prevazuta la alin. (2) lit. a) se aplica, de la prima abatere, pentru fapte precum: nerespectarea orelor de incepere si terminare a programului de lucru, parasirea institutiei fara aprobare sau bilet de voie semnat, utilizarea unui vocabular neadecvat in relatiile cu colegii de serviciu .

(4) Sanctiunea prevazuta la alin. (2) lit. f) se aplica, de la prima abatere, pentru fapte precum: furt, prezenta la serviciu in stare de ebrietate, lipsa nemotivata mai mult de 3 zile lucratoare consecutive, distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de inutilizare a bunurilor din patrimoniul Oficiului National al Registrului Comertului, crearea si intretinerea unei atmosfere de conflict, improprie desfasurarii in conditii optime a activitatii institutiei, comportament neadecvat in relatiile cu publicul, solicitarea si primirea de foloase necuvenite pentru servicii care constituie sarcini de serviciu .

(5) Sanctiunea prevazuta la alin. (2) lit. f) se aplica pentru abateri precum: refuzul repetat al indeplinirii atributiilor de serviciu, a deciziilor conducerii Oficiului National al Registrului Comertului sau a dispozitiilor directorilor oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.

(6) Pentru aceeasi abatere poate fi aplicata numai o singura sanctiune disciplinara.

(7) Propunerea de sanctionare a salariatilor se face in scris de catre directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, in baza referatului intocmit de seful ierarhic sau, dupa caz, de conducatorii structurilor functionale din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, si se aproba de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului.

(8) La stabilirea sanctiunii se va tine seama de gravitatea si consecintele faptei, de imprejurarile in care a fost savarsita si de existenta unor abateri si sanctiuni anterioare.

(9) Nicio sanctiune nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea in prealabil a unei cercetari disciplinare, in conditiile prevazute de Codul muncii si cu respectarea Procedurii privind cercetarea disciplinara, aprobata prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.

(10) Cercetarea disciplinara prealabila se efectueaza de comisia desemnata in acest scop prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.

(11) Cercetarea disciplinara prealabila se va efectua dupa convocarea scrisa a salariatului, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii. La intrevedere se vor solicita explicatii scrise referitoare la abaterea cercetata si, daca este necesar, vor fi ascultate si alte persoane .

(12) Salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa depuna probele pe care le considera necesare.

(13) Cercetarea se efectueaza in termen util, pentru a permite emiterea deciziei de sanctionare in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului despre savarsirea abaterii disciplinare.

(14) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta conform alin. (11), fara un motiv obiectiv, da dreptul conducerii Oficiului National al Registrului Comertului sa dispuna sanctionarea fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.

(15) Decizia de sanctionare se emite in forma scrisa de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului, in termen de 30 de zile de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, si se comunica salariatului in termen de cel mult 5 zile de la data emiterii. Decizia de sanctionare produce efecte de la data comunicarii. Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicat (a) de acesta.

(16) Decizia va arata motivele sanctionarii, descrierea faptei ce constituie abatere disciplinara, temeiul legal, termenul si instanta la care decizia de sanctionare poate fi contestata.

(17) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii, respectiv la tribunalul din judetul in a carui raza teritoriala acesta isi are domiciliul.ARTICOLUL 37

Afişează Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ONRC    Regulament

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Neplata drepturilor salariale.Dreptul salariatului de a solicita daune morale.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL IASI Decizia nr. 380/13.06.2019

Viciile de nelegalitate ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin trimitere la acte exterioare deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 56/2019

Caracterul inform al deciziei de sanctionare disciplinara. Lipsa individualizarii sanctiunii aplicate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 489/2019

Descrierea faptei imputate nu poate fi una generica si trebuie sa cuprinda suficiente elemente pentru a se putea verifica temeinicia aplicarii sanctiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2616 din data de 04 septembrie 2020

Obiectul convocarii salariatului la cercetarea disciplinara prealabila trebuie sa corespunda faptei cercetate
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 103/2020

Pentru a fi considerata abatere disciplinara, fapta salariatului trebuie sa se rasfranga negativ asupra relatiilor de munca, ordinii si disciplinei la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 640/2020

Lipsa unei convocari prealabile corecte si complete cu privire la obiectul cercetarii disciplinare. Incalcarea dreptului la aparare al angajatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi - Sentinta civila nr. 3217 din data de 11.10.2019

Nulitatea absoluta a deciziei de concediere. Lipsa convocarii scrise a salariatei la cercetarea disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Alba - Sentinta civila nr. 637/2019Articole Juridice

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut