Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Acord din 2010 Acord de garantie intre Banca Europeana de Investitii si Romania (Fabrica Ford Craiova)

Acord din 2010 Acord de garantie intre Banca Europeana de Investitii si Romania (Fabrica Ford Craiova)

  Publicat: 27 Mar 2010       8780 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
(BEI)Infiintata prin Tratatul de la Roma , Banca Europeana de Investitii este institutia financiara a Comunitatii. Sarcina ei este de a contribui la o dezvoltare echilibrata a Comunitatii, prin integrare economica si coeziune sociala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Acord din 2010 Acord de garantie intre Banca Europeana de Investitii si Romania

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 191 din 25/03/2010

Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Persoana fizica sau juridica care se imprumuta de la o alta persoana fizica sau juridica numita imprumutator.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Persoana fizica sau juridica care se imprumuta de la o alta persoana fizica sau juridica numita imprumutator.
Persoana fizica sau juridica ce datoreaza o suma de bani debitorului urmarit
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Persoana fizica sau juridica care se imprumuta de la o alta persoana fizica sau juridica numita imprumutator.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Persoana fizica sau juridica care se imprumuta de la o alta persoana fizica sau juridica numita imprumutator.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.

Garantul este de acord ca pana la achitarea sau lichidarea totala a sumelor garantate:

a) sa nu incerce sa puna in executare nicio obligatie a Imprumutatului fata de Garant ca urmare a descarcarii de catre Garant a obligatiilor care ii revin prin acest acord de garantie;

b) sa plateasca Bancii toate sumele primite in urma lichidarii Imprumutatului sau altfel care sunt primite de Garant de la sau in contul Imprumutatului in legatura cu obligatiile mentionate la lit. a) de mai sus; Banca va aplica aceste sume pentru a diminua sumele garantate restante in ordinea stabilita de Banca; si

c) sa nu exercite niciun drept de subrogare in drepturile Bancii conform Contractului de finantare sau in oricare dintre garantiile acordate in legatura cu acesta, fara un acord prealabil scris al Bancii, cu exceptia cazurilor cerute de legislatia romaneasca.

2.08. Recunoastere

Garantul recunoaste: (i) intrarea in acest acord de garantie pe baza propriei evaluari a Imprumutatului, Proiectului si a tuturor garantiilor constituite; si (ii) faptul ca nu a fost determinat la incheierea acestui acord de garantie de nicio reprezentare a Bancii. Banca nu are obligatia de a raporta Garantului pozitia financiara a Imprumutatului sau a oricarui alt garant ori asupra oricarei alte garantii obtinute. Banca nu va avea nicio obligatie in ceea ce priveste aprobarea sau acordarea Imprumutului ori anularea sau neanularea creditului sau solicitarea ori nesolicitarea unei plati anticipate conform Contractului de finantare .ARTICOLUL 3
Aplicarea garantiei3.01. Banca va solicita Garantului o plata conform acestui acord de garantie prin transmiterea unei notificari scrise la neindeplinirea de catre Imprumutat a obligatiei de plata a sumelor garantate.

3.02. In orice scop, inclusiv in proceduri legale, certificatul emis de Banca cu privire la neindeplinirea obligatiei Imprumutatului de a plati la timp o suma garantata, datorata de acesta din urma conform Contractului de finantare, si cu privire la oricare dintre obligatiile Garantului conform acestui acord de garantie privind plata sumelor garantate, va fi, in lipsa unei erori evidente, finala impotriva Garantului.

3.03. Garantul renunta irevocabil la orice obiectie sau exceptie legala cu privire la aplicarea totala ori partiala a acestui acord de garantie . Garantul se angajeaza sa isi indeplineasca obligatiile care ii revin la solicitarea scrisa a Bancii in orice moment si sa plateasca sumele datorate fara limitare, retinere sau conditionare. In mod special, Banca nu are obligatia de a demonstra demararea unei actiuni impotriva Imprumutatului; nu are obligatia, premergator aplicarii acestui acord de garantie, sa realizeze garantiile sau sa aplice o garantie constituita de Imprumutat ori de un tert .

3.04. In situatia unei solicitari din partea Bancii, efectuata conform acestui acord de garantie, Garantul va avea dreptul de a plati Bancii suma restanta din imprumutul ramas neachitat la momentul respectiv, dobanda acumulata, orice alte sume datorate de catre Imprumutat conform Contractului de finantare, precum si orice suma care ar fi fost datorata conform art. 4.02 din Contractul de finantare daca Imprumutatul ar fi rambursat anticipat si din proprie vointa suma neachitata din imprumut la data efectuarii platii de catre Garant, in achitarea integrala si finala a obligatiilor din Acordul de garantie .

3.05. In situatia in care Garantul efectueaza o plata catre Banca conform art. 3, aceasta se va subroga in drepturile si actiunile legate de plata respectiva pe care Banca le are fata de Imprumutat. La solicitarea si pe cheltuiala Garantului, Banca va furniza Garantului toate documentele de care acesta are nevoie in vederea aplicarii drepturilor impotriva Imprumutatului care nu vor fi invocate in detrimentul Bancii.

3.06. Obligatiile Garantului conform acestui acord de garantie nu vor fi lichidate pana la achitarea integrala si neconditionata a sumelor garantate.ARTICOLUL 4
Modificarea Contractului de finantare4.01. Banca poate fi de acord cu orice modificare a Contractului de finantare prin care nu se majoreaza sau modifica obligatiile Garantului.

4.02. Cu exceptia celor prevazute in paragraful 4.01, orice alta modificare a Contractului de finantare va fi conditionata de consimtamantul prealabil scris din partea Garantului, care nu va fi in mod nerezonabil retinut sau intarziat.ARTICOLUL 5
Impozite, taxe si cheltuieli5.01. Garantul va suporta propriile costuri de executare si implementare a acestui acord de garantie si, fara a prejudicia termenii art. 2, va despagubi Banca pentru:

a) impozitele si taxele fiscale, costurile judiciare si alte cheltuieli ale Bancii legate de executarea si implementarea acestui acord de garantie; si

b) pierderile, costurile si datoriile eventuale ale Bancii in conformitate sau in legatura cu recuperarea de la oricare persoane a sumelor specificate ca datorate in concordanta sau ca urmare a termenilor Contractului de finantare .

5.02. Mai mult, Garantul va efectua platile specificate in acest acord de garantie fara a retine sau diminua valoarea acestora in temeiul unor impozite sau taxe.ARTICOLUL 6
Legea si jurisdictiaAfişează Acord din 2010 Acord de garantie intre Banca Europeana de Investitii si Romania (Fabrica Ford Craiova) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Banca Europeana de Investitii    Garantie    Fabrica Ford Craiova    Ford Craiova    Impozite    Taxe

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 771/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul de procedura civila si din Legea 2/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Lipsa alocarii fondurilor nu a determinat imposibilitatea obiectiva de executare a obligatiei de acordare a tichetelor de masa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia nr. 1000/2017, in sedinta publica din 20 februarie 2017

Dispozitiile speciale ale art. 23 din O.U.G. nr. 115/2004, spre deosebire de dreptul comun aplicabil celorlalti salariati, Legea nr. 142/1998, care nu beneficiaza de texte speciale, prevad obligatia de acordare a tichetelor de masa, nu posibilitatea acordarii acestora
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, Decizia nr. 207/2017, in sedinta publica din 18 ianuarie 2017

Raspuderea patrimoniala a padurarului pentru arborii taiati ilegal. Solutionare prescripie si cerere de chemare in garantie
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contentios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 30/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017

Aviz de garantie mobiliara. Posibilitatea solicitarii nulitatii absolute
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 47 din 21 ianuarie 2016

Respingerea actiunii principale si a cererii de chemare in garantie formulata de parat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 526 din 10 martie 2016

Actiune in raspundere civila contractuala versus actiune in raspundere civila delictuala. Garantie de buna executie
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1558 din 4 octombrie 2016

Efectele cererii de chemare in judecata a unei persoane predecedate la data sesizarii instantei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 606 din 24 februarie 2015

Conditiile si efectele principiului repararii integrale a prejudiciului suferit de creditor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 758 din 9 martie 2015

Stipulatie privind transferul unui imobil in situatia nerambursarii la scadenta a sumei imprumutate. Nulitatea absoluta a clauzei penale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1235 din 10 aprilie 2014Articole Juridice

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Contractele de credit pentru consumatori trebuie sa mentioneze intr-un mod clar si concis modalitatile de calcul al termenului de retragere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Exigentele impuse pentru emiterea unui mandat european de arestare si intinderea protectiei jurisdictionale de care beneficiaza persoanele pe numele carora a fost emis un astfel de mandat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu