Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » OUG nr. 34/2010 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane

OUG nr. 34/2010 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane

  Publicat: 14 Apr 2010       6658 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


OUG nr. 34/2010 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 234 din 13 aprilie 2010

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

Avand in vedere constatarile autoritatilor abilitate si sesizarile partenerilor sociali privind existenta unor practici ilicite in activitatile de transport rutier de persoane, transport in regim de taxi si in regim de inchiriere, in prestarea serviciilor de transport public local, precum si in activitatea de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto, faptul ca in legislatia specifica din domeniile enumerate nu exista mecanisme eficiente care sa descurajeze aceste practici, ajungandu-se la o diversificare a formelor de realizare a acestor fapte ilicite,
avand in vedere ca mentinerea starii de fapt constatate afecteaza profund societatea romaneasca si pe cetatenii acesteia, prin perpetuarea unor practici care au consecinte negative asupra sigurantei si calitatii vietii populatiei, calitatii serviciilor oferite de operatorii si transportatorii rutieri, mediului concurential ori care au un impact negativ asupra bugetului de stat, prin diminuarea veniturilor incasate ca urmare a neplatii taxelor si impozitelor aferente activitatilor de transport de persoane, ce sunt desfasurate in afara cadrului legal in vigoare,
tinand seama de faptul ca situatia ActuaLa reclama o interventie imediata pentru:

 • Intarirea si perfectionarea instrumentelor legale de combatere a fraudei fiscale si a altor activitati Ulicite in domeniile vizate, inclusiv prin stabilirea unor sanctiuni contraventionale avand un puternic caracter disuasiv, de natura a face interventia imediata a organelor abilitate mai eficienta;
 • cresterea sigurantei cetatenilor si a calitatii serviciilor de transport Uferite acestora;
 • garantarea unui mediu de afaceri concurential in domeniile de referinta;
 • intarirea regulilor de disciplina a efectuarii activitatilor de transport de persoane;
 • completarea cadrului legal ce reglementeaza desfasurarea activitatii scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto autorizati,
  in considerarea faptului ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
  in Temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

  Art. I
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 48^13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 48^13
  (1) Pregatirea teoretica si practica a unei persoane in vederea obtinerii permisului de conducere sau a unei noi categorii ori subcategorii a acestuia se realizeaza numai intr-o scoala de conducatori auto autorizata, in conditiile existentei unui contract incheiat intre persoana si scoala respectiva, potrivit dispozitiilor legale."

  2. La articolul 48^13, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
  "(5) Activitatile scolii de conducatori auto realizate in vederea obtinerii permisului de conducere sau a unei noi categorii ori subcategorii a acestuia, cu exceptia activitatii de pregatire practica, se desfasoara numai in locatiile pentru care a fost obtinuta autorizatie de scoala de conducatori auto."

  3. La articolul 48^14, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(4) Instructorul de pregatire practica prevazut la alin. (1) poate fi autorizat numai daca, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, a fost angajat cel putin 3 ani cu norma intreaga sau a activat cel putin 6 ani ca instructor auto atestat in cadrul scolilor autorizate sau daca face dovada ca a detinut autorizatie pentru activitatea de pregatire practica a conducatorilor auto eliberata de autoritatea competenta si nu a avut suspendat permisul de conducere si/sau atestatul in ultimii 3 ani."

  4. La articolul 57^2, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
  "g) efectuarea activitatii de pregatire practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, fara a detine autorizatie de scoala de conducatori auto sau autorizatie de instructor auto ori care are autorizatia suspendata, anulata sau cu valabilitate depasita, dupa caz."

  5. La articolul 57^4, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
  "(1^1) Contraventia prevazuta la art. 57^2 lit. g) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 de lei."

  6. La articolul 62, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
  "(1^1) In cazul utilizarii unui autovehicul pentru pregatirea practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, fara a detine autorizatie de scoala de conducatori auto sau autorizatie de instructor auto, se suspenda dreptul de utilizare a autovehiculului prin retinerea placutelor de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare, aplicandu-se si sanctiunea contraventionala corespunzatoare."

  7. La articolul 62, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(2) Inspectorii de trafic, precum si ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri au dreptul sa retina documentele prevazute la alin. (1) si (1^1), daca acestea au valabilitatea depasita sau nu sunt conforme cu transportul efectuat, precum si placutele de inmatriculare impreuna cu certificatul de inmatriculare.
  (3) Placutele de inmatriculare impreuna cu certificatul de inmatriculare si o copie a proceselor-verbale de constatare a contraventiei si de retinere a placutelor de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare se predau inspectoratului judetean de politie, respectiv Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, care notifica detinatorului autovehiculului faptul ca suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare inceteaza la 6 luni de la data procesului-verbal de retinere a acestora. Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului inceteaza, iar placutele de inmatriculare si certificatele de inmatriculare se restituie, la cerere, daca se face dovada achitarii amenzii."

  8. La articolul 62, alineatul (4) se abroga.

  Art. II
  Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 20, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(7) Se interzice stationarea taxiurilor in vederea efectuarii de transport rutier public de persoane, in regim de taxi, in alta localitate decat localitatea de autorizare."

  2. La articolul 36, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
  "(3) Se interzice amplasarea fara drept pe/in interiorul autovehiculului a insemnelor si accesoriilor specifice taximetrelor autorizate sau autovehiculelor autorizate in regim de inchiriere."

  3. La articolul 55 punctul 1, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) aplicabila taximetristilor pentru nerespectarea prevederilor art. 22 si art. 52 alin. (3) lit. a), c), e), f), j), k), o), u) si x);".

  4. La articolul 55 punctul 2, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
 • Afişează OUG nr. 34/2010 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane pe o singură pagină  Citeşte mai multe despre:    OUG 34/2010    Transporturi    Transportatori    Transport de persoane    Transport de marfuri    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010

  Consultă un avocat online
  MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

  Jurisprudenţă

  Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
  Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

  Decizia nr. 711/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii ale art. 112 din Codul Rutier
  Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

  Discriminarea creata de legiuitor incepand cu data de 1 aprilie 2001 intre meserii din acelasi domeniu in privinta recunoasterii conditiilor speciale nu poate fi cenzurata de instanta de judecata
  Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna Sectia Civila, Sentinta civila nr. 111/2017, in sedinta publica din 09 februarie 2017

  Lipsa acordului de vointa al salariatului in ceea ce priveste modificarea contractului de munca
  Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita, Sectia I Civila, Sentinta nr. 648 din data de 21.04.2016

  Acordarea sporului pentru conditii speciale in baza Legii 223/2007
  Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. 6062R din 28-oct-2009

  Contract colectiv de munca. Neindeplinirea obligatiei de a achita lunar sporul pentru conditii speciale de munca de 25% din salariul de baza.Plata drepturilor salariale
  Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.991 din data 22.03.2012

  Cerere de reabilitare judecatoreasca. Refuzul de a achita cheltuieli judiciare catre stat. Prescriptia extinctiva
  Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj - Decizie nr. 461 din data 01.10.2010

  Obligarea la eliberarea licentei de taxi
  Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2431 din 12 Aprilie 2005  Articole Juridice

  OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
  Sursa: EuroAvocatura.ro

  Izolarea si carantina in coronacriza. Efecte juridice si economico-sociale
  Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

  Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
  Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

  Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
  Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

  Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
  Sursa: MCP Cabinet avocati

  Telemunca. Consecinte asupra migratiei fortei de munca. Particularitati privind prelucrarea si circulatia datelor cu caracter personal
  Sursa: Av. Marius-Catalin Predut

  Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
  Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim