Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Codul de Procedura Civila, actualizat 2011 (prin Legea 202/2010, legea micii reforme in justitie)

Codul de Procedura Civila, actualizat 2011 (prin Legea 202/2010, legea micii reforme in justitie)

  Publicat: 08 Jan 2011       749859 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Codul de Procedura Civila, Actualizat 2011, prin Lgea 202/2010 ("legea micii reforme in justitie")

Actualizat pein Legea nr. 202/2010,privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 714 din 26/10/2010

Institutie judecatoreasca avand competenta de a solutiona (in prima sau in ultima instanta) anumite pricini prevazute de lege; cladire unde se afla sediul acestei instante.
Inscrierea ipotecii asupra bunurilor imobiliare sechestrate, reglementata de Codul proc. pen.
Obiect de pret predat cuiva
Copiere intr-un registru special, de transcrieri si inscrieri, a actelor juridice, cu unele exceptii prevazute de lege, prin care se transmite proprietatea asupra unui imobil,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
1. Din punct de vedere juridic, cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri, in schimbul unei plati;
Document eliberat, la cerere, proprietarului unui imobil sau titularului unui drept real principal asupra unui imobil, de catre serviciul de carte funciara, care functioneaza in cadrul Judecatoriei, in raza teritoriala a careia este situat imobilul respectiv.
Copiere intr-un registru special, de transcrieri si inscrieri, a actelor juridice, cu unele exceptii prevazute de lege, prin care se transmite proprietatea asupra unui imobil,
Serviciu auxiliar alaturi de registratura, arhiva si biblioteca,
Este parte in procesul penal alaturi de inculpat, partea vatamata si partea responsabila civilmente, care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Art. 1722 Cod civil - drept recunoscut unui creditor, decurgand din calitatea creantei sale de a fi preferat celorlalti creditori, chiar daca acestia sunt ipotecari
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Copiere intr-un registru special, de transcrieri si inscrieri, a actelor juridice, cu unele exceptii prevazute de lege, prin care se transmite proprietatea asupra unui imobil,
Act de procedura emis de catre instanta de judecata dupamefectuarea unei licitatii publice, prin care bunul imobil ce a format obiectul executarii silite
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
A fost promulgat la 11.09.1865
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Conventiile matrimoniale

Art. 698-709. - Abrogate prin Decretul nr. 32 din 31.1.1954.

CAPITOLUL XIII
Transcrierea actelor de stramutare si urmarirea proprietatii si despre
inscriptia privilegiilor, ipotecilor si amanetelor
Art. 710. - Se va tine la fiecare judecatorie un registru de transcrierea, de mutatie sau stramutarea proprietatilor, un alt registru de inscriptia privilegiilor si ipotecilor, un alt registru pentru transcrierea comandamentelor si o mapa in care se va pastra un exemplar al actelor de amanet.
Art. 711. - Se vor transcrie in registrul de transcriere al judecatoriei unde este asezat bunul nemiscator:
1. toate actele de instrainare a proprietatilor nemiscatoare sau a drepturilor reale ce se pot ipoteca;
2. toate actele prin care se renunta la aceste drepturi;
3. toate actele prin care se constituie o servitute, un drept de uzufruct, de uz sau de locuinta;
4. toate actele prin care se renunta la aceste drepturi;
5. tranzactiile asupra drepturilor reale;
6. ordonantele de adjudecare;
7. hotararile date in materie de expropriere pentru utilitate publica;
8. cesiunile pe venituri pe un timp mai mare de doi ani;
9. extract de pe contractele de arenda sau inchiriere pe un timp mai lung de trei ani.
La actele aratate in alin. 1, 2, 3 si 4, de vor fi autentificate tot la judecatoria situatiei nemiscatorului, transcrierea se va face numai in extras .
Art. 712. - Pana la transcriere, drepturile rezultand din actele mentionate in articolul de mai sus nu se vor opune celor de al treilea, care au drepturi asupra bunului nemiscator chiar daca au cunostinta de existenta actelor de mai sus.
Se excepteaza bineinteles cazurile de viclenie.
Art. 713. - Se vor transcrie in extract in registrul de urmariri:
1. comandamentele prealabile;
2. urmaririle de venituri.
Art. 714. - Cererile de transcriere se vor face la grefa judecatoriei de partea interesata, chiar pe baza unor titluri sub semnatura privata.
Art. 715. - Inscrierea privilegiilor si ipotecilor se va face in registrul judecatoriei unde se afla situat bunul nemiscator, potrivit randuielilor aratate in codicele civil.
In caz cand actul a carui inscriere se cere este autentificat tot la judecatoria situatiei nemiscatorului, se va inscrie in registru numai ordonanta de inscriere .
Art. 716. - Cand se va incuviinta inscrierea actului de privilegiu sau ipoteca, se va face cercetare in registrul de inscriere, transcriere si urmariri, de un judecator, asistat de grefier, spre a se vedea daca exista diferite alte sarcini sau drepturi asupra acelui bun.
Vorbire despre aceste cercetari se va face in actul de inscrierea ipotecii sau privilegiului.
Partile pot renunta la cercetarea in registre.
Art. 717. - Pe actul original, pe langa certificarea datei si numarului de ordine cerute de art. 1782 din codicele civil, se va transcrie si ordonanta de inscriere, asa cum s-a trecut in registrul de inscriere .
Art. 718. - Aceleasi formalitati de inscriere se vor urma cand pe baza art. 1814 din codicele civil o ipoteca se va muta de pe un bun pe altul.
Vorbire despre aceasta mutare se va face pe marginea primei inscriptii.
Art. 719. - In mapa prevazuta de art. 711 se va pastra cate un exemplar de pe toate actele prin care se constituie un amanet, potrivit art. 1685 si urmatoarele din Codul civil, dupa cererea partii interesate.
Art. 720. - Toate exemplarele actelor juridice depuse si stranse in mape se vor lega in fiecare an in volum.


CARTEA a VII-a
Dispozitii finale

Vezi Codul_de_Procedura_Civila actualizat 2020, prin Legea 310/2010, cu Note si Explicatii>>>>>>>>>


Art. 721. - Dispozitiile codului de fata alcatuiesc procedura de drept comun in materie civila si comerciala; ele se aplica si in materiile prevazute de alte legi in masura in care acestea nu cuprind dispozitii potrivnice.
Art. 722. - Indeplinirea actelor de procedura si comunicarea lor se fac in mod gratuit.
Cheltuielile necesare pentru indeplinirea actelor de procedura si comunicarea lor, prin posta sau alte mijloace, ocazionate de desfasurarea procesului, se acopera din fondurile repartizate anume in acest scop, de la bugetul statului.
Art. 723. - Drepturile procedurale trebuie exercitate cu buna-credinta si potrivit scopului in vederea caruia au fost recunoscute de lege.
Partea care foloseste aceste drepturi in chip abuziv raspunde pentru pagubele pricinuite.
Art. 724. - Abrogat prin art. 6 din Legea nr. 59 din 23 iulie 1993.
Art. 725. - Actele de procedura indeplinite inainte de punerea in aplicare a prezentei legi raman valabile.
Art. 726. - Abrogat prin art. 6 din Legea nr. 59 din 23 iulie 1993.
Art. 727. - Ori de cate ori legile fac trimitere la dispozitii abrogate in temeiul prezentei legi, trimiterea se va socoti facuta la dispozitiile corespunzatoare din cuprinsul legii de fata.
Afişează Codul de Procedura Civila, actualizat 2011 (prin Legea 202/2010, legea micii reforme in justitie) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul de procedura civila    Codul de procedura civila 2011    Codul de procedura civila actualizat 2011    Legea 202/2010    Mica reforma in justitie    Legea mici reforme in justitie    Accelerarea proceselor

Consultă un avocat online
Formular contact online.
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii publice emitente
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Plata contravalorii concediului de odihna neefectuat. Achitarea sporului pentru munca suplimentara si muncii desfasurate in strainatate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel SUCEAVA - D E C I Z I A NR. 364 din 2 aprilie 2019

Cerere privind constatarea ca durata contractului de munca incheiat intre parti este de 8 h/zi. Reconstituirea vechimii in munca. Plata drepturilor salariale cuvenite si neachitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CONSTANTA - DECIZIA CIVILa NR. 342 din 05 noiembrie 2019

Primirea la munca a unui numar de 3 (trei) salariati in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial
Pronuntaţă de: Judecatoria PITESTI - Sentinta civila nr. 1318 din 04.03.2019

Actiune in constatare. Incetarea nelegala a contractului individual de munca incheiat cu un agent de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BACAU - DECIZIE Nr. 703 din 21 Octombrie 2019

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

Contract de munca temporara. Plata orelor suplimentare. Renuntarea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL GORJ - Sentinta Nr. 33 din 17 Ianuarie 2020

Autorizare desfasurare activitati specifice agentului de munca temporara
Pronuntaţă de: Tribunalul CONSTANTA - DECIZIA CIVILa NR. 919 din19 Iunie 2019Articole Juridice

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Sarcina probei in litigiile de munca. Reguli si exceptii
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Suspendarea contractului de munca ca urmare a carantinei sau fortei majore
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu  Arhiva Stirilor juridice din anul 2007
  Publica pe EuroAvocatura.ro