Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari

Legea nr. 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari

  Publicat: 31 Jan 2012       5839 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari

Publicata in Monitorul Oficial Nr. 49, din 20 ianuarie 2012

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care este \"destinata functionarilor publici,
Criteriile de convergenta (cunoscute drept criteriile de la Maastricht) permit statelor membre ale Uniunii Europene sa intre in a treia etapa a Uniunii Economice si Monetare Europene (UME), etapa in care pot adopta moneda euro.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. a€” Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor sigradatilor voluntari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul legii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Lege privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti``.

2. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Pentru indeplinirea serviciului militar ca soldati si gradate profesionisti, pot fi recrutati si angajati cetateni cu varste cuprinse intre 18 si 50 de ani, care indeplinesc normele si criteriile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.``

3. La articolul 8 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``b) locuinta de serviciu si locuinta de interventie, cu scutire de la plata chiriei;``.

4. La articolul 18, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
``(4) De dispozitiile alin. (2) beneficiaza si persoanele care au indeplinit functii in calitatile prevazute la art. 71 alin. (1).``

5. La articolul 35, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Limita maxima de varsta pana la care soldatii sau gradatii profesionisti pot fi mentinuti in activitate se stabileste prin ordin al ministrului apararii nationale, dar nu poate depasi 50 de ani.``

6. La articolul 41, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
``(4) Soldatii si gradatii profesionisti in activitate, care se disting prin modul de indeplinire a atributiilor, pregatire profesionala si comportare demna, participari la misiuni in afara teritoriului statului roman sau in cadrul unor activitati militare pe teritoriul tarii, prin exceptie de la prevederile alin. (3) si ale art. 3 alin. (2), pot fi inaintati in unul dintre gradele de fruntas, caporal clasa a III-a, clasa a II-a sau clasa I, in mod exceptional, in limita numarului aprobat de catre ministrul apararii nationale, fara sa fie conditionati de alte criterii .``

7. La articolul 45, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Trecerea in rezerva sau scoaterea din evidentele militare se face din oficiu in situatiile prevazute la alin. (1) lit. a)a€”c), g), k), m) si n), iar in celelalte situatii, la propunerea comandantilor sau a sefilor directi, inaintata ierarhic.``

8. Articolul 63 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 63. a€” Soldatii si gradatii rezervisti profesionisti se tin in evidenta astfel:
a) clasa I: pana la 40 de ani, inclusiv;
b) clasa a II-a: de la 41 de ani pana la 45 de ani, inclusiv;
c) clasa a III-a: de la 46 de ani pana la 55 de ani, inclusiv.``

Art. II. a€” (1) Pentru personalul militar prevazut la art. 18 alin. (4) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera a fi indeplinite conditiile de cotizare pentru locurile de munca si activitatile cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, in vederea stabilirii drepturilor de pensie in conformitate cu normele prevazute pentru cadrele militare.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si persoanelor care au indeplinit functii in calitatile prevazute la art. 71 alin. (1) din Legea nr. 384/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si care beneficiaza de un drept de pensie, in vederea revizuirii acesteia.
(3) Expresiile ``soldati si gradati voluntari``, ``soldati voluntari``, respectiv ``gradati voluntari`` prevazute in Legea nr. 384/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in actele normative in vigoare, se inlocuiesc cu expresiile ``soldati si gradati profesionisti``, ``soldati profesionisti``, respectiv ``gradate profesionisti``.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PRESEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA

Afişează Legea nr. 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Soldati    Gradati    Gradati voluntari    Legea 23/2012    Legea 384/2006    Chirie    Locuinta de serviciu    Locuinta de interventie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Stabilirea salariului la nivelul maxim aflat in plata prin raportare la indemnizatiile de care beneficiaza personalul cu atributii in domeniul asistentei sociale
Pronuntaţă de: Decizia nr. 484/9 martie 2018 a Curtii de Apel Galati

Recalcularea salariului prin raportare la salariul maxim stabilit in cadrul institutiei pentru aceeasi functie/grad/treapta si gradatie pentru activitatea desfasurata in aceleasi conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1710/ 5.10.2020

Suspendarea ordinului de destituire din functie. Cercetarea disciplinara a functionarului public pe perioada starii de urgenta.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Decizia nr. 675 din 15.07.2020

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Decizia C.C.R. Nr. 783/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 71/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Statutul cadrelor militare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Principiul stabilirii unui salariu egal pentru munca egala este aplicabil pentru intreg personalul platit din fonduri publice
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 309/2017, in sedinta publica din 22.02.2017

Se acorda indemnizatia de conducere, insa nu si sporurile solicitate, intrucat nu sunt prevazute prin Legea salarizarii unitare. Bibliotecar
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna Sectia Civila, Sentinta civila nr. 104/2017, in sedinta publica din 09 februarie 2017

Prin vointa legiuitorului, sporul de vechime in munca a fost cuprins in salariile de baza dupa data de 1 ianuarie 2010
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita Sectia Civila, Sentinta civila nr. 89/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Codul muncii este aplicabil si primarilor si viceprimarilor in raporturile juridice cu unitatea administrativ-teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Neconstitutionalitatea reglementarii cadrului legal cu privire la recompensele si sanctiunile aplicate cadrelor militare prin acte administrative
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea dispozitiilor privind salarizarea la acelasi nivel pentru activitate desfasurata in aceleasi conditii a personalului platit din fonduri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Transparenta veniturilor salariale din autoritatile si institutiile publice
Sursa: