Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Conferintele UpDate Work - Avocat Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea 51/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

Legea 51/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

  Publicat: 23 Mar 2012       16161 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 51/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

Publicata in Monitorul Oficial nr. 182 din 21 martie 2012

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Act adoptat de organele de stat,

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 10 octombrie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Se infiinteaza Inspectia Muncii, organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu sediul in municipiul Bucuresti.
(2) Inspectia Muncii are personalitate juridica si este finantata integral de la bugetul de stgat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(3) Inspectia Muncii indeplineste functia de autoritate de stat, prin care asigura exercitarea controlului in domeniile relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca si supravegherii pietei.
(4) Inspectia Muncii actioneaza pentru asigurarea protectiei sociale a muncii, in baza prevederilor art. 41 din Constitutia Romaniei, republicata, si, respectiv, a prevederilor Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 81/1947 privind inspectia muncii in industrie si comert, ratificata prin Decretul Consiliului de Stat nr. 284/1969 si ale Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 129/1969 privind inspectia muncii in agricultura, ratificata prin Decretul Consiliului de Stat nr. 83/1975."

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
Inspectia Muncii are in subordine inspectorate teritoriale de munca, institutii cu personalitate juridica, care se organizeaza in fiecare judet si in municipiul Bucuresti."

3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
Organizarea si functionarea Inspectiei Muncii se reglementeaza prin Regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi, denumit in continuare Regulament."

4. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
Inspectia Muncii indeplineste urmatoarele conditii generale:
a) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii prevederilor legale in domeniile sale de competenta;
b) de comunicare, prin care se asigura schimbul de informatii cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si cu persoanele fizice si juridice supuse activitatii de control, informarea acestora si a cetatenilor asupra modului cum se respecta si se aplica prevederile legislatiei din domeniile de competenta;
c) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman si al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniile sale de competenta;
d) de formare, prin care se realizeaza pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului propriu, in conditiile legii;
e) de cooperare, prin care se asigura desfasurarea de actiuni in comun, pe plan intern si international, in domeniile de competenta;
f) de administrare, prin care se asigura gestionarea bunurilor din domeniul public, respectiv privat al statului ori, dupa caz, al unitatilor administrativ-teritoriale pe care le are in administrare sau in folosinta, a fondurilor alocate in scopul functionarii in conditiile legii, precum si organizarea si gestionarea sistemelor informatice necesare activitatilor proprii."

5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Inspectia Muncii are urmatoarele atributii generale:
a) controlul aplicarii prevederilor legale, generale si speciale, in domeniile relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca si supravegherii pietei;
b) furnizarea de informatii angajatorilor si salariatilor cu privire la mijloacele de aplicare a prevederilor legale in domeniile de competenta;
c) informarea autoritatilor competente despre deficientele sau abuzurile legate de aplicarea dispozitiilor legale in vigoare;
d) prestarea de servicii specifice in domeniul sau de activitate;
e) initierea de propuneri pentru imbunatatirea cadrului legislativ din domeniile sale de activitate, pe care le inainteaza Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(2) Inspectia Muncii are urmatoarele atributii specifice:

A. in domeniul relatiilor de munca:
a) controleaza aplicarea reglementarilor legale, generale si speciale, cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca;
b) controleaza stabilirea si acordarea drepturilor cuvenite salariatilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
c) controleaza aplicaea masurilor de respectare a egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;
d) asigura la nivel national evidenta muncii prestate in baza contractelor individuale de munca, prin registrul general de evidenta al salariatilor, precum si evidenta zilierilor si a beneficiarilor prestatiilor acestora;
e) controleaza folosirea fortei de munca, in scopul identificarii cazurilor de munca nedeclarata;
f) primeste si transmite in sistem informatic, prin inspectoratele teritoriale de munca, datele dpuse de angajatori si beneficiari referitoare la salariati si la zilieri;
g) asigura inregistrarea contractelor colective de munca la nivel de unitati si verifica prevederile acestora, potrivit procedurii aprobate de inspectorul general de stat, si conciliaza conflictele de munca declansate la nivelul unitatilor;

Afişează Legea 51/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Inspectia muncii    Legea 108/1999    Legea 51/2012

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Prin hotararile pronuntate in contestatiile la executare derulate intre aceleasi parti s-a stabilit in mod definitiv faptul ca nu s-a prescris dreptul de a cere executarea silita
Pronuntaţă de: Judecatoria Timisoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 3693, in sedinta din 21 martie 2017

Obligatia angajatorului de a infiinta registrul general de evidenta a salariatilor
Pronuntaţă de: Tribunalul Alba, Sectia I Civila, Sentinta Civila nr. 822/2016 din data de 12.05.2016

Inadmisibilitatea perioadei de proba in absenta contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a C. Administrativ si Fiscal, Decizia nr. 1050 din 29.02.2016

Primirea la munca de catre agentul economic a unui numar de 11 persoane pentru care nu a incheiat contracte de munca
Pronuntaţă de: Tribunal - Decizia nr. 42 din 15-mar-2012

Contract individual de munca inregistrat prin antedatare. Neintocmirea fisei postului. Accident de munca. Slutire. Acordare daune morale
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi - Sentinta civila nr. 368 din data 11.02.2011Articole Juridice

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Transparenta veniturilor salariale din autoritatile si institutiile publice
Sursa:

Cum poate fi recuperata baza de date din Revisal?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Documentele solicitate angajatorilor de catre inspectorii de munca in cadrul actiunilor de control
Sursa: EuroAvocatura.ro