Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Monitorul Oficial din data de 16 ianuarie 2017

Monitorul Oficial din data de 16 ianuarie 2017

  Publicat: 16 Jan 2017       1148 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Actele normative publicate in Monitorul Oficial nr. 41, 42, 43, 44 si 45 din data de 16.01.2017, Partea I:


Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
A fost promulgat la 11.09.1865
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
A fost promulgat la 11.09.1865
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
A fost promulgat la 11.09.1865
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
A fost promulgat la 11.09.1865
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
NATURA 2000 (Obiectiv de tip NATURA 2000)
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
1. Cuvantare, discurs, expunere facuta in public referitor la o tema stiintifica, literara etc.
Piata specializata in efectuarea de tranzactii cu active financiare cu scadente pe termene medii si lungi.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.

M. Of. Partea I nr. 41 din 16 ianuarie 2017


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 626 din 27-Octombrie-2016 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 156 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 627 din 27-Octombrie-2016 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 713 alin. (4) din Codul de procedura civila


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 628 din 27-Octombrie-2016 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 787 alin. (5) din Codul de procedura civila


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 636 din 27-Octombrie-2016 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 150 alin. (4) teza intai din Codul de procedura civila


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 645 din 01-Noiembrie-2016 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) si (5) si ale art. 10 din Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004


Guvernul Romaniei


Ordonanta de urgenta Nr. 4 din 12-Ianuarie-2017 privind prorogarea termenului prevazut la art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, precum si pentru stabilirea de masuri in acordarea unor beneficii de asistenta sociala


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 11 din 12-Ianuarie-2017 pentru modificarea art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 1.052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Craiova si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului


Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor


Ordin Nr. 1196 din 28-Iunie-2016privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dabuleni si al ariei protejate de interes national 2.667 Casa Padurii din Padurea Potelu


M. Of. Partea I nr. 42 din 16 ianuarie 2017


Camera Deputatilor


Decizie Nr. 4 din 16-Ianuarie-2017 pentru modificarea anexei la Decizia presedintelui Camerei Deputatilor nr. 3/2017 privind convocarea Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara


Camera Deputatilor


Decizie Nr. 5 din 16-Ianuarie-2017 privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor


Primul-Ministru


Decizie Nr. 62 din 16-Ianuarie-2017 pentru eliberarea doamnei Iolanda Mihaela Staniloiu din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale


Primul-Ministru


Decizie Nr. 61 din 16-Ianuarie-2017 privind numirea domnului Ionut Misa in functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice


Primul-Ministru


Decizie Nr. 64 din 16-Ianuarie-2017 pentru eliberarea doamnei Oana Silvia Toiu din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale


Primul-Ministru


Decizie Nr. 63 din 16-Ianuarie-2017 pentru eliberarea domnului Valentin Marian Ionescu din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale


Primul-Ministru


Decizie Nr. 65 din 16-Ianuarie-2017 pentru eliberarea doamnei Oana Popescu din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale


Primul-Ministru


Decizie Nr. 66 din 16-Ianuarie-2017 pentru eliberarea doamnei Oana Bogdan, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale


Primul-Ministru


Decizie Nr. 67 din 16-Ianuarie-2017 privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre domnul Virgil-Lucian Butiu a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene


Primul-Ministru


Decizie Nr. 68 din 16-Ianuarie-2017 privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre doamna Camelia Mihaela Izvoran a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene


Camera Auditorilor Financiari din Romania


Hotarare Nr. 2 din 13-Ianuarie-2017 privind modificarea Normelor pentru desemnarea reprezentantilor auditorilor financiari la Conferinta ordinara a Camerei Auditorilor Financiari din Romania organizata in anul 2017, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 121/2016


M. Of. Partea I nr. 43 din 16 ianuarie 2017


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 15 din 12-Ianuarie-2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene


Primul-Ministru


Decizie Nr. 70 din 16-Ianuarie-2017 pentru numirea domnului Voicu Dorin Sandu in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale


Primul-Ministru


Decizie Nr. 69 din 16-Ianuarie-2017 pentru eliberarea domnului Dan-Cornel Baranga din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale


Primul-Ministru


Decizie Nr. 72 din 16-Ianuarie-2017 privind numirea domnului Aurel Gheorghe in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale


Primul-Ministru


Decizie Nr. 71 din 16-Ianuarie-2017 privind eliberarea domnului Gheorghe Dutu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale


Primul-Ministru


Decizie Nr. 74 din 16-Ianuarie-2017 privind numirea domnului Mihai Dan Chirica in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne


Primul-Ministru


Decizie Nr. 73 din 16-Ianuarie-2017 pentru numirea doamnei Gabriela-Maria Podasca in functia de secretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului


M. Of. Partea I nr. 44 din 16 ianuarie 2017


Senatul Romaniei


Decizie Nr. 5 din 16-Ianuarie-2017 pentru modificarea anexei la Decizia presedintelui Senatului nr. 4/2017 privind convocarea Senatului in sesiune extraordinara


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 12 din 12-Ianuarie-2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 13 din 12-Ianuarie-2017privind organizarea si functionarea Ministerului Cercetarii si Inovarii


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 14 din 12-Ianuarie-2017privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Criminologie, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 16 din 12-Ianuarie-2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe


M. Of. Partea I nr. 45 din 16 ianuarie 2017


Parlamentul Romaniei


Hotarare Nr. 2 din 16-Ianuarie-2017 privind efectuarea de catre Comisia pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor si Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea conditiilor in care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august si noiembrie 2016, de catre Guvernul Romaniei


Camera Deputatilor


Hotarare Nr. 4 din 16-Ianuarie-2017 privind validarea unor mandate de deputat


Parlamentul Romaniei


Hotarare Nr. 3 din 16-Ianuarie-2017 privind alegerea membrilor si a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii


Camera Deputatilor


Hotarare Nr. 5 din 16-Ianuarie-2017 privind efectuarea unui control de catre Curtea de Conturi pentru verificarea conditiilor in care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august si noiembrie 2016 de catre Guvernul Romaniei


Camera Deputatilor


Hotarare Nr. 6 din 16-Ianuarie-2017 privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2017


Primul-Ministru


Decizie Nr. 75 din 16-Ianuarie-2017 privind numirea domnului Marian Vasiliev in functia de vicepresedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului


Primul-Ministru


Decizie Nr. 76 din 16-Ianuarie-2017 privind numirea domnului Dan Dumitrescu in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii


Primul-Ministru


Decizie Nr. 78 din 16-Ianuarie-2017 privind acordarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului in domeniul relatiei cu Parlamentul domnului Marian Neacsu


Primul-Ministru


Decizie Nr. 77 din 16-Ianuarie-2017 pentru numirea domnului Alexandru Pugna in functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale


Primul-Ministru


Decizie Nr. 79 din 16-Ianuarie-2017 pentru numirea doamnei Oana Andrea Schmidt-Haineala in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Justitiei


Primul-Ministru


Decizie Nr. 80 din 16-Ianuarie-2017 pentru numirea doamnei Sofia Mariana Mot in functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei


Primul-Ministru


Decizie Nr. 82 din 16-Ianuarie-2017 pentru numirea domnului Adrian-Marius Dobre in functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale


Primul-Ministru


Decizie Nr. 81 din 16-Ianuarie-2017 pentru numirea domnului Constantin Sima in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Justitiei


Primul-Ministru


Decizie Nr. 83 din 16-Ianuarie-2017 privind numirea domnului Catalin Stefan Rotea in functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene


Primul-Ministru


Decizie Nr. 84 din 16-Ianuarie-2017 privind numirea domnului Laurentiu Adrian Neculaescu in functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene


Primul-Ministru


Decizie Nr. 86 din 16-Ianuarie-2017 privind numirea domnului Virgil-Alin Chirila in functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene


Primul-Ministru


Decizie Nr. 87 din 16-Ianuarie-2017 pentru numirea doamnei Luminita Zezeanu in functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene


Primul-Ministru


Decizie Nr. 88 din 16-Ianuarie-2017 pentru numirea domnului Adrian Ionut Gadea in functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor EuropeneCiteşte mai multe despre:    Monitorul Oficial    Monitorul Oficial nr. 41 din 16.01.2017    Monitorul Oficial nr. 42 din 16.01.2017    Monitorul Oficial nr. 43 din 16.01.2017    Monitorul Oficial nr. 44 din 16.01.2017    Monitorul Oficial nr. 45 din 16.01.2017    Curtea Constitutionala a Romaniei    Guvernul Romaniei    domeniul public al statului    asistenta sociala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.
Alte titluri

Organizatiile de drept public sau privat vor putea face parte din reteaua EURES
21 Nov 2019 | 397

ICCJ: Obligatia de a nu conduce anumite vehicule pe timpul controlului judiciar nu constituie o suspendare a dreptului de a conduce
31 Oct 2019 | 631

Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui corp nou in incinta Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi
30 Oct 2019 | 321

Emisiune numismatica: BNR a lansat in circuitul numismatic monede din aur si alama pentru colectionare si a pus in circulatie o moneda de alama cu tema Desavarsirea Marii Uniri - Regina Maria
26 Oct 2019 | 469

Codul Fiscal stabileste scutiri de impozit pentru copiii persoanelor persecutate din motive etnice in perioada 1940-1945
23 Oct 2019 | 278

CCR: decontarea cheltuielilor de transport pentru elevi "pe baza de abonament" - neconstitutionala
19 Oct 2019 | 274Articole Juridice

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa – principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in materiile ce fac obiectul specializarii lor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Deaconu impotriva Romaniei din 29.01.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului