Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Monitorul Oficial din data de 20 ianuarie 2017

Monitorul Oficial din data de 20 ianuarie 2017

  Publicat: 23 Jan 2017       1298 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Actele normative publicate in Monitorul Oficial nr. 58, 59, 60 si 61 din data de 20.01.2017, Partea I:

Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

M. Of. Partea I nr. 58 din 20 ianuarie 2017


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 658 din 08-Noiembrie-2016 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) si art. 10 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 659 din 08-Noiembrie-2016 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) teza a treia din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 21 din 12-Ianuarie-2017 privind organizarea, functionarea si atributiile Secretariatului General al Guvernului


Primul-Ministru


Decizie Nr. 120 din 18-Ianuarie-2017 privind numirea domnului Cristian Cosmin in functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale


Primul-Ministru


Decizie Nr. 119 din 18-Ianuarie-2017 privind numirea domnului Cristian Dima in functia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat


Primul-Ministru


Decizie Nr. 121 din 18-Ianuarie-2017 privind numirea domnului Ciprian Lucian Rosca in functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene


Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor


Ordin Nr. 1241 din 30-Iunie-2016 privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0086 Gaina-Lucina


M. Of. Partea I nr. 59 din 20 ianuarie 2017


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 613 din 04-Octombrie-2016 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 teza intai raportate la cele ale art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5), (6) si (8), art. 24 alin. (2) si art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 646 din 01-Noiembrie-2016 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 din Codul de procedura civila din 1865


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 721 din 06-Decembrie-2016 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 alin. (2) lit. a), art. 83 alin. (1) lit. b) si art. 91 alin. (1) lit. a) din Codul penal


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 722 din 06-Decembrie-2016 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 452 din Codul de procedura penala


Ministerul Tineretului si Sportului


Ordin Nr. 49 din 17-Ianuarie-2017 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publica si a Metodologiei privind finantarea federatiilor sportive nationale de catre Ministerul Tineretului si Sportului in anul 2017


Ministerul Justitiei


Ordin Nr. 103/C din 11-Ianuarie-2017 privind prelungirea aplicarii in perioada 1 ianuarie 2017-28 februarie 2017 a Ordinului ministrului justitiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale functionarilor publici cu statut special si personalului civil din sistemul administratiei penitenciare si a Ordinului ministrului justitiei nr. 821/C/2015 privind conditiile de acordare a majorarii salariale pentru functionarii publici cu statut special si personalul civil din sistemul administratiei penitenciare care desfasoara activitati in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza


M. Of. Partea I nr. 60 din 20 ianuarie 2017


Curtea Constitutionala a Romaniei


DecizieNr. 622 din 13-Octombrie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si a altor acte in domeniul protectiei concurentei, in ansamblul sau si cu referire la prevederile art. III pct. 1, 5 si 6 din ordonanta, a Legii nr. 117/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si a altor acte in domeniul protectiei concurentei, in ansamblul sau si cu referire la articolul unic pct. 6 si 8 din lege, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, in ansamblul sau si cu referire la art. 50 pct. 1 si 5 din ordonanta de urgenta, si a Legii nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, in ansamblul sau si cu referire la art. I din lege


Guvernul Romaniei


Ordonanta de urgentaNr. 5 din 18-Ianuarie-2017 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programului de transport in baza carora se efectueaza serviciile regulate de transport de persoane intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov, precum si pentru prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programului de transport public judetean sau a programului de transport public local de persoane, in cazul in care procedura de atribuire a acestora a fost suspendata prin hotarari ale instantelor de judecata


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 31 din 18-Ianuarie-2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 32 din 18-Ianuarie-2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, pentru toti prescolarii si elevii din invatamantul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din invatamantul profesional si liceal acreditat, particular si confesional


Ministerul Finantelor Publice


Ordin Nr. 107 din 17-Ianuarie-2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014


M. Of. Partea I nr. 61 din 20 ianuarie 2017


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 17 din 20-Ianuarie-2017 pentru numirea unui vicepresedinte al Consiliului Concurentei


Ministerul Finantelor Publice


Ordin Nr. 152 din 19-Ianuarie-2017 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2017, precum si pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 18 din 20-Ianuarie-2017 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurentei


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 19 din 20-Ianuarie-2017 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurentei


Ministerul Educatiei Nationale


Ordin Nr. 3104 din 19-Ianuarie-2017 privind modificarea Calendarului desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, seria a 11-a, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.784/2016


Curtea Europeana a Drepturilor Omului


Hotarare Nr. - din 12-Aprilie-2016 in Cauza M.C. si A.C. impotriva RomanieiCiteşte mai multe despre:    Monitorul Oficial    Monitorul Oficial nr. 58 din 20.01.2017    Monitorul Oficial nr. 59 din 20.01.2017    Monitorul Oficial nr. 60 din 20.01.2017    Monitorul Oficial nr. 61 din 20.01.2017    Curtea Constitutionala a Romaniei    Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Casele de pensii vor avea obligatia de a informa angajatorii cu privire la pensionarea salariatului
06 Apr 2022 | 5938

Completarile aduse Codului Muncii prin OUG 130/2021
21 Dec 2021 | 1716

Legi promulgate in data de 1 iulie 2021
01 Jul 2021 | 1019

CCR: Sanctionarea cu revocarea din functie a Avocatului Poporului trebuie sa aiba la baza criterii obiective
30 Jun 2021 | 826

Legi promulgate in data de 11 iunie 2021
13 Jun 2021 | 856

Legea 101/2021 | Depunere delaratii privind beneficiarii reali
05 May 2021 | 1495Articole Juridice

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati