Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Monitorul Oficial din data de 10 martie 2017

Monitorul Oficial din data de 10 martie 2017

  Publicat: 13 Mar 2017       465 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Actele normative publicate in Monitorul Oficial nr. 175 si 176 din data de 10.03.2017, Partea I:

Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,

M. Of. Partea I nr. 175 din 10 martie 2017


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 295 din 08-Martie-2017 privind conferirea Ordinului National Steaua Romaniei in grad de Comandor


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 294 din 08-Martie-2017 privind trecerea in rezerva a unui general de brigada cu o stea din Serviciul Roman de Informatii


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 20 din 17-Ianuarie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 641 alin. (2) din Codul de procedura civila, in redactarea anterioara modificarii acestora prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si a unor acte normative conexe


Guvernul Romaniei


Ordonanta Nr. 20 din 08-Martie-2017 de urgenta pentru completarea art. 44 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei, precum si pentru modificarea si completarea art. 26 din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006


Agentia Nationala de Administrare Fiscala


Ordin Nr. 869 din 08-Martie-2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa


Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei


Decizie Nr. 284 din 09-Martie-2017 pentru abrogarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 2.340/2013 privind numirea Comisiei de examinare a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale


Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei


Ordin Nr. 14 din 09-Martie-2017 pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 9/2013 privind constituirea Comisiei tehnice de avizare a studiilor de fezabilitate intocmite in vederea concesionarii serviciului de distributie a gazelor naturale si de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale


Inalta Curte de Casatie si Justitie


Decizie Nr. 2 din 30-Ianuarie-2017 Dosar nr. 22/2016


M. Of. Partea I nr. 176 din 10 martie 2017


Senatul Romaniei


HotarareNr. 14 din 07-Martie-2017 referitoare la Programul de lucru al Comisiei pentru 2017 - Construirea unei Europe care le ofera cetatenilor sai protectie, ii ajuta sa isi afirme drepturile si ii apara - COM (2016) 710 final


Senatul Romaniei


Hotarare Nr. 15 din 07-Martie-2017 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind pregatirea pentru riscuri in sectorul energiei electrice si de abrogare a Directivei 2005/89 CE - COM (2016) 862 final


Senatul Romaniei


HotarareNr. 16 din 07-Martie-2017 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 - COM (2016) 815 final


Senatul Romaniei


HotarareNr. 17 din 07-Martie-2017 referitoare la Propunerea de Directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata in ceea ce priveste aplicarea temporara a unui mecanism generalizat de taxare inversa in legatura cu furnizarea de bunuri si servicii care depasesc un anumit prag - COM (2016) 811 final


Senatul Romaniei


HotarareNr. 18 din 07-Martie-2017 referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului privind acordarea unei asistente macrofinanciare Republicii Moldova - COM (2017) 14 final


Senatul Romaniei


HotarareNr. 19 din 07-Martie-2017 referitoare la Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la punerea in aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile in cadrul pietei interne, care prevede o procedura de notificare pentru regimuri de autorizare si cerintele legate de servicii si de modificare a Directivei 2006/123/CE si a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne - COM (2016) 821 final


Senatul Romaniei


HotarareNr. 20 din 07-Martie-2017 referitoare la Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca - COM (2017) 11 final


Primul-Ministru


DecizieNr. 247 din 10-Martie-2017 privind numirea doamnei Alina-Florentina Porojan in functia de consilier la cabinet consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului


Banca Nationala a Romaniei


OrdinNr. 3 din 06-Martie-2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea raportarilor periodice cuprinzand informatii statistice de natura financiar-contabila, aplicabile sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2014, si a Normelor metodologice privind intocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2014Citeşte mai multe despre:    Monitorul Oficial    Monitorul Oficial nr. 175 din 10.03.2017    Monitorul Oficial nr. 176 din 10.03.2017    Presedintele Romaniei    Curtea Constitutionala    Guvernul Romaniei    Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei    Senatul RomanieiComentează: Monitorul Oficial din data de 10 martie 2017
Alte titluri

Constitutionalitatea si neconstitutionalitatea incetarii de drept a CIM ca urmare a implinirii varstei standard de pensionare
05 Jun 2018 | 1208

CCR a declarat neconstitutional art. 252 ind. 3 alin. (3) teza finala Cod proc.pen. ref. la valorificarea bunurilor mobile sechestrate
31 May 2018 | 258

Decizia CCR ref. la revocarea procurorului-sef DNA Laura Codruta Kovesi
30 May 2018 | 390

CCR a declarat neconstitutionale prevederile privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al functionarilor publici pe durata cercetarii administrative
01 Apr 2018 | 550

CCR a declarat neconstitutional art. 352 alin. (11) si (12) CPP ref. la accesul la informatiile clasificate
20 Jan 2018 | 858

Plata drepturilor salariale stabilite prin hotarari judecatoresti in favoarea personalului din institutii publice, devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017
06 Dec 2017 | 2949Articole Juridice

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Jurisprudenţă

Dezlegarea unei chestiuni de drept. Cazurile si efectele reducerii limitei de pedeapsa martorului denuntator in temeiul art. 19 din Legea nr. 682/2002
Pronuntaţă de: ICCJ

RIL. Recursul – calea de atac in materia contenciosului administrativ
Pronuntaţă de: ICCJ

CCR. Neconstitutionalitatea art. 453 alin. (3) si (4) CPP ref. la posibilitatea revizuirii hotararii de achitare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Hotararea in Cauza Serban impotriva Romaniei din 5 iulie 2016
Pronuntaţă de: CEDO