Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Monitorul Oficial din data de 27 martie 2017

Monitorul Oficial din data de 27 martie 2017

  Publicat: 27 Mar 2017       449 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Actele normative publicate in Monitorul Oficial nr. 207 si 208 din data de 27.03.2017, Partea I:

In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,

M. Of. Partea I nr. 207 din 27 martie 2017


Senatul Romaniei


Hotarare Nr. 26 din 20-Martie-2017 cu privire la Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind efectuarea unui test de proportionalitate inainte de adoptarea unor noi reglementari referitoare la profesii - COM (2016) 822 final


Senatul Romaniei


Hotarare Nr. 28 din 21-Martie-2017 cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind un cadru pentru redresarea si rezolutia contrapartilor centrale si de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.095/2010, (UE) nr. 648/2012 si (UE) 2015/2.365 - COM (2016) 856 final


Senatul Romaniei


Hotarare Nr. 27 din 21-Martie-2017 privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 87/217/CEE a Consiliului, a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului, a Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, a Directivei 86/278/CEE a Consiliului si a Directivei 94/63/CE a Consiliului in ceea ce priveste normele procedurale in domeniul raportarii cu privire la mediu si de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului - COM (2016) 789 final


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 144 din 22-Martie-2017 privind prorogarea termenului prevazut la art. II din Hotararea Guvernului nr. 952/2016 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 280/2016 privind aprobarea valorii cotizatiilor si a plafonului in limita caruia se deconteaza serviciile lingvistice, precum si a procedurii de acordare, verificare si control pentru organizatiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol si agroalimentar, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 145 din 22-Martie-2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 148 din 22-Martie-2017 privind transmiterea unui bun imobil aflat in domeniul public al statului din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Valea Calugareasca in administrarea Laboratorului Central pentru Controlul Calitatii si Igienei Vinului Valea Calugareasca


Ministerul Afacerilor Interne


Ordin Nr. 32 din 22-Martie-2017 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 138/2016 privind organizarea si executarea controalelor in Ministerul Afacerilor Interne


Ministerul Justitiei


Ordin Nr. 539/C din 01-Martie-2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridica, cu functii de executie, asimilat judecatorilor si procurorilor, din cadrul Directiei Nationale de Probatiune


Autoritatea de Supraveghere Financiara


Norma Nr. 3 din 20-Martie-2017 privind incheierea exercitiului financiar 2016 pentru societatile din domeniul asigurarilor


Consiliul National de Integritate


Hotarare Nr. 1 din 16-Martie-2017 privind modificarea si completarea Regulamentului de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiilor de presedinte si/sau vicepresedinte ai Agentiei Nationale de Integritate, aprobat prin Hotararea Consiliului National de Integritate nr. 2/2007


Consiliul National de Integritate


Hotarare Nr. 2 din 16-Martie-2017 privind modificarea si completarea Regulamentului de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei de inspector de integritate in cadrul Agentiei Nationale de Integritate, aprobat prin Hotararea Consiliului National de Integritate nr. 3/2008


M. Of. Partea I nr. 208 din 27 martie 2017


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 149 din 22-Martie-2017 privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Arges de catre domnul Soare Cristian


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 150 din 22-Martie-2017 privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Arges de catre domnul Dragnea Emilian


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 151 din 22-Martie-2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Arges de catre domnul Dragnea Emilian


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 152 din 22-Martie-2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Arges de catre domnul Stoian Gabriel


Agentia Nationala de Administrare Fiscala


Ordin Nr. 967 din 20-Martie-2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale, emise si tiparite prin intermediul Unitatii de imprimare rapidaCiteşte mai multe despre:    Monitorul Oficial    Monitorul Oficial nr. 207 din 27.03.2017    Monitorul Oficial nr. 208 din 27.03.2017    Guvernul Romaniei    Senatul Romaniei    Ministerul Afacerilor Interne    Consiliul National de Integritate    Ministerul Justitiei    Agentia Nationala de Administrare FiscalaComentează: Monitorul Oficial din data de 27 martie 2017
Alte titluri

Neconstitutionalitate privind categoriile persoanelor care pot refuza sa fie audiate ca martor in procesul penal
20 Sep 2017 | 576

Art. 282 alin. (2) CPP ref. la invocarea nulitatii relative in procesul penal a fost declarat neconstitutional
20 Sep 2017 | 311

Noul calendar al introducerii caselor de marcat echipate cu jurnal electronic
31 Aug 2017 | 320

PROIECT: Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul administratiei publice centrale
24 Aug 2017 | 310

Ordonanta privind limitarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copiilor a fost publicata in M. Oficial
07 Aug 2017 | 339

Completarile si modificarile Codului muncii - Legea 53/2003, asa cum au fost publicate in M. Oficial
05 Aug 2017 | 318Articole Juridice

Sensul ”folosului necuvenit” in savarsirea infractiunilor de coruptie prev. de art. 12 din Legea nr. 78/2000
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Noile reglementari privind ucenicia la locul de munca. Conditii de angajare, drepturi si obligatii ale partilor
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Asistentul personal profesionist pentru persoane cu handicap. Angajare, conditii si proceduri de atestare
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Jurisprudenţă

CCR. Neconstitutionalitatea art. 453 alin. (3) si (4) CPP ref. la posibilitatea revizuirii hotararii de achitare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Hotararea in Cauza Serban impotriva Romaniei din 5 iulie 2016
Pronuntaţă de: CEDO

Decizia ICCJ 5/2017. Medicul sef de sectie din cadrul unui spital public are calitatea de functionar public in sensul legii penale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 1/2017, privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Credite in Franci elvetieni. Informare privind riscul ratei de schimb valutar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie