Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Monitorul Oficial din data de 11 aprilie 2017

Monitorul Oficial din data de 11 aprilie 2017

  Publicat: 11 Apr 2017       1598 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Actele normative publicate in Monitorul Oficial nr. 248, 249, 250, 251 si 252 din data de 11.04.2017, Partea I:

Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.

M. Of. Partea I nr. 248 din 11 aprilie 2017


Parlamentul Romaniei


Lege Nr. 51 din 10-Aprilie-2017 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor masuri privind administratia publica locala


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 356 din 07-Aprilie-2017 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor masuri privind administratia publica locala


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 160 din 14-Martie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI ``Renta viagera agricola`` din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 198 din 05-Aprilie-2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Comerciale Compania Nationala de Investitii ``C.N.I.`` - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene


Autoritatea de Supraveghere Financiara


Norma Nr. 7 din 10-Aprilie-2017 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale ale entitatilor din sistemul de pensii private


Autoritatea de Supraveghere Financiara


Decizie Nr. 453 din 03-Aprilie-2017 privind aprobarea, la cerere, a suspendarii activitatii Societatii LAND - BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE - S.R.L.


Autoritatea de Supraveghere Financiara


Decizie Nr. 454 din 03-Aprilie-2017 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizatiei de functionare a Societatii RISK MANAGEMENT CONSULTING BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.


Camera Auditorilor Financiari din Romania


Hotarare Nr. 1 din 01-Aprilie-2017 cu privire la aprobarea materialelor prezentate in cadrul Conferintei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania din data de 1 aprilie 2017


M. Of. Partea I nr. 249 din 11 aprilie 2017


Casa Nationala de Asigurari de Sanatate


Ordin Nr. 271 din 04-Aprilie-2017 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1a„¦ si (**)1I˛ in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora in platforma informatica din asigurarile de sanatate


Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti


Hotarare Nr. 3 din 09-Martie-2017 privind aprobarea Tabloului executorilor judecatoresti pe anul 2017


Inalta Curte de Casatie si Justitie


Decizie Nr. 19 din 20-Martie-2017 Dosar nr. 3.775/1/2016


M. Of. Partea I nr. 250 din 11 aprilie 2017


Ministerul Educatiei Nationale


Ordin Nr. 3492 din 20-Martie-2017 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita ``Excellence`` din municipiul Iasi


Ministerul Educatiei Nationale


Ordin Nr. 3495 din 20-Martie-2017 privind acordarea acreditarii pentru nivelurile de invatamant, specializarile si calificarile profesionale din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat evaluate in perioada 19 septembrie-29 noiembrie 2016


Ministerul Educatiei Nationale


Ordin Nr. 3496 din 20-Martie-2017 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant ``profesional``, domeniul ``turism si alimentatie``, calificarea profesionala ``ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie``, domeniul ``constructii, instalatii si lucrari publice``, calificarea profesionala ``zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar`` din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Scoala Profesionala Speciala din municipiul Campulung Moldovenesc


Consiliul Concurentei


Ordin Nr. 126 din 07-Martie-2017 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind noi servicii feroviare pentru calatori


M. Of. Partea I nr. 251 din 11 aprilie 2017


Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice Si Fondurilor Europene


Ordin Nr. 2578 din 29-Martie-2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor pe teritoriul acoperit de Investitia teritoriala integrata Delta Dunarii prin Programul operational regional 2014-2020


M. Of. Partea I nr. 252 din 11 aprilie 2017


Parlamentul Romaniei


Lege Nr. 52 din 10-Aprilie-2017 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 357 din 07-Aprilie-2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative


Ministerul Sanatatii


Ordin Nr. 417 din 06-Aprilie-2017 privind modificarea si completarea Cerintelor tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea si trasabilitatea tesuturilor si celulelor de origine umana utilizate in scopuri terapeutice, precum si notificarea incidentelor adverse severe si a reactiilor adverse grave survenite in timpul transplantarii lor, stabilite prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.763/2007


Administratia Nationala a Penitenciarelor


Decizie Nr. 521 din 21-Martie-2017 pentru stabilirea formei, continutului si a modalitatii de arhivare a documentelor prevazute de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal si Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 157/2016


Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice Si Fondurilor Europene


Ordin Nr. 2641 din 04-Aprilie-2017 privind modificarea si completarea reglementarii tehnice ``Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor``, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007


Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile romane, cu personalitate juridica, carora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Reghin in anul 2017, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala
Citeşte mai multe despre:    Monitorul Oficial    Monitorul Oficial nr. 248 din 11.04.2017    Monitorul Oficial nr. 249 din 11.04.2017    Monitorul Oficial nr. 250 din 11.04.2017    Monitorul Oficial nr. 251 din 11.04.2017    Monitorul Oficial nr. 252 din 11.04.2017    Parlamentul Romaniei    Curtea Constitutionala a Romaniei    Guvernul Romaniei    Autoritatea de Supraveghere Financiara    Consiliul Concurentei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

CCR: Convertirea dreptului de folosinta in drept de proprietate in cazul cetatenilor straini si apatrizilor
17 Jun 2020 | 235

HG nr. 426/2020, privind actualizarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
06 Jun 2020 | 174

ICCJ: Hotararea pronuntata in prima instanta in procesele si cererile care decurg din executarea contractelor administrative se ataca cu recurs
25 May 2020 | 417

ICCJ: Titular unei intreprinderi individuale poate avea calitatea de functionar public
13 May 2020 | 583

MEC a aprobat noile programe pentru examenele nationale (Evaluare Nationala 2020 si Bacalaureat 2020)
15 Apr 2020 | 919

ICCJ: Veniturile la Fondul pentru mediu nu constituie obligatie fiscala
08 Apr 2020 | 701Articole Juridice

Legalitatea sanctiunilor contraventionale/amenzilor aplicate pe durata starii de urgenta, conform OUG 1/1999
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Legea 19/2020: Intrebari privind zilele libere pentru supravegherea copiilor
Sursa: ITM

Jurisprudenţă

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electronice extinse
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ