Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Monitorul Oficial din data de 25 aprilie 2017

Monitorul Oficial din data de 25 aprilie 2017

  Publicat: 25 Apr 2017       463 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Actele normative publicate in Monitorul Oficial nr. 290, 291 si 292 din data de 25.04.2017, Partea I:

Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Comitetul Economic si Social a fost creat prin Tratatul de constituire a Comunitatii Economice Europene din 1957 cu scopul de a reprezenta interesele diverselor grupuri economice si sociale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
A fost promulgat la 11.09.1865
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
A fost promulgat la 11.09.1865
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

M. Of. Partea I nr. 290 din 25 aprilie 2017


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 9 din 17-Ianuarie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru


Inalta Curte de Casatie si Justitie


Decizie Nr. 8 din 15-Martie-2017 Dosar nr. 129/1/2017


M. Of. Partea I nr. 291 din 25 aprilie 2017


Senatul Romaniei


Hotarare Nr. 38 din 19-Aprilie-2017 privind propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE in ceea ce priveste perioada pentru adoptarea actelor delegate - COM (2017) 136 final


Senatul Romaniei


Hotarare Nr. 39 din 19-Aprilie-2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind respectarea vietii private si protectia datelor cu caracter personal in comunicatiile electronice si de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viata privata si comunicatiile electronice) - COM (2017) 10 final


Senatul Romaniei


Hotarare Nr. 40 din 19-Aprilie-2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor. Evaluarea punerii in aplicare a politicilor de mediu ale UE: provocari comune si modalitati de unire a eforturilor pentru obtinerea de rezultate mai bune - COM (2017) 63 final


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 11 din 17-Ianuarie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, in integralitatea sa, precum si a celor ale art. 39 alin. (2) din acest act normativ


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 90 din 28-Februarie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 311 alin. (3) din Codul de procedura penala


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 241 din 20-Aprilie-2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2017 al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 255 din 20-Aprilie-2017 pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a diferentei dintre tarife si costuri in transportul feroviar public de calatori


Ministerul Mediului


Ordin Nr. 637 din 18-Aprilie-2017 pentru aprobarea derogarii pentru specia Bison bonasus


M. Of. Partea I nr. 292 din 25 aprilie 2017


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 777 din 15-Decembrie-2016 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 110 alin. (5) teza a doua, ale art. 123 alin. (2) si ale art. 374 alin. (7) teza intai din Codul de procedura penala


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 242 din 20-Aprilie-2017 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2862 aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale si pentru transmiterea unei parti din acesta din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al orasului Hateg, judetul Hunedoara


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 246 din 20-Aprilie-2017 privind trecerea unei constructii aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviatie din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului


Memorandum intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Islamice Iran cu privire la eliminarea obligativitatii vizelor pentru titularii de pasapoarte diplomatice si de serviciu


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 248 din 20-Aprilie-2017 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Islamice Iran cu privire la eliminarea obligativitatii vizelor pentru titularii de pasapoarte diplomatice si de serviciu, semnat la Bucuresti la 9 noiembrie 2016


Inalta Curte de Casatie si Justitie


Decizie Nr. 17 din 13-Martie-2017 Dosar nr. 3.774/1/2016Citeşte mai multe despre:    Monitorul Oficial    Monitorul Oficial nr. 290 din 25.04.2017    Monitorul Oficial nr. 291 din 25.04.2017    Monitorul Oficial nr. 292 din 25.04.2017    Guvernul Romaniei    Curtea Constitutionala a Romaniei    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Senatul Romaniei    Ministerul MediuluiComentează: Monitorul Oficial din data de 25 aprilie 2017
Alte titluri

Constitutionalitatea si neconstitutionalitatea incetarii de drept a CIM ca urmare a implinirii varstei standard de pensionare
05 Jun 2018 | 1202

CCR a declarat neconstitutional art. 252 ind. 3 alin. (3) teza finala Cod proc.pen. ref. la valorificarea bunurilor mobile sechestrate
31 May 2018 | 243

Decizia CCR ref. la revocarea procurorului-sef DNA Laura Codruta Kovesi
30 May 2018 | 378

CCR a declarat neconstitutionale prevederile privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al functionarilor publici pe durata cercetarii administrative
01 Apr 2018 | 548

CCR a declarat neconstitutional art. 352 alin. (11) si (12) CPP ref. la accesul la informatiile clasificate
20 Jan 2018 | 857

Plata drepturilor salariale stabilite prin hotarari judecatoresti in favoarea personalului din institutii publice, devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017
06 Dec 2017 | 2947Articole Juridice

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Jurisprudenţă

Dezlegarea unei chestiuni de drept. Cazurile si efectele reducerii limitei de pedeapsa martorului denuntator in temeiul art. 19 din Legea nr. 682/2002
Pronuntaţă de: ICCJ

RIL. Recursul – calea de atac in materia contenciosului administrativ
Pronuntaţă de: ICCJ

CCR. Neconstitutionalitatea art. 453 alin. (3) si (4) CPP ref. la posibilitatea revizuirii hotararii de achitare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Hotararea in Cauza Serban impotriva Romaniei din 5 iulie 2016
Pronuntaţă de: CEDO