Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Monitorul Oficial din data de 27 aprilie 2017

Monitorul Oficial din data de 27 aprilie 2017

  Publicat: 27 Apr 2017       589 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Actele normative publicate in Monitorul Oficial nr. 299, 300 si 301 din data de 27.04.2017, Partea I:

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

M. Of. Partea I nr. 299 din 27 aprilie 2017


Ministerul Apararii Nationale


Ordin Nr. M.35 din 18-Aprilie-2017 privind procedura de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului Ministerului Apararii Nationale, devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017


Ministerul Tineretului si Sportului


Ordin Nr. 326 din 05-Aprilie-2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului tineretului si sportului nr. 511/2013 pentru aprobarea Procedurii de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, si pentru aprobarea contractului-cadru de inchiriere


Ministerul Mediului


Ordin Nr. 592 din 07-Aprilie-2017 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate in domeniul colectarii creantelor la Fondul pentru mediu


Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari


Hotarare Nr. 63 din 13-Aprilie-2017 pentru aprobarea Normei ``Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului`` (NI-ASR-05-IV/0)


M. Of. Partea I nr. 300 din 27 aprilie 2017


Parlamentul Romaniei


Lege Nr. 75 din 25-Aprilie-2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2016 pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 45 din 31-Ianuarie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 478 alin. (2) si (3) din Codul de procedura civila si ale art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 401 din 24-Aprilie-2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2016 pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta


Agentia Nationala pentru Achizitii Publice


Instructiune Nr. 2 din 19-Aprilie-2017 emisa in aplicarea prevederilor art. 178 si art. 179 lit. a) si b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 si art. 192 lit. a) si b) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale


Ministerul Sanatatii


Ordin Nr. 446 din 18-Aprilie-2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor


Casa Nationala de Asigurari de Sanatate


Ordin Nr. 308 din 26-Aprilie-2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008


Ministerul Sanatatii


Ordin Nr. 475 din 26-Aprilie-2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008


M. Of. Partea I nr. 301 din 27 aprilie 2017


Parlamentul Romaniei


Lege Nr. 77 din 26-Aprilie-2017 pentru modificarea si completarea art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 412 din 25-Aprilie-2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare


Parlamentul Romaniei


Lege Nr. 78 din 26-Aprilie-2017 pentru abrogarea unei pozitii din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 413 din 25-Aprilie-2017 privind promulgarea Legii pentru abrogarea unei pozitii din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 415 din 26-Aprilie-2017 privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor Interne


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 416 din 26-Aprilie-2017 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de imprumut (Proiect de imbunatatire a serviciilor judiciare) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 17 februarie 2017 si la 27 februarie 2017


Camera Auditorilor Financiari din Romania


Hotarare Nr. 11 din 23-Februarie-2017 pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calitatii de membru, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea auditorilor financiari, persoane fizice, si autorizarea, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea auditorilor financiari, persoane juridice, in si din Registrul public al auditorilor financiariCiteşte mai multe despre:    Monitorul Oficial    Monitorul Oficial nr. 299 din 27.04.2017    Monitorul Oficial nr. 300 din 27.04.2017    Monitorul Oficial nr. 301 din 27.04.2017    Presedintele Romaniei    Ministerul Apararii Nationale    Ministerul Tineretului si Sportului    Ministerul Mediului    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate    Camera Auditorilor Financiari din RomaniaComentează: Monitorul Oficial din data de 27 aprilie 2017
Alte titluri

Constitutionalitatea si neconstitutionalitatea incetarii de drept a CIM ca urmare a implinirii varstei standard de pensionare
05 Jun 2018 | 1202

CCR a declarat neconstitutional art. 252 ind. 3 alin. (3) teza finala Cod proc.pen. ref. la valorificarea bunurilor mobile sechestrate
31 May 2018 | 243

Decizia CCR ref. la revocarea procurorului-sef DNA Laura Codruta Kovesi
30 May 2018 | 378

CCR a declarat neconstitutionale prevederile privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al functionarilor publici pe durata cercetarii administrative
01 Apr 2018 | 548

CCR a declarat neconstitutional art. 352 alin. (11) si (12) CPP ref. la accesul la informatiile clasificate
20 Jan 2018 | 857

Plata drepturilor salariale stabilite prin hotarari judecatoresti in favoarea personalului din institutii publice, devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017
06 Dec 2017 | 2947Articole Juridice

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Jurisprudenţă

Dezlegarea unei chestiuni de drept. Cazurile si efectele reducerii limitei de pedeapsa martorului denuntator in temeiul art. 19 din Legea nr. 682/2002
Pronuntaţă de: ICCJ

RIL. Recursul – calea de atac in materia contenciosului administrativ
Pronuntaţă de: ICCJ

CCR. Neconstitutionalitatea art. 453 alin. (3) si (4) CPP ref. la posibilitatea revizuirii hotararii de achitare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Hotararea in Cauza Serban impotriva Romaniei din 5 iulie 2016
Pronuntaţă de: CEDO