Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Monitorul Oficial din data de 09 mai 2017

Monitorul Oficial din data de 09 mai 2017

  Publicat: 09 May 2017       1114 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Actele normative publicate in Monitorul Oficial nr. 335, 336, 337, 338 si 339 din data de 09.05.2017, Partea I:

Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Comitetul Economic si Social a fost creat prin Tratatul de constituire a Comunitatii Economice Europene din 1957 cu scopul de a reprezenta interesele diverselor grupuri economice si sociale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Comitetul Economic si Social a fost creat prin Tratatul de constituire a Comunitatii Economice Europene din 1957 cu scopul de a reprezenta interesele diverselor grupuri economice si sociale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Om politic, istoric si literat, si-a legat numele de mari momente ale istoriei Romaniei: revolutia de la 1848, unirea Moldovei cu tara Romaneasca, marile reforme legislative din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, proclamarea independentei de stat a Romaniei.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

M. Of. Partea I nr. 335 din 09 mai 2017


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 117 din 09-Martie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 276 din 27-Aprilie-2017 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 376 si transmiterea unei parti din acesta si a imobilului 687, aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al municipiului Ramnicu Sarat, judetul Buzau


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 279 din 27-Aprilie-2017 privind modificarea si completarea, dupa caz, a denumirii si descrierii tehnice a unor bunuri imobile apartinand domeniului public al statului, aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si in concesiunea Companiei Nationale ``Administratia Porturilor Dunarii Maritime`` - S.A. Galati, din Portul Braila, Portul Comercial Galati, Portul Docuri Galati si Portul Bazinul Nou Galati, prevazute in anexa nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executarii lucrarilor de cadastru si publicitate imobiliara


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 280 din 27-Aprilie-2017 privind actualizarea valorii de inventar si modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului si darea in administrare a unei parti din acest imobil Complexului Sportiv National ``Lia Manoliu``, institutie din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului


Ministerul Finantelor Publice


Ordin Nr. 643 din 02-Mai-2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comerciala Electrocentrale Grup - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei


MINISTERUL ENERGIEI


Ordin Nr. 56 din 29-Martie-2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comerciala Electrocentrale Grup - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei


Ministerul Muncii si Justitiei Sociale


Ordin Nr. 517 din 10-Aprilie-2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comerciala Electrocentrale Grup - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei


M. Of. Partea I nr. 336 din 09 mai 2017


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 257 din 27-Aprilie-2017 pentru stabilirea regimului juridic al blocului de locuinte nr. 14, sc. A si B, din calea Marasesti, orasul Jimbolia, judetul Timis, construit prin Programul de constructii locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, aflat in administrarea Consiliului Local al Orasului Jimbolia, precum si a masurilor necesare in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la vanzarea locuintelor


Ministerul Finantelor Publice


Ordin Nr. 640 din 28-Aprilie-2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2017, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice


M. Of. Partea I nr. 337 din 09 mai 2017


Camera Deputatilor


Hotarare Nr. 34 din 03-Mai-2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind dreptul de autor pe piata unica digitala COM (2016) 593


Camera Deputatilor


Hotarare Nr. 35 din 03-Mai-2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Planul de actiune european in domeniul apararii COM (2016)950


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 273 din 27-Aprilie-2017 pentru actualizarea valorilor de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea institutiilor prefectului din subordinea Ministerului Afacerilor Interne si pentru modificarea pozitiei nr. 39 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete in administrarea institutiilor prefectului


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 274 din 27-Aprilie-2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuarii unor lucrari de investitii la un imobil aflat in administrarea Ministerului Afacerilor Interne


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara


Ordin Nr. 426 din 19-Aprilie-2017 pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate in unitatea administrativ-teritoriala Mischii, judetul Dolj


Ministerul Transporturilor


Ordin Nr. 459 din 24-Aprilie-2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, inlocuirea, schimbarea, innoirea si retragerea cardurilor de tahograf


Ministerul Finantelor Publice


Ordin Nr. 636 din 27-Aprilie-2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, pentru Societatea de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca ``T.B.R.C.M.`` - S.A.


Ministerul Muncii si Justitiei Sociale


Ordin Nr. 551 din 13-Aprilie-2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, pentru Societatea de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca ``T.B.R.C.M.`` - S.A.


Camera Deputatilor


Hotarare Nr. 34 din 03-Mai-2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind dreptul de autor pe piata unica digitala COM (2016) 593


Camera Deputatilor


Hotarare Nr. 35 din 03-Mai-2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Planul de actiune european in domeniul apararii COM (2016)950


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 273 din 27-Aprilie-2017 pentru actualizarea valorilor de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea institutiilor prefectului din subordinea Ministerului Afacerilor Interne si pentru modificarea pozitiei nr. 39 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete in administrarea institutiilor prefectului


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 274 din 27-Aprilie-2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuarii unor lucrari de investitii la un imobil aflat in administrarea Ministerului Afacerilor Interne


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara


Ordin Nr. 426 din 19-Aprilie-2017 pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate in unitatea administrativ-teritoriala Mischii, judetul Dolj


Ministerul Transporturilor


Ordin Nr. 459 din 24-Aprilie-2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, inlocuirea, schimbarea, innoirea si retragerea cardurilor de tahograf


Ministerul Finantelor Publice


Ordin Nr. 636 din 27-Aprilie-2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, pentru Societatea de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca ``T.B.R.C.M.`` - S.A.


Ministerul Muncii si Justitiei Sociale


Ordin Nr. 551 din 13-Aprilie-2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, pentru Societatea de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca ``T.B.R.C.M.`` - S.A.


M. Of. Partea I nr. 338 din 09 mai 2017


Ministerul Apararii Nationale


Ordin Nr. M.38 din 03-Mai-2017 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind repartizarea, inchirierea si folosirea locuintelor de serviciu si a locuintelor de interventie din administrarea Ministerului Apararii Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.84/2009


Ministerul Transporturilor


Ordin Nr. 477 din 02-Mai-2017 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de atestare, disciplina si solutionare a contestatiilor, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2016


Ministerul Sanatatii


Ordin Nr. 520 din 05-Mai-2017 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati in relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata in Romania, si a preturilor de referinta generice ale acestora


M. Of. Partea I nr. 339 din 09 mai 2017


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 13 din 17-Ianuarie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 293 din 05-Mai-2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Nationale ``Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta`` - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 294 din 05-Mai-2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Nationale ``Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia`` - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 295 din 05-Mai-2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa ``C.F.R. - Marfa`` - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 296 din 05-Mai-2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii ``Telecomunicatii C.F.R.`` - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 297 din 05-Mai-2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Mediului


Autoritatea Electorala Permanenta


Hotarare Nr. 18 din 05-Mai-2017 privind desemnarea reprezentantilor Autoritatii Electorale Permanente in birourile electorale judetene constituite la alegerile locale partiale pentru primari din data de 11 iunie 2017Citeşte mai multe despre:    Monitorul Oficial    Monitorul Oficial nr. 335 din 09.05.2017    Monitorul Oficial nr. 336 din 09.05.2017    Monitorul Oficial nr. 337 din 09.05.2017    Monitorul Oficial nr. 338 din 09.05.2017    Monitorul Oficial nr. 339 din 09.05.2017    Guvernul Romaniei    Curtea Constitutionala a Romaniei    Ministerul Finantelor Publice    Ministerul Energiei    Camera Deputatilor    Ministerul Apararii Nationale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Programul miere pentru elevi a fost suspendat pana in anul 2022
05 Jan 2021 | 641

Guvernul a amanat pana in 2022 acordarea de prime la comercializarea produselor agricole primare
05 Jan 2021 | 678

Codul muncii actualizat 2021. Modificarile aduse Codului muncii in 2020, aplicabile in anul 2021
27 Dec 2020 | 2387

Legi promulgate in data de 05 noiembrie 2020
06 Nov 2020 | 852

Avocat Bucuresti - obtinere cazier judiciar, specimen de semnatura ONRC si certificate de stare civila
23 Sep 2020 | 1319

Legi promulgate in data de 18 august 2020
19 Aug 2020 | 765Articole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020