Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Monitorul Oficial din data de 15 mai 2017

Monitorul Oficial din data de 15 mai 2017

  Publicat: 15 May 2017       982 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Actele normative publicate in Monitorul Oficial nr. 356, 357 si 358 din data de 15.05.2017, Partea I:

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Comitetul Economic si Social a fost creat prin Tratatul de constituire a Comunitatii Economice Europene din 1957 cu scopul de a reprezenta interesele diverselor grupuri economice si sociale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Comune, orase, municipii si judete.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Confirmare intr-o anumita functie

M. Of. Partea I nr. 356 din 15 mai 2017


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 457 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui judecator


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 459 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui procuror


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 460 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui procuror


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 461 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui procuror


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 463 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui procuror


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 462 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui procuror


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 465 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui judecator


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 464 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui judecator


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 467 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui procuror


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 469 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui procuror


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 468 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui procuror


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 111 din 09-Martie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si ale art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative si ulterior prin art. XXIV pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 313 din 11-Mai-2017 privind infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru dezvoltare durabila


Ministerul Transporturilor


Ordin Nr. 409 din 10-Aprilie-2017 pentru publicarea acceptarii amendamentelor din 2017 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul international al marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, si a rectificarilor la acestea, precum si a rectificarilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2015, adoptate de Comisia Economica pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEE-ONU) la Geneva


Ministerul Afacerilor Externe


Ordin Nr. 600 din 21-Aprilie-2017 pentru aprobarea Licentei generale de transfer definitiv de expediere din teritoriul Romaniei de produse militare catre destinatari certificati, nr. LGTDC-RO-01


M. Of. Partea I nr. 357 din 15 mai 2017


Senatul Romaniei


HotarareNr. 51 din 09-Mai-2017 referitoare la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind normele comune pentru piata interna a energiei electrice (reformare) - COM (2016) 864 final


Senatul Romaniei


HotarareNr. 52 din 09-Mai-2017 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind piata interna a energiei electrice (reformare) - COM (2016) 861 final


Senatul Romaniei


HotarareNr. 53 din 09-Mai-2017 referitoare la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile (reformare) - COM (2016) 767 final


Senatul Romaniei


HotarareNr. 54 din 09-Mai-2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2016 privind politica de extindere a UE - COM (2016) 715 final


Senatul Romaniei


HotarareNr. 55 din 09-Mai-2017 privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Planul de actiune european in domeniul apararii - COM (2016) 950 final


Senatul Romaniei


HotarareNr. 56 din 09-Mai-2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu - Schimbul de date cu caracter personal si protectia acestora intr-o lume globalizata - COM 7 (2017) final


Senatul Romaniei


HotarareNr. 57 din 09-Mai-2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile, organele, oficiile si agentiile Uniunii si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 si a Deciziei nr. 1.247/2002/CE - COM (2017) 8 final


Guvernul Romaniei


HotarareNr. 307 din 05-Mai-2017 pentru modificarea si completarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 235/2003


Guvernul Romaniei


HotarareNr. 308 din 05-Mai-2017 privind inscrierea unui imobil situat in municipiul Focsani, judetul Vrancea, in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia in administrarea Ministerului Apararii Nationale si actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului


Agentia Nationala pentru Resurse Minerale


OrdinNr. 102 din 28-Aprilie-2017 privind aprobarea unor licente de concesionare pentru explorare


Ministerul Muncii si Justitiei Sociale


OrdinNr. 406 din 15-Martie-2017 pentru aprobarea ghidului orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediata/output si indicatori de impact, care sa fie utilizati de intreprinderile sociale/intreprinderile sociale de insertie in raportarile anuale


Ministerul Mediului


OrdinNr. 601 din 10-Aprilie-2017 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului ariei naturale protejate de interes national Dealul Melcului (Firtus)


M. Of. Partea I nr. 358 din 15 mai 2017


Parlamentul Romaniei


Lege Nr. 101 din 10-Mai-2017 pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol aditional la Conventia europeana privind extradarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de catre Romania la Viena la 20 septembrie 2012


Protocol Protocol aditional la Conventia europeana privind extradarea


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 131 din 09-Martie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (16) si alin. (21) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 456 din 10-Mai-2017 privind promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol aditional la Conventia europeana privind extradarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de catre Romania la Viena la 20 septembrie 2012


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 314 din 11-Mai-2017 pentru aprobarea Programului manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor - 25 mai 2017


Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale


Ordin Nr. 136 din 10-Mai-2017 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 72/2017 privind nominalizarea punctelor de debarcare si a centrelor de prima vanzare in vederea practicarii pescuitului comercial in habitatele piscicole naturale, cu exceptia ariilor naturale protejate


MINISTERUL ENERGIEI


Ordin Nr. 390 din 03-Mai-2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 747/2004 privind concesionarea unui serviciu public de distributie a gazelor naturale


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara


Ordin Nr. 457 din 28-Aprilie-2017 pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate in sectoarele cadastrale din unitatea administrativ-teritoriala Fantanele, judetul Prahova


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara


Ordin Nr. 458 din 28-Aprilie-2017 pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate in sectoarele cadastrale din unitatile administrativ-teritoriale Baneasa, Branistea, Cuca, Fartanesti, Piscu, Tulucesti si Vladesti din judetul Galati


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara


Ordin Nr. 459 din 02-Mai-2017 pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate intr-un sector cadastral din unitatea administrativ-teritoriala Lemnia, judetul Covasna


Ministerul Transporturilor


Ordin Nr. 478 din 02-Mai-2017 pentru modificarea si completarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranta rutiera, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 656/2016


Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice Si Fondurilor Europene


Ordin Nr. 2940 din 09-Mai-2017 pentru aprobarea Procedurii speciale privind autorizarea, construirea, executarea si operarea conductelor care transporta gazele naturale de la zacamintele situate in largul Marii Negre pana la conducta/conductele proiectelor de importanta nationala sau, dupa caz, pana la alte conducte care fac obiectul proiectelor cuprinse in planurile de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturaleCiteşte mai multe despre:    Monitorul Oficial    Monitorul Oficial nr. 356 din 15.05.2017    Monitorul Oficial nr. 357 din 15.05.2017    Monitorul Oficial nr. 358 din 15.05.2017    Presedintele Romaniei    Guvernul Romaniei    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale    Ministerul Muncii si Justitiei Sociale    Ministerul Mediului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Programul miere pentru elevi a fost suspendat pana in anul 2022
05 Jan 2021 | 572

Guvernul a amanat pana in 2022 acordarea de prime la comercializarea produselor agricole primare
05 Jan 2021 | 609

Codul muncii actualizat 2021. Modificarile aduse Codului muncii in 2020, aplicabile in anul 2021
27 Dec 2020 | 2236

Legi promulgate in data de 05 noiembrie 2020
06 Nov 2020 | 801

Avocat Bucuresti - obtinere cazier judiciar, specimen de semnatura ONRC si certificate de stare civila
23 Sep 2020 | 1255

Legi promulgate in data de 18 august 2020
19 Aug 2020 | 735Articole Juridice

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

Jurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020