Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Monitorul Oficial din data de 30 mai 2017

Monitorul Oficial din data de 30 mai 2017

  Publicat: 30 May 2017       1407 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Actele normative publicate in Monitorul Oficial nr. 404, 405, 406 si 407 din data de 30.05.2017, Partea I:

Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
A fost promulgat la 11.09.1865
(Fiduciary) Persoana fizica (de exemplu, administratorul unui cont de investitii) sau companie (de exemplu, o banca) careia i se incredinteaza spre administrare activele unui beneficiar.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
1. Cuvantare, discurs, expunere facuta in public referitor la o tema stiintifica, literara etc.
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
(BEI)Infiintata prin Tratatul de la Roma , Banca Europeana de Investitii este institutia financiara a Comunitatii. Sarcina ei este de a contribui la o dezvoltare echilibrata a Comunitatii, prin integrare economica si coeziune sociala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(BEI)Infiintata prin Tratatul de la Roma , Banca Europeana de Investitii este institutia financiara a Comunitatii. Sarcina ei este de a contribui la o dezvoltare echilibrata a Comunitatii, prin integrare economica si coeziune sociala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Institutie de drept procesual penal, reglementata de Codul de procedura penala in diverse texte.

M. Of. Partea I nr. 404 din 30 mai 2017


Parlamentul Romaniei


Lege Nr. 117 din 26-Mai-2017 privind infiintarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 500 din 26-Mai-2017 pentru promulgarea Legii privind infiintarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 46 din 31-Ianuarie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 144 alin. (2) din Codul de procedura civila si ale art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 70 din 28-Februarie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 102 din 07-Martie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) si (3), art. 346 alin. (2)-(7), art. 347 alin. (2) si art. 348 din Codul de procedura penala


Primul-Ministru


Decizie Nr. 437 din 30-Mai-2017 privind numirea doamnei Doina Ofelia Melinte in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale Anti-Doping


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 377 din 25-Mai-2017 privind aprobarea platii contributiei voluntare a Romaniei, in lei, la fondul fiduciar al Organizatiei Natiunilor Unite pentru acoperirea cheltuielilor de participare a delegatiilor insulelor mici in curs de dezvoltare la Conferinta Organizatiei Natiunilor Unite la nivel inalt privind sprijinirea implementarii Obiectivului de dezvoltare durabila 14: conservarea si utilizarea durabila a oceanelor, marilor si resurselor marine pentru dezvoltare durabila, care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii, in perioada 5-9 iunie 2017


Ministerul Educatiei Nationale


Ordin Nr. 3904 din 17-Mai-2017 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare speciala a Universitatii ``Constantin Brancusi`` din Targu Jiu


M. Of. Partea I nr. 405 din 30 mai 2017


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 353 din 18-Mai-2017 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 354 din 18-Mai-2017 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apelor si Padurilor - Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, ca urmare a reevaluarii


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 362 din 25-Mai-2017 privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Bihor de catre domnul Pop Claudiu Adrian


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 363 din 25-Mai-2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Bihor de catre domnul Mihaiu Ioan


Ministerul Justitiei


Ordin Nr. 1288/C din 19-Aprilie-2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale penitenciarelor-spital aflate in subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor


M. Of. Partea I nr. 406 din 30 mai 2017


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 343 din 18-Mai-2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora


M. Of. Partea I nr. 407 din 30 mai 2017


Camera Deputatilor


Hotarare Nr. 41 din 23-Mai-2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comuna a Comisiei Europene si Inaltului Reprezentant pentru afaceri externe si politica de securitate catre Parlamentul European si Consiliu - Cateva elemente ale Strategiei UE pentru Siria - JOIN (2017) 11


Camera Deputatilor


Hotarare Nr. 42 din 23-Mai-2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeana de Investitii - Accelerarea inovarii in domeniul energiei curate - COM (2016) 763


Camera Deputatilor


Hotarare Nr. 43 din 23-Mai-2017 privind adoptarea opiniilor referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Social si Economic European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeana de Investitii - Energie curata pentru toti europenii - COM (2016) 860 si la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind piata interna a energiei electrice (reformare) - COM (2016) 861


Camera Deputatilor


Hotarare Nr. 44 din 23-Mai-2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind eficientizarea politicii de returnare a Uniunii Europene - Un plan de actiune reinnoit - COM (2017) 200, insotita de Recomandarea Comisiei din 7.03.2017 cu privire la eficientizarea returnarilor in cadrul punerii in aplicare a Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European si a Consiliului - C (2017) 1600


Ministerul Educatiei Nationale


Ordin Nr. 3885 din 10-Mai-2017 privind componenta Comisiei specializate de acreditare a programelor de formare continua pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar


Casa Nationala de Asigurari de Sanatate


Ordin Nr. 352 din 12-Mai-2017 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara


Norma Nr. 14 din 15-Mai-2017 pentru aplicarea Ghidului MAR - Informatii referitoare la pietele instrumentelor financiare derivate pe marfuri sau la pietele spot conexe in vederea definirii informatiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe marfuri


Autoritatea de Supraveghere Financiara


Norma Nr. 17 din 17-Mai-2017 pentru modificarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2016 privind administrarea Fondului de rezolutie pentru asiguratoriCiteşte mai multe despre:    Monitorul Oficial    Monitorul Oficial nr. 404 din 30.05.2017    Monitorul Oficial nr. 405 din 30.05.2017    Monitorul Oficial nr. 406 din 30.05.2017    Monitorul Oficial nr. 407 din 30.05.2017    Guvernul Romaniei    Ministerul Justitiei    Camera Deputatilor    Ministerul Educatiei Nationale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Programul miere pentru elevi a fost suspendat pana in anul 2022
05 Jan 2021 | 567

Guvernul a amanat pana in 2022 acordarea de prime la comercializarea produselor agricole primare
05 Jan 2021 | 604

Codul muncii actualizat 2021. Modificarile aduse Codului muncii in 2020, aplicabile in anul 2021
27 Dec 2020 | 2221

Legi promulgate in data de 05 noiembrie 2020
06 Nov 2020 | 797

Avocat Bucuresti - obtinere cazier judiciar, specimen de semnatura ONRC si certificate de stare civila
23 Sep 2020 | 1244

Legi promulgate in data de 18 august 2020
19 Aug 2020 | 732Articole Juridice

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

Jurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020