Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Monitorul Oficial din data de 08 iunie 2017

Monitorul Oficial din data de 08 iunie 2017

  Publicat: 08 Jun 2017       646 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Actele normative publicate in Monitorul Oficial nr. 422, 423, 424 si 425 din data de 08.06.2017, Partea I:

Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
A fost promulgat la 11.09.1865
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,

M. Of. Partea I nr. 422 din 08 iunie 2017


Parlamentul Romaniei


Lege Nr. 129 din 31-Mai-2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative


Presedintele Romaniei


Decret Nr. 523 din 31-Mai-2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative


Guvernul Romaniei


Ordonanta Nr. 39 din 31-Mai-2017 de urgenta privind actiunile in despagubire in cazurile de incalcare a dispozitiilor legislatiei in materie de concurenta, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996


Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale


Ordin Nr. 167 din 22-Mai-2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent masurii II.3 ``Investitii productive in acvacultura - eficienta resurselor, reducerea utilizarii de apa si substante chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizarii apei`` din Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020


Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale


Ordin Nr. 177 din 30-Mai-2017 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol si de dezvoltare rurala al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe anii 2015-2018, ``Agricultura si Dezvoltare Rurala - ADER 2020``


M. Of. Partea I nr. 423 din 08 iunie 2017


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 108 din 07-Martie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal si a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 367 din 25-Mai-2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ``Lucrari de punere in siguranta pod pe DN 72, km 20 + 422, peste raul Dambovita, la Viisoara``, judetul Dambovita


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 368 din 25-Mai-2017 pentru modificarea art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 947/2016 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ``Autostrada Sebes - Turda``- Lot 1 sectiunea A, km 0 + 300 - km 14 + 000


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 369 din 25-Mai-2017 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatica, Pescuit si Acvacultura - Galati si modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 370 din 25-Mai-2017 privind actualizarea valorii de inventar aferente partii dintr-un imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, prevazute in anexa nr. 40 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 371 din 25-Mai-2017 privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului a unui bun imobil aflat in administrarea Muzeului National Bran


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 372 din 25-Mai-2017 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 592 aflat in domeniul public al statului si pentru transmiterea unei parti din acesta din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al comunei Mogosesti-Siret, judetul Iasi


M. Of. Partea I nr. 424 din 08 iunie 2017


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 36 din 31-Ianuarie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. c) si art. 11 alin. (1) lit. d) pct. (ii) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, in forma anterioara modificarilor aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 37 din 31-Ianuarie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 42 din 31-Ianuarie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (3) din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 328 din 10-Mai-2017 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si a art. 41 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011


Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile


Decizie Nr. 30 din 27-Aprilie-2017 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014


M. Of. Partea I nr. 425 din 08 iunie 2017


Senatul Romaniei


Hotarare Nr. 71 din 06-Iunie-2017 pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului


Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie Nr. 192 din 23-Martie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare


Guvernul Romaniei


Hotarare Nr. 388 din 31-Mai-2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Nationala a Uraniului - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei


Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale


Ordin Nr. 158 din 18-Mai-2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent masurii II.7 ``Cresterea potentialului siturilor de acvacultura`` din Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020


Casa Nationala de Asigurari de Sanatate


Ordin Nr. 411 din 30-Mai-2017 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora


Ministerul Sanatatii


Ordin Nr. 633 din 06-Iunie-2017 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestoraCiteşte mai multe despre:    Monitorul Oficial    Monitorul Oficial nr. 422 din 08.06.2017    Monitorul Oficial nr. 423 din 08.06.2017    Monitorul Oficial nr. 424 din 08.06.2017    Monitorul Oficial nr. 425 din 08.06.2017    Parlamentul Romaniei    Ministerul Sanatatii    Casa Nationala de Asigurari de SanatateComentează: Monitorul Oficial din data de 08 iunie 2017
Alte titluri

CCR a declarat neconstitutional art. 352 alin. (11) si (12) CPP ref. la accesul la informatiile clasificate
20 Jan 2018 | 303

Plata drepturilor salariale stabilite prin hotarari judecatoresti in favoarea personalului din institutii publice, devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017
06 Dec 2017 | 1289

Ordonanta privind modificarea Codului Fiscal de la 1 ianuarie 2018 a fost publicata in M. Oficial
10 Nov 2017 | 940

Neconstitutionalitatea art. 21 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 ref. la restituirea imobilelor preluate in mod abuziv
25 Oct 2017 | 608

CCR a declarat neconstitutional art. 434 alin. (2) lit. f) CPP ref. la recursul in casatie in cazul recunoasterii invinuirii
25 Oct 2017 | 441

Neconstitutionalitate privind categoriile persoanelor care pot refuza sa fie audiate ca martor in procesul penal
20 Sep 2017 | 1133Articole Juridice

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Restituirea in 2018 a taxei pe poluare, a taxei speciale, pentru emisiile poluante, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil
Sursa: Avocat Lacatus Igor

Cele mai importante 7 modificari aduse de O.U.G. nr. 82/2017
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Jurisprudenţă

RIL. Recursul – calea de atac in materia contenciosului administrativ
Pronuntaţă de: ICCJ

CCR. Neconstitutionalitatea art. 453 alin. (3) si (4) CPP ref. la posibilitatea revizuirii hotararii de achitare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Hotararea in Cauza Serban impotriva Romaniei din 5 iulie 2016
Pronuntaţă de: CEDO

Decizia ICCJ 5/2017. Medicul sef de sectie din cadrul unui spital public are calitatea de functionar public in sensul legii penale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie