Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » CSM a primit Petitia "Libertatea de exprimare a judecatorilor"

CSM a primit Petitia "Libertatea de exprimare a judecatorilor"

  Publicat: 22 Apr 2010       2781 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
1. Zona portuara amplasata de-a lungul unui chei si amenajata special pentru acostarea navelor si manipularea marfurilor.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
A fost promulgat la 11.09.1865
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Camera inferioara a Parlamentului englez,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Drept, competenta sau imputernicire conferita unei unitati, unui organ, unei functii sau persoane determinate,
Consiliul European este termenul folosit pentru a denumi intalnirile periodice ale Sefilor de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Denumire a Camerei inferioare a Parlamentului in unele tari
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Moment (etapa) al judecatii in prima instanta,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Constituţia Romāniei - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Titular de drepturi si obligatii; calitate a oamenilor de a participa,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Decretul privitor la persoanele fizice si persoanele juridice
Organ al puterii legislative
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Decretul privitor la persoanele fizice si persoanele juridice
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
1. Zona portuara amplasata de-a lungul unui chei si amenajata special pentru acostarea navelor si manipularea marfurilor.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, „intreprinderile comune” sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Curtea Europeana a Drepturilor Omului reprezinta un tribunal international care are sediul la Strasbourg.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.

"LIBERTATEA DE EXPRIMARE A JUDECATORILORSubsemnatii, judecatori si procurori, va solicitam sa aveti in vedere urmatoarele precizari referitoare la Sesizarea Comisiei de disciplina pentru judecatori nr.994/CDJ/2009 privind posibila incalcare a de catre doamna judecator Dana Cristina Girbovan, judecator la Curtea de Apel Cluj a dispozitiilor art.9 alin.2 din Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor:


La data de 22.06.2008 Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (U.N.J.R.) a luat pozitie in mod public fata de ceea ce a numit, la acea data, a€˛Incalcarea flagranta a Constitutiei Romaniei de catre Camera Deputatilor a€“ Comisia juridicaa€¯ semnaland ca, in fapt, Comisia juridica, de disciplina si imunitati s-a comportat ca o instanta de judecata, procedand la analiza si aprecierea unor probe din dosarele inaintate de Ministerul Public, desi o astfel de atributie apartine doar puterii judecatoresti. Aceasta este de altfel si opinia exprimata de Consiliul Superior al Magistraturii la solicitarea Senatului Romaniei, conform comunicatului din 09.05.2008.


Consecventa acestor principii si in conformitate cu statutul sau, in vederea apararii independentei justitiei, Asociatia UNJR a formulat o plangere prealabila impotriva votului Comisiei din Camera Deputatilor de neacordare a avizului de incepere a urmaririi penale impotriva a doi deputati. Actiunea nu a fost indreptata impotriva celor doi deputati personal, ci a avut ca principal rol acela de a atrage atentia ca, in Romania, potrivit Constitutiei, justitia se infaptuieste numai prin intermediul instantelor judecatoresti si al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, si nu prin intermediul Comisiilor parlamentare, care nu sunt abilitate sa pronunte verdicte de vinovatie/nevinovatie.


Prin actul mentionat, UNJR a atras atentia asupra unei chestiuni de interes general intr-o societate democratica, respectiv posibila atingere a independentei justitiei, urmarind, in egala masura, demararea unei dezbateri publice asupra continutului notiunii de imunitate parlamentara raportat la principiul separatiei puterilor in statul de drept .


I. Cu privire la imposibilitatea angajarii raspunderii individuale a unui membru pentru actele juridice legale si statutare ale persoanei juridice din care face parte:


Asociatia profesionala Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania este infiintata in temeiul OG 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, de catre judecatori in exercitarea dreptului lor fundamental la libera asociere, prevazut de art. 40 din Constitutia Romaniei si confirmat de art. 11 din L 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, avand drept scop statutar consolidarea independentei justitiei si a statutului judecatorului.


In urma inscrierii in registrul special al asociatiilor si fundatiilor, in conformitate cu prevederile OG 2/2001, asociatia a dobandit personalitate juridica, devenind un subiect de drept distinct de membrii sai care, potrivit art. 35 din Decretul 31/1954 privind persoanele fizice si juridice, isi exercita drepturile si isi indeplineste obligatiile prin organele sale. Actele juridice facute de organele persoanei juridice, in limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice insasi.


Potrivit art. 22 din Statutul UNJR, organele asociatiei sunt Adunarea Generala, Consiliul Director, Senatul si Comisia de Cenzori.


Decizia formularii plangerii prealabile a fost luata, cu respectarea prevederilor statutare, ca urmare a votului majoritatii membrilor exprimat in adunarea generala ce a avut loc prin mijloace electronice de comunicare . Ca urmare a acestei hotarari a adunarii generale, conform art. 33 din Statutul UNJR, presedintelui asociatiei i-a revenit obligatia semnarii plangerii prealabile, in virtutea calitatii sale de reprezentant al asociatiei in relatiile cu tertii afirmata de prevederea statutara mentionata.


Plangerea prealabila este, prin urmare, un act al persoanei juridice, conform 35 din Decretul 31/1954 privind persoanele fizice si juridice, iar cata vreme el nu contravine legii sau statutului nu ar putea atrage sub nicio forma raspunderea individuala a persoanelor fizice care compun asociatia .


In situatia in care se va insista in confuzia mentionata mai sus, va solicitam sa aveti in vedere faptul ca, alaturi de d-na judecator Dana Girbovan, cel putin jumatate plus unu dintre membrii asociatiei sunt in egala masura responsabili de emiterea actului juridic intitulat plangere prealabila, astfel incat urmarirea individuala exclusiv a membrului ce detine calitatea de presedinte este arbitrara.


II. Cu privire la libertatea de exprimare a judecatorului:


Independent de cele de mai sus, va solicitam sa aveti in vedere faptul ca orice judecator are dreptul de a-si exprima public opinia asupra unor chestiuni de interes general (precum independenta justitiei sau atingerea adusa principiului separatiei puterilor in statul de drept), care trebuie sa fie pe deplin deschise dezbaterii intr-o societate democratica.


Obligatia de rezerva a judecatorului despre care se face vorbire in nota Inspectiei Judiciare ce fundamenteaza prezenta cercetare este eronat interpretata, ea referindu-se la chestiuni legate de procedurile judiciare si nu la probleme de interes general intr-o societate democratica. Judecatorul este parte a societatii ale carei valori fundamentale a jurat sa le protejeze, fiind cu atat mai mult obligat sa reactioneze la incalcari ale regulilor statului de drept .


Astfel, Curtea Europeana a Drepturilor Omului s-a pronuntat in mod expres cu privire la dreptul judecatorilor de a-si exprima in mod public opinia asupra unor probleme importante de interes general, precum independenta justitiei, ce trebuie sa fie pe deplin deschise dezbaterii intr-o societate democratica. (Kudeshkina c. Rusiei, cauza 29492/05, hotararea din 26.02.2009, paragr. 79-102).


De asemenea, Carta europeana cu privire la statutul judecatorului, adoptata de Consiliul Europei la Strasbourg, 8 a€“ 10 iulie 1998, prevede, chiar la capitolul a€˛Principii Generalea€¯ ca a€˛Statutul ofera fiecarui judecator care considera ca drepturile sale statutare, sau mai general, independenta sa personala sau independenta justitiei sunt puse in pericol sau sunt ignorate intr-un mod oarecare, posibilitatea de a sesiza o asemenea instanta independenta care dispune de mijloace efective pentru a solutiona sau pentru a propune solutionarea situatiei respectivea€¯ (Principiul 1.4).


In lumina celor de mai sus, sanctionarea unui judecator pentru pozitia sa publica in legatura cu chestiuni de interes general in statul de drept ar contraveni conventiilor internationale la care Romania este parte .


Nu in ultimul rand, o asemenea abordare a problemei in discutie poate fi perceputa ca o incercare de descurajare a judecatorilor de a mai activa liber in formele asociative si o intimidare in ce priveste posibilele actiuni publice ale acestora pentru apararea principiilor fundamentale ale democratiei, incompatibila cu rolul constitutional al Consiliului Superior al Magistraturii, de garant al independentei justitiei.


21.04.2010


DOAMNEI PRESEDINTE A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURIIa€¯Citeşte mai multe despre:    CSM    Judecatori    Procurori    Petitie    Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Judecatori eliberati din functie la data de 16 iunie 2020
17 Jun 2020 | 124

Impactul starii de urgenta asupra Justitiei
16 Mar 2020 | 531

Tribunalul Bucuresti isi suspenda activitatea, termenele vor fi preschimbate
11 Mar 2020 | 551

Judecatori eliberati din functie la data de 02 martie 2020
03 Mar 2020 | 511

Judecatori si Procurori eliberati din functie la data de 28 februarie 2020
29 Feb 2020 | 530

Procurori eliberati din functie la data de 28 februarie 2020
29 Feb 2020 | 501Articole Juridice

O reglementare nationala poate sa prevada un termen de prescriptie pentru actiunea in restituire intemeiata pe o clauza abuziva dintr-un contract incheiat intre un profesionist si un consumator
Sursa: EuroAvocatura.ro

Exercitarea autoritatii parintesti exclusiv de catre unul dintre parinti in contextul divortului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Emiterea ordinului de protectie. Conditii si Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vointa societatii, ca persoana juridica
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

RECURS: Instanta de apel nu a avut in vedere, la motivarea deciziei, cererea de modificare a actiunii initiale, ci doar argumentele din cererea de chemare in judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 186/2019

Competenta materiala. Locul executarii obligatiei. Lipsa unei stipulatii contrare ori daca locul platii nu se poate stabili potrivit naturii prestatiei sau in temeiul contractului, al practicilor statornicite intre parti ori al uzantelor
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 418/2019

Recursul in casatie nu poate cenzura situatia de fapt, limitandu-se doar la verificarea respectarii legii de catre instanta a carei hotarare a fost atacata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 49/RC/2019