Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 25 noiembrie 2011

Noutati legislative. Monitorul Oficial 25 noiembrie 2011

  Publicat: 25 Nov 2011       3318 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 25 noiembrie 2011

Act adoptat de organele de stat,
Institutii, piete si infrastructuri ce interactioneaza in mod complex
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si reglementarile referitoare la relatiile sociale avand ca obiect vanzarea si cumpararea marfurilor.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;

Monitorul Oficial nr. 0838 din 25 Noiembrie 2011
Actul nr. 1142 din 16 Noiembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii ``Consolidare si refacere sistem rutier DN 2A km 190+750 - km 192+750``
Monitorul Oficial nr. 0838 din 25 Noiembrie 2011
Actul nr. 1264 din 27 Septembrie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. c) si art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, precum si a legii, in ansamblul sau
Monitorul Oficial nr. 0838 din 25 Noiembrie 2011
Actul nr. 1284 din 29 Septembrie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. c), art. 3 si art. 4 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
Monitorul Oficial nr. 0838 din 25 Noiembrie 2011
Actul nr. 1381 din 18 Octombrie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. h) si art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
Monitorul Oficial nr. 0838 din 25 Noiembrie 2011
Actul nr. 2842 din 22 Noiembrie 2011
Emitent: Ministerul Finantelor Publice
Ordin privind aprobarea normelor pentru administrarea creantelor fiscale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor in vederea anularii unor obligatii fiscale accesorii administrate de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale
Monitorul Oficial nr. 0838 din 25 Noiembrie 2011
Actul nr. 259 din 18 Noiembrie 2011
Emitent: Ministerul Administratiei si Internelor
Ordin privind aprobarea normelor pentru administrarea creantelor fiscale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor in vederea anularii unor obligatii fiscale accesorii administrate de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale
Monitorul Oficial nr. 0837 din 25 Noiembrie 2011
Actul nr. 810 din 14 Noiembrie 2011
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind regimul deseurilor
Monitorul Oficial nr. 0837 din 25 Noiembrie 2011
Actul nr. 211 din 15 Noiembrie 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind regimul deseurilor
Monitorul Oficial nr. 0837 din 25 Noiembrie 2011
Actul nr. 286 din 21 Noiembrie 2011
Emitent: Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual de catre organismele de televiziune
Monitorul Oficial nr. 0836 din 25 Noiembrie 2011
Actul nr. 1144 din 16 Noiembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Dambovita a unor imobile care au trecut in proprietatea publica a statului prin hotarari ale consiliilor localeMonitorul Oficial nr. 0836 din 25 Noiembrie 2011
Actul nr. 1145 din 16 Noiembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri apartinand domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale in domeniul privat al statului a unui mijloc fix concesionat Societatii Comerciale ``Oil Terminal`` - S.A. Constanta, aprobarea Actului aditional nr. 2 la Acordul petrolier de concesiune a activitatii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala ``Oil Terminal`` - S.A. Constanta, precum si actualizarea anexei nr. 22 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Monitorul Oficial nr. 0836 din 25 Noiembrie 2011
Actul nr. 749 din 18 Octombrie 2011
Emitent: Consiliul Superior al Magistraturii
Hotarare pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Monitorul Oficial nr. 0836 din 25 Noiembrie 2011
Actul nr. 256 din 16 Noiembrie 2011
Emitent: Ministerul Administratiei si Internelor
Ordin privind procedura de testare a integritatii profesionale a personalului Ministerului Administratiei si Internelor
Monitorul Oficial nr. 0836 din 25 Noiembrie 2011
Actul nr. 16 din 02 Noiembrie 2011
Emitent: Camera Consultantilor Fiscali
Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice privind legitimatiile de serviciu si legitimatiile de control pentru personalul angajat al Camerei Consultantilor Fiscali
Monitorul Oficial nr. 0836 din 25 Noiembrie 2011
Actul nr. 16 din 02 Noiembrie 2011
Emitent: Camera Consultantilor Fiscali
Norme metodologice privind legitimatiile de serviciu si legitimatiile de control pentru personalul angajat al Camerei Consultantilor Fiscali
Monitorul Oficial nr. 0836 din 25 Noiembrie 2011
Actul nr. 2682 din 09 Noiembrie 2011
Emitent: Ministerul Mediului si Padurilor
Ordin privind stabilirea cerintelor pentru desemnarea centrelor de instruire si evaluare a personalului care desfasoara activitatile prevazute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor de recunoastere reciproca in vederea certificarii societatilor comerciale si a personalului in ceea ce priveste echipamentele stationare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de caldura care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera si a personalului care desfasoara activitatea prevazuta de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime pentru programele de formare si a conditiilor pentru recunoasterea reciproca a certificatelor de formare pentru personal, in ceea ce priveste sistemele de climatizare ale unor autovehicule care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera, si pentru desemnarea Asociatiei Generale a Frigotehnistilor din Romania ca organism de certificare a personalului care desfasoara activitatile mai sus mentionate si de certificare a operatorilor economici care desfasoara una sau mai multe dintre activitatile prevazute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008
Monitorul Oficial nr. 0835 din 25 Noiembrie 2011
Actul nr. 1091 din 08 Septembrie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 255 alin. (1), (1^1) si (1^2), ale art. 256^1 si art. 256^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Monitorul Oficial nr. 0835 din 25 Noiembrie 2011
Actul nr. 1161 din 15 Septembrie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Monitorul Oficial nr. 0835 din 25 Noiembrie 2011
Actul nr. 1163 din 15 Septembrie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 teza finala a partii introductive din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0835 din 25 Noiembrie 2011
Actul nr. 1208 din 20 Septembrie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 lit. a), pct. 6 si pct. 12, art. 8 alin. (1) si (2), art. 32 alin. (1) si art. 33 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventeiMonitorul Oficial nr. 0835 din 25 Noiembrie 2011
Actul nr. 1269 din 27 Septembrie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. c), art. 2-5 si art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
Monitorul Oficial nr. 0835 din 25 Noiembrie 2011
Actul nr. 1276 din 29 Septembrie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 248-254 si art. 304 din Codul de procedura civilaCiteşte mai multe despre:    Legislatia    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

[Vatra MCP] Contextul, motivele si necesitatea adoptarii Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei
22 Feb 2022 | 614

Soferii UBER au calitatea de salariati, ci nu de lucratori independenti
13 Sep 2021 | 983

Curs de dreptul mediului si o Clinica juridica. Inscrieri pana pe 22 august
10 Aug 2021 | 669

13 iulie 2021 - Conferinta Nationala de Dreptul Muncii
15 Jun 2021 | 1361

Codul muncii actualizat 2021. Modificarile aduse Codului muncii in 2020, aplicabile in anul 2021
27 Dec 2020 | 4622

Modificari aduse la Codul muncii si Legea pensiilor. Legi promulgate in data de 30 septembrie 2020
01 Oct 2020 | 2455Articole Juridice

Dialogurile MCP (XVI): Concedierea salariatului pentru inaptitudine fizica sau psihica
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Obligatia de a stabili un salariu superior salariului minim garantat in plata. Reglementari si controverse
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Prelucrare nelegala a datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de supraveghere audio-video portabile in activitatea politistilor locali
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati