Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Guvernul a aprobat Programul Constructia de locuinte cu chirie

Guvernul a aprobat Programul Constructia de locuinte cu chirie

  Publicat: 18 Apr 2012       2076 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Guvernul a aprobat astazi, 18 aprilie 2012, Programul Constructia de locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat destinat constituirii unui fond de locuinte destinate inchirierii, la nivel national, care sa permita accesul tuturor persoanelor la o locuinta care sa respecte standardele de locuit, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Suciu.

(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Element al laturii subiective a infractiunii si consta in obiectivul urmarit de faptuitor prin savarsirea faptei prevazute de legea penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Puterile publice existente in stat.
Comune, orase, municipii si judete.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Puterile publice existente in stat.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Puterile publice existente in stat.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii.
Comisii diverse au fost instituite in structura institutionala a Parlamentului European, in scopul organizarii activitatii sale. Membrii fiecarei comisii sunt alesi la inceputul si la jumatatea fiecarui ciclu parlamentar, conform afilierii politice si expertizei lor.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care, \"prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerinta utilizatorului si caracteristicile locuintei, la un moment dat,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Acea ramura a disciplinei economice consacrata analizei deciziilor de alocare a resurselor monetare in procesele de productie de bunuri sau de servicii,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Biroul oficial de statistica al UE.
Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.

``Este un proiect pilot derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin ANL. Programul se va realiza prin incheierea de contracte de concesiune de lucrari publice si are scopul de a permite accesul la o locuinta a persoanelor care nu au suficiente resurse pentru a o achizitiona de pe piata libera``, a afirmat Dan Suciu.
Purtatorul de cuvant al Executivului a mentionat ca terenurile destinate acestor constructii apartin domeniului public al statului si vor fi transferate pe durata utilizarii cladirilor.
Finantarea proiectarii, constructiei si exploatarii locuintelor se asigura de catre investitorii privati din surse proprii sau atrase, in timp ce Agentia Nationala pentru Locuinte va finanta structurarea economica, tehnica si juridica a proiectelor, inclusiv elaborarea studiilor de fundamentare a deciziei de concesionare si a documentatiilor de atribuire a contractelor necesare implementarii Programului, din surse de la bugetul de stat .
Investitorii privati vor primi in contrapartida locuintelor realizate, o cota-parte din chiriile incasate, insotita de plata unor plati unitare periodice, ce urmeaza a fi rambursate, de catre Agentia Nationala pentru Locuinte din surse de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.
Lucrarile de viabilizare si dotarile tehnico-edilitare se vor asigura de catre autoritatile publice locale si/sau de catre investitori, in conformitate cu contractele incheiate de ANL cu unitatile administrativ-teritoriale si/sau investitorii privati, modalitatea de realizare a acestora fiind analizata pentru fiecare proiect in parte . Astfel, lucrarile de viabilizare si tehnico-edilitare din exteriorul perimetrului destinat locuintelor se vor realiza de catre autoritatile publice locale, finantarea fiind asigurata din surse de la bugetul de stat si/sau bugetul local. Cu privire la lucrarile de viabilizare si tehnico-edilitare din interiorul perimetrului destinat locuintelor, acestea se pot realiza fie de catre autoritatea publica locala, in masura in care se pot aloca fonduri in acest sens, fie de catre investitorul privat in cadrul contractului de concesiune.
Pentru asigurarea rentabilitatii proiectului, se prevede ca Agentia Nationala pentru Locuinte va initia procedura de atribuire a contractului de concesiune numai dupa inceperea lucrarilor de viabilizare si tehnico-edilitare pana la limita perimetrului destinat constructiei de locuinte.
Investitorul privat este cel care, pe langa asumarea constructiei, va administra locuintele construite, colectand chiriile si cheltuielile de intretinere. La incetarea contractului de concesiune, activele realizate in cadrul Programului raman in domeniul public al statului si administrarea ANL.
ANL va constitui o baza de date care va centraliza toate solicitarile pentru realizarea de locuinte prin Program, formulate de autoritatile publice locale si/sau centrale, precum si datele privind terenurile disponibile si/sau constructiile nefinalizate in diverse stadii de executie aflate in proprietatea acestora, inclusiv situatia retelelor de utilitati si a dotarilor tehnico-edilitare necesare asigurarii conditiilor de locuit.
Consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti stabilesc masurile necesare pentru luarea in evidenta si analiza solicitarilor de locuinte si dau publicitatii locul de primire a solicitarilor si actele justificative necesare. Cererile privind repartizarea de locuinte realizate prin Program se analizeaza de comisii constituite in acest scop.
Solicitantul unei astfel de locuinte, precum si ceilalti membrii ai familiei acestuia - sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia, nu trebuie sa detina o alta locuinta in proprietate exclusiva si/sau sa nu fie beneficiarul unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat sau proprietate a unitatii administrativ-teritoriale, in localitatea in care a solicitat locuinta . Titularul cererii de locuinta trebuie sa aiba contract de munca, cu o vechime minima neintrerupta de cel putin un an. De asemenea, venitul mediu pe membru de familie al titularului cererii de locuinta trebuie sa fie de cel putin 50% din salariul mediu brut pe economie, dar nu mai mare de 100% din salariul mediu brut pe economie . De asemenea, exista o serie de criterii de ierarhizare cu un punctaj aferent.
Cuantumul chiriei nu poate fi mai mare decat o treime din salariul mediu net pe economie, dar nu mai mic decat valoarea stabilita de amortizarea locuintei pe perioada normata de viata. Sumele incasate din chirii se vor distribui conform prevederilor legale, astfel: 50% din cuantum se constituie venit la bugetul de stat, 30% din cuantum revine investitorului privat si 20% din cuantum revine ANL.
Purtatorul de cuvant al Guvernului a mai precizat ca Executivul a decis sa transmita EUROSTAT contractul cadru pe baza caruia se incheie contractul cu investitorul privat pentru a se face analiza de impact asupra bugetului. ``Asteptam rezultatul analizei si atunci vedem in ce masura proiectul are sustenabilitate si poate merge mai departe``, a adaugat purtatorul de cuvant al Guvernului.



Citeşte mai multe despre:    Chirie    ANL    Agentia Nationala pentru Locuinte    EUROSTAT

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Firma de avocatura CMS Romania isi muta birourile la One Tower
10 Aug 2021 | 229

MEEMA, mediator in dialogul retailerilor cu proprietarii de mall-uri
17 Jun 2020 | 819

Efectele noilor reglementari asupra profesiei de avocat, in contextul starii de urgenta
24 Mar 2020 | 1483

M. Finantelor: Masuri fiscal-bugetare pentru sprijinirea economiei si companiilor afectate de raspandirea virusului COVID-19
20 Mar 2020 | 631

Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in sedinta din 18 martie 2020
19 Mar 2020 | 831

Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in cadrul sedintei din 10 martie 2020
11 Mar 2020 | 752



Articole Juridice

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2020. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Pierderea unui membru de familie. Gradul de apreciere al instantei in acordarea daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Jurisprudenţă

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Cerere accesorie de acordare cheltuieli de judecata. Conditiile pentru reducerea cheltuitelor de judecata reprezentand onorariu expert
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 111/11.03.2020

Contract de inchiriere. Efectele clauzelor contractuale. Aplicarea dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 194/11.06.2020

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020