Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre Curtea de Justitie a Uniunii Europene (206)


    Articole   Mierea si suplimentele alimentare care contin polen rezultat dintr-un OMG sunt produse alimentare provenind din OMG-uri care nu pot fi comercializate fara autorizare prealabila
  Acest polen nu mai constituie in sine un OMG atunci cand si-a pierdut capacitatea de reproducere si se dovedeste lipsit de orice capacitate de transferare a materialului genetic
   Data aparitiei: 06 Septembrie 2011

    Stiri   Proiectul de Lege privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule a fost aprobat de Guvern
  Proiectul de Lege privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, initiat de Ministerul Mediului si Padurilor, a fost aprobat de Guvern, in sedinta de miercuri, 31 august 2011.
   Data aparitiei: 31 August 2011

    Stiri   CJUE anuleaza in parte hotararea Tribunalului si deciziile Comisiei prin care se refuza accesul la anumite documente interne ale institutiei in cadrul unei proceduri de concentrare deja finalizate
  Pentru a-si justifica refuzul, Comisia trebuie sa expuna motivele specifice care permit sa se concluzioneze ca divulgarea lor ar fi adus o atingere grava procesului decizional al institutiei si protectiei consultantei juridice
   Data aparitiei: 21 Iulie 2011

    Articole   O marca ce cuprinde indicatia geografica „Cognac” nu poate fi inregistrata pentru a desemna o bautura spirtoasa care nu intra sub incidenta acestei indicatii
  Utilizarea comerciala a unei asemenea marci ar aduce atingere indicatiei protejate
   Data aparitiei: 15 Iulie 2011

    Stiri   CJUE: Precizari ref. raspunderea societatilor care administreaza piete online pentru incalcari ale dreptului marcilor comise de utilizatorii lor
  Instantele nationale trebuie sa aiba posibilitatea de a dispune prin ordin judecatoresc ca aceste societati sa adopte masuri care sa vizeze nu numai incetarea incalcarii drepturilor de proprietate intelectuala, ci si prevenirea unor noi incalcari de aceasta natura
   Data aparitiei: 12 Iulie 2011

    Stiri   Taxa de poluare – ilegala, in toate variantele sale de amendare a O.U.G. nr. 50/2008
  Pe 7 iulie 2011, la trei luni de la hotararea pronuntata in cauza C-402/09, Tatu, precum si Ordonanta pronuntata in cauzele conexate C-29/11, Sfichi si C-30/11, Ilas, (Tribunalul Suceava, instanta de trimitere), Curtea de Justitie a Uniunii Europene a desfiintat si ultimele sperante ale celor care sperau ca variantele taxei de poluare ulterioare datei de 15.12.2008 sa nu fie declarate incompatibile cu dreptul european.
   Data aparitiei: 08 Iulie 2011

    Articole   Un monopol al pariurilor hipice in afara hipodromului poate fi justificat daca urmareste in mod coerent si sistematic obiectivul privind lupta impotriva pericolelor legate de jocurile de noroc
  Atingerea adusa liberei prestari a serviciilor reprezentata de un astfel de monopol trebuie apreciata in raport cu ansamblul canalelor de comercializare a acestor pariuri
   Data aparitiei: 30 Iunie 2011

    Articole   Remuneratia datorata autorilor in cazul unui imprumut public nu poate fi calculata exclusiv in functie de numarul de persoane imprumutate
  Cuantumul remuneratiei ar trebui sa tina seama si de numarul de obiecte puse la dispozitia publicului, astfel incat marile institutii de imprumut public sa plateasca o remuneratie mai mare decat institutiile mai mici
   Data aparitiei: 30 Iunie 2011

    Stiri   Franta nu a adoptat, in anul 2008, masuri suficiente pentru protectia harciogului comun in Alsacia
  Directiva „habitate” impune statelor membre sa asigure o protectie riguroasa a acestei specii pentru a se evita in mod efectiv deteriorarea sau distrugerea ariilor de reproducere sau de odihna
   Data aparitiei: 09 Iunie 2011

    Jurisprudenta   Marca. Actiune privind interzicerea utilizarii nume comercial inregistrat ca marca anterior
  Principiile de drept prevazute in art. 5 alin. (1) din Directiva nr. 2008/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 octombrie 2008 sunt transpuse in legislatia romana prin dispozitiile art. 36 din Legea nr. 84/1998
   Data aparitiei: 04 Iunie 2011

    Stiri   Pozitia MJLC ref. hotararile CJUE - statele membre nu pot rezerva propriilor cetateni accesul la profesia de notar
  Ministerul Justitiei, in temeiul atributiilor legale care ii revin referitor la profesia de notar public, a luat act de hotararile Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) si a demarat o ampla analiza interna a impactului acestor decizii asupra legislatiei nationale relevante, urmarindu-se identificarea masurilor care se impun a fi promovate in perioada urmatoare.
   Data aparitiei: 26 Mai 2011

    Articole   Autorizatia eliberata pentru o instalatie industriala trebuie evaluata pe baza unei aprecieri globale, tinand cont de pachetul de politici si de masuri adoptate pe teritoriul national
  Directiva „IPPC” [1] stabileste principiile care guverneaza procedura si conditiile de acordare a autorizatiilor pentru construirea si exploatarea marilor instalatii industriale.
   Data aparitiei: 26 Mai 2011

    Articole   Statele membre UE nu pot rezerva propriilor cetateni accesul la profesia de notar
  Chiar daca activitatile notariale, astfel cum sunt definite in prezent in statele membre in cauza, urmaresc obiective de interes general, acestea nu sunt asociate exercitarii autoritatii publice in sensul Tratatului CE
   Data aparitiei: 24 Mai 2011

    Stiri   Tribunalul Suceava admite primele revizuiri in dosarele avand ca obiect „pretentii- restituirea taxei de poluare"
  Tribunalul Suceava, sectia comerciala si de contencios administrativ, in sedinta din 19.05.2011, a admis cererile de revizuire in trei dosare dosare avand ca obiect „pretentii- restituirea taxei de poluare (achitate in perioada 1.07.2008 - 15.12.2008)”.
   Data aparitiei: 23 Mai 2011

    Articole   Articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in Romania
  Solutionarea de catre CJUE a cauzelor avand ca obiect pronuntarea unei hotarari preliminare C-29/11 si C-30/11 Sfichi si altii (Instanta de trimitere – Tribunalul Suceava)
   Data aparitiei: 13 Mai 2011

    Stiri   CJUE confirma validitatea Directivei privind tarifele de aeroport
  Aeroportul Luxemburg-Findel intra in domeniul de aplicare al directivei intrucat are cel mai mare trafic anual de pasageri si se bucura de o pozitie privilegiata in calitate de punct de intrare in Luxemburg
   Data aparitiei: 12 Mai 2011

    Articole   Orientarile Comisiei privind analiza pietei si evaluarea puterii semnificative pe piata nu impun obligatii particularilor
  Prin urmare, lipsa publicarii acestor orientari in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in limba unui stat membru nu impiedica autoritatea nationala de reglementare din acel stat sa se refere la acestea intr-o decizie avand ca destinatar un particular
   Data aparitiei: 12 Mai 2011

    Articole   O pensie complementara pentru limita de varsta platita unui partener care a incheiat o uniune consensuala, inferioara celei acordate in cadrul unei casatorii, poate constitui o discriminare pe baza orientarii sexuale
  Aceasta este situatia in cazul in care parteneriatul este rezervat unor persoane de acelasi sex si se afla intr-o situatie juridica si de fapt comparabila cu cea a casatoriei
   Data aparitiei: 10 Mai 2011

    Articole   Cetatenii UE care nu si-au exercitat niciodata dreptul de libera circulatie nu pot invoca cetatenia Uniunii pentru a regulariza sederea sotului lor care provine dintr-o tara terta
  Atat timp cat aceste persoane nu sunt private de dreptul de circulatie si de sedere pe teritoriul statelor membre, situatia lor nu prezinta niciun fel de legatura cu dreptul Uniunii
   Data aparitiei: 05 Mai 2011

    Stiri   UPDATE. Situatia solutiilor date de instantele sucevene ref. restituirea taxa de poluare
  Hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene din 7 aprilie 2011 a fost aplicata rapid de instantele sucevene.
   Data aparitiei: 19 Aprilie 2011

    Stiri   Hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene din 7 aprilie 2011 (Cauza Tatu) a fost aplicata imediat de instanta suceveana
  Tribunalul Suceava - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, in Ds. 8361/86/2010, prin senstinta din 14.04.2011, a admis formulat de reclamantul SC RICCARDO SRL a obligat Administratia Finantelor Publice Suceava – DGFP Suceava sa restituie reclamantului taxa de poluare in cuantum de 8092 lei, achitata la 29.06.2010, in temeiul O.U.G. nr. 50/2008, amendata de O.U.G. nr.117/2009 (forma in vigoare in perioada 15.02.2010 – 31.12.2010.
   Data aparitiei: 15 Aprilie 2011

    Articole   Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
  1. Situatia trimiterilor preliminare adresate CJUE in dosarele aflate pe rolul Curtii de Apel Suceava
   Data aparitiei: 14 Aprilie 2011

    Articole   Interzicerea unei contrafaceri pronuntata de o instanta nationala se extinde la intregul teritoriu al Uniunii
  Interzicerea unei contrafaceri pronuntata de o instanta nationala sesizata in calitate de instanta compententa in domeniul marcilor comunitare se extinde, in principiu, la intregul teritoriu al Uniunii
   Data aparitiei: 12 Aprilie 2011

    Stiri   Catalin Predoiu s-a intalnit cu presedintele Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE)
  Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a avut luni, 11 aprilie 2011, la Luxemburg, o intalnire de lucru cu presedintele Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), Vassilios Skouris.
   Data aparitiei: 11 Aprilie 2011

    Stiri   Precizarile Ministerului Mediului ref. Hotararea Curtii Europene de Justitie privind taxa de poluare
  Hotararea Curtii Europene de Justitie din 7 aprilie 2011 care se refera la cauza Tatu are ca obiect prevederile OUG 50 din 2008, in forma sa initiala.
   Data aparitiei: 09 Aprilie 2011