din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3322 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Civil » O reglementare nationala poate sa prevada un termen de prescriptie pentru actiunea in restituire intemeiata pe o clauza abuziva dintr-un contract incheiat intre un profesionist si un consumator

O reglementare nationala poate sa prevada un termen de prescriptie pentru actiunea in restituire intemeiata pe o clauza abuziva dintr-un contract incheiat intre un profesionist si un consumator

  Publicat: 12 Jul 2020       2262 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Civil  


Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acest termen nu poate fi mai putin favorabil decat cel prevazut pentru actiunile similare in dreptul national si nici sa faca, in practica, imposibila sau excesiv de dificila exercitarea drepturilor conferite de dreptul Uniunii


Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Stipulatie sau prevedere din cuprinsul unui contract.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Clauze ce apar in cadrul unui antecontract, fiind cele prin care partile promitente convin ca, in temeiul promisiunii sinalagmatice asumate - si in considerarea viitoarei perfectari a contractului promis -
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Organele judiciare sunt obligate sa procedeze fara intarziere la solutionarea cauzelor penale cu respectarea tuturor drepturilor partilor si a regulilor prevazute de lege.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Clauze ce apar in cadrul unui antecontract, fiind cele prin care partile promitente convin ca, in temeiul promisiunii sinalagmatice asumate - si in considerarea viitoarei perfectari a contractului promis -
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezinta dreptul care nu se stinge prin prescriptie, prin trecerea timpului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

JB si KC au incheiat contracte de credit de nevoi personale cu Raiffeisen Bank si, respectiv, BRD Groupe SociA�tA� GA�nA�rale. Dupa rambursarea integrala a acestor credite, fiecare dintre ei a sesizat Judecatoria Targu Mures (Romania) cu actiuni prin care solicitau sa se constate caracterul abuziv al anumitor clauze ale acestor contracte care prevedeau plata unor comisioane de procesare si de administrare lunara, precum si posibilitatea bancii de a modifica rata dobanzii.


Raiffeisen Bank si BRD Groupe SociA�tA� GA�nA�rale au aratat ca, la data introducerii actiunilor, JB si KC nu mai aveau calitatea de consumator, intrucat contractele de credit incetasera ca urmare a executari lor integrale, si nu mai aveau dreptul de a introduce o actiune in justitie.


Judecatoria Targu Mures a considerat ca executarea integrala a unui contract nu impiedica verificarea caracterului abuziv al clauzelor acestuia si a retinut ca aceste clauze erau abuzive. Aceasta instanta a obligat prin urmare cele doua institutii bancare sa restituie sumele platite de JB si de KC in temeiul acestor clauze impreuna cu dobanda legala. Raiffeisen Bank si BRD Groupe SociA�tA� GA�nA�rale au declarat apel impotriva acestei decizii.


In acest context, Tribunalul Specializat Mures (Romania) solicita Curtii sa stabileasca daca Directiva 93/13 privind clauzele abuzive in contractele incheiate cu consumatorii1 continua sa se aplice dupa executarea integrala a unui contract si, eventual, daca o actiune in restituirea sumelor primite in temeiul clauzelor contractuale considerate abuzive poate fi supusa unui termen de prescriptie de trei ani care incepe sa curga de la data incetarii contractului. Prin hotararea sa de astazi, Curtea aminteste, mai intai, ca obligatia instantei nationale de a inlatura o clauza contractuala abuziva care impune plata unor sume care se dovedesc nedatorate determina restituirea acestor sume.


Cu toate acestea, Curtea arata ca, in lipsa unei reglementari in dreptul Uniunii, revine ordinii juridice interne a fiecarui stat membru atributia de a prevedea modalitatile procedurale aplicabile actiunilor in justitie pentru a asigura protectia drepturilor cetatenilor Uniunii. Cu toate acestea, respectivele modalitati nu trebuie sa fie mai putin favorabile decat cele aplicabile unor actiuni similare de natura interna (principiul echivalentei) si nu trebuie faca, in practica, imposibila sau excesiv de dificila exercitarea drepturilor conferite de ordinea juridica a Uniunii (principiul efectivitatii).


In ceea ce priveste principiul efectivitatii, Curtea aminteste ca sistemul de protectie instituit de directiva referitor la clauzele abuzive in contractele incheiate cu consumatorii are la baza ideea ca consumatorul se afla intr-o situatie de inferioritate in raport cu profesionistul. In aceasta privinta, chiar daca un termen de prescriptie de trei ani pare, in principiu, suficient din punct de vedere material pentru a permite consumatorului sa pregateasca si sa formuleze o cale de atac efectiva, in masura in care incepe sa curga de la data executarii integrale a contratului el risca, totusi, sa expire inainte chiar ca consumatorul sa fi putut avea cunostinta de natura abuziva a unei clauze cuprinse in acest contract . Acest termen nu este, asadar, de natura sa ii asigure consumatorului o protectie efectiva.


In aceste conditii, limitarea protectiei conferite consumatorului exclusiv la durata executarii contractului in discutie nu poate fi conciliata cu sistemul de protectie instituit de directiva. Principiul efectivitatii se opune, asadar, ca actiunea in restituire sa fie supusa unui termen de prescriptie de trei ani, care incepe sa curga de la data la care contractul respectiv inceteaza, indiferent daca consumatorul avea, sau putea in mod rezonabil sa aiba, la acea data, cunostinta de caracterul abuziv al unei clauze a acestui contract .


In ceea ce priveste principiul echivalentei, Curtea aminteste ca respectarea acestuia presupune ca norma nationala in cauza se aplica fara deosebire atat actiunilor intemeiate pe incalcarea dreptului Uniunii, cat si celor intemeiate pe nerespectarea dreptului intern care au un obiect si o cauza asemanatoare. In aceasta privinta, el se opune unei interpretari a legislatiei nationale potrivit careia termenul de prescriptie al unei actiuni judiciare in restituirea sumelor platite in temeiul unei clauze abuzive incepe sa curga de la data executarii integrale a contractului, in timp ce acest termen incepe sa curga, in ceea ce priveste o actiune similara in dreptul intern, de la data constatarii judiciare a cauzei actiunii.


Curtea a concluzionat ca directiva 93/13 nu se opune unei reglementari nationale care, desi prevede caracterul imprescriptibil al actiunii in constatarea nulitatii unei clauze abuzive utilizate intr-un contract incheiat intre un profesionist si un consumator, supune unui termen de prescriptie actiunea prin care se urmareste invocarea efectelor restitutorii ale acestei constatari. Acest termen nu trebuie sa nu fie insa mai putin favorabil decat cel aplicabil unor actiuni similare in dreptul intern si nici sa faca, in practica, imposibila sau excesiv de dificila exercitarea drepturilor conferite de ordinea juridica a Uniunii.


Directiva 93/13 in discutie, precum si principiile echivalentei si efectivitatii se opun unei interpretari a reglementarii nationale de catre instantele nationale potrivit careia termenul de prescriptie de trei ani al unei actiuni judiciare in restituirea sumelor platite in temeiul unei clauze abuzive incepe sa curga de la data executarii integrale a contractului, atunci cand se prezuma, fara necesitatea verificarii, ca, la acea data, consumatorul trebuia sau ar fi trebuit sa aiba cunostinta de caracterul abuziv al clauzei in discutie sau atunci cand, pentru actiuni similare de drept intern, acelasi termen incepe sa curga de la constatarea judiciara a cauzei acestor actiuni .


Hotararea in cauzele conexate C-698/18 SC Raiffeisen Bank SA si C-699/18 BRD Groupe SociA�tA� GA�nA�rale SA/JB si KC


1 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive in contractele incheiate cu consumatorii (JO 1993, L 95, p. 29, Editie speciala, 15/vol. 2, p. 273).

Citeşte mai multe despre:    caracterul imprescriptibil al actiunii in constatarea nulitatii unei clauze abuzive    clauze abuzive

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Riscul de schimb valutar. Cerintele de transparenta
Sursa: EuroAvocatura.ro

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Instanta este obligata sa verifice din proprie initiativa alte clauze ale contractului in masura in care acestea sunt legate de obiectul litigiului cu care a fost sesizata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Necesitatea controlului caracterul clar si inteligibil al clauzei cuprinse in contractele de imprumut ipotecar care prevad aplicarea unei rate a dobanzii variabile bazate pe indicele caselor de economii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Clauza cuprinsa intr-un contract de imprumut care prevede rambursarea sumei imprumutate in moneda straina in care a fost acordat imprumutul nu constituie in mod necesar o clauza abuziva
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE: Intinderea protectiei consumatorilor in cazul garantiilor imobiliare asupra locuintei familiale
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

CEDO: Bradateanu si altii impotriva Romaniei
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia ICCJ nr. 1/2017, privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Credite in Franci elvetieni. Informare privind riscul ratei de schimb valutar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL admis. Competenta de solutionare a litigiilor promovate de ANCP sau/si alte institutii publice impotriva bancilor comerciale/profesionistilor apartine sectiilor sau completelor specializate civile ale Tribunalului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ, Hotarare irevocabila ref. clauzele bancare abuzive
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 3661/2014

Analiza caracterului abuziv al unei clauze contractuale din perspectiva art. 1 din Legea nr. 193/2000
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 110 din 21 ianuarie 2014