din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3743 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Efectuarea cercetarii disciplinare in lipsa salariatului care nu a fost legal citat. Incalcare drept la aparare

Efectuarea cercetarii disciplinare in lipsa salariatului care nu a fost legal citat. Incalcare drept la aparare

  Publicat: 04 Aug 2021       764 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Cercetarea disciplinara presupune prezenta salariatului in fata comisiei anume constituite pentru a avea posibilitatea sa se apere, motiv pentru care intre data emiterii convocarii si data prezentei celui cercetat disciplinar trebuie sa existe un termen rezonabil care sa asigure respectarea acestuia drept .


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Parte dintr-un proces
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Principiu de baza al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. porc. pen., partea generala, consta in prerogativele
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Prin sentinta civila nr. 34 din 23.01.2019, pronuntata de T.N. in dosar nr. 2994/103/2016, s-a admis in parte actiunea formulata de contestatorul T. V.B., in contradictoriu cu intimata SC`` H.P.M.``SRL, si in consecinta:


S-a anulat decizia nr. 7/06.09.2016 emisa de societatea intimata si s-a dispus reincadrarea contestatorului pe postul detinut anterior concedierii.


A fost obligata intimata la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care contestatorul ar fi beneficiat de la data concedierii si pana la data reintegrarii acestuia efective pe post, precum si la plata dobanzii legale aferente acestor drepturi, calculata de la data scadentei si pana la achitarea efectiva a sumelor datorate.


A fost obligata intimata sa plateasca contestatorului c/val. sporului pentru 3 zile de sambata si 5 zile de duminica, prestate in program de 8 ore/zi, in perioada mai - iunie 2016, (8 mai, 15 mai, 21 mai, 28 mai, 4 iunie, 12 iunie, 19 iunie si 26 iunie 2016), precum si la plata dobanzii legale aferente acestor drepturi, calculata de la data scadentei si pana la achitarea efectiva a sumelor datorate.


A fost obligata intimata sa plateasca contestatorului cheltuieli de judecata in suma de 1202 lei.


S-au respins capetele de cerere privind obligarea intimatei la plata c/val. sporului pentru munca suplimentara prestata in perioada 30.04.2016 - 26.08.2016 si plata c/val. sporului pentru zilele de sambata si duminica prestate in lunile iulie - august 2016, ca nefondate.


Impotriva sentintei civile mai sus-mentionate a formulat in termen legal apel, paratul S.C. H.P.M. S.R.L., apel scutit de plata taxei de timbru conform art. 270 Codul muncii.


In motivarea apelului s-au aratat, in esenta, urmatoarele:


Convocarea pentru desfasurarea cercetarii disciplinare a fost expediata la 02.09.2016, iar corespondenta a fost ridicata de intimat la data de 05.09.2016 si nu mai inainte de aceasta data .


Intimatul-contestator nu a facut dovada informarii angajatorului despre starea de incapacitate de munca la data desfacerii contractului de munca .


Intimatul a lipsit de la serviciu, nu a informat nici colegii si nici superiorii cu privire la motivul absentei, in lipsa colaborarii cu angajatorul s-a hotarat sanctionarea conform art. 61 lit. a Codul muncii.


Angajatorul nu a actionat cu vinovatie la desfacerea contractului de munca, intrucat nu cunostea situatia medicala a intimatului.


Certificatul medical depus la dosarul cauzei nu justifica lipsa de la serviciu din perioada 22 - 26.08.2016 ci perioada 06.09.2016 - 23.09.2016.


Se solicita respingerea capatului de cerere vizand reincadrarea intimatului pe postul detinut anterior.


Intimatul-contestator nu a formulat intampinare.


Analizand sentinta civila apelata, Curtea de Apel retine urmatoarele:


Prima instanta a apreciat judicios situatia de fapt si de drept, in baza probatoriului eficient administrat din care rezulta ca, prin convocarea inregistrata sub nr. 6/01.09.2016 (comunicata la data de 02.09.2016), intimatul-contestator a fost convocat la comisia de disciplina in data de 05.09.2016 orele 11 - 12, insa potrivit recipisei-confirmare de primire, plicul continand convocarea a ajuns la destinatar (intimat) la data de 06.09.2016, dupa data la care a fost convocat in vederea efectuarii cercetarii disciplinare (fl. 36 - 38 dosar fond), iar decizia de desfacere a contractului de munca a fost emisa la data de 06.09.2016 cand intimatul-contestator se afla in concediu medical, potrivit Certificatului medical Seria CCMAI nr. 3607488/06.-09.2016.


Curtea retine ca, cercetarea disciplinara presupune prezenta salariatului in fata comisiei anume constituita, pentru a avea posibilitatea sa se apere prezentand probele si motivatiile pe care le considera necesare, motiv pentru care intre data emiterii convocarii si data prezentei celui cercetat disciplinar trebuie sa existe un termen rezonabil care sa asigure respectarea acestui drept .


Pe de alta parte, ratiunea pentru care legiuitorul, in art. 251 Codul muncii a inserat cerinta notificarii - scrise, a fost acela de a-i da posibilitatea salariatului sa-si pregateasca apararile si probele in cunostinta de cauza fata de fapta care ii este imputata si care trebuie sa-i fie comunicata. Sub acest aspect dreptul la aparare al salariatului a fost incalcat.


Nu in ultimul rand, Curtea retine ca, in legislatia muncii nu s-a stabilit nici un termen al convocarii anterior datei stabilite pentru realizarea cercetarii. Acest termen trebuie sa fie unul rezonabil suficient pentru pregatirea apararii de catre salariatul cercetat. El trebuie sa aiba timpul necesar pentru a medita la aspectele mentionate in convocator si sa expuna un punct de vedere coerent la intrevederea cu membrii comisiei de cercetare.


Or, convocarea a fost expediata la data de 02.09.2016 pentru termenul din 05.09.2016, iar corespondenta ajunge la destinatar la data de 06.09.2016, termenul rezonabil pentru pregatirea apararii si pentru a da posibilitatea salariatului sa se prezinte in fata comisiei a fost incalcat.


Curtea retine ca fiind nelegala si masura concedierii salariatului pe durata incapacitatii sale de munca, iar in cauza de fata angajatorul a fost instiintat cu privire la starea de incapacitate, Certificatul medical fiind emis pentru perioada 06.09.2016 - 23.09.2016, iar decizia de concediere a fost de asemenea emisa la data de 06.09.2016.


Fata de cele mai sus retinute, Curtea in temeiul art. 480 Cod procedura civila, a respins apelul potrivit dispozitivului prezentei.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila - Decizia civila nr. 481 din 14 iunie 2019


Citeşte mai multe despre:    avocat dreptul muncii    Codul muncii    avocat predut marius catalin    avocat pensii    avocat pensii Bucuresti    avocat litigii de munca
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BucurestiArticole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati