din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Articole juridice » Drept Concurential » In materia concurentei, numai Comisia Europeana are competenta de a constata inexistenta unei practici abuzive pe piata interna a Uniunii

In materia concurentei, numai Comisia Europeana are competenta de a constata inexistenta unei practici abuzive pe piata interna a Uniunii

  Publicat: 03 May 2011       7552 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Concurential  


O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Autorizarea autoritatilor nationale de concurenta pentru a lua asemenea decizii �negative� ar risca sa aduca atingere aplicarii uniforme a normelor de concurenta instituite de tratat

O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Practicile comerciale anticoncurentiale (inclusiv exploatarea incorecta a clientilor sau eliminarea concurentilor) in care o firma dominanta se poate angaja, pentru a-si mentine sau intari pozitia pe piata.
O firma ocupa o pozitie dominanta atunci cand este in masura sa actioneze independent de concurentii, clientii, furnizorii sai si, in final, de consumatorul final.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
Instrument structural infiintat in 1993, cu scopul de a oferi ajutor financiar in domeniile mediu si infrastructura celor mai sarace state ale UE (statele cu un produs national brut sub 90% din media europeana),
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.

Potrivit Regulamentului nr. 1/20031, atunci cand autoritatile nationale de concurenta (ANC) sau instantele nationale aplica legislatia nationala privind concurenta unei practici abuzive interzise de articolul 102 TFUE, acestea aplica si dispozitiile acestui articol . Prin aplicarea acestui articol in cazuri individuale, ANC pot sa solicite incetarea unei incalcari, sa dispuna masuri provizorii, sa accepte angajamente ori sa impuna amenzi, penalitati cu titlu cominatoriu sau orice alte sanctiuni prevazute de dreptul lor national. Pe de alta parte, atunci cand, considera ca, pe baza informatiilor de care dispun, conditiile de interdictie nu sunt indeplinite, aceste autoritati pot decide de asemenea ca nu exista motive pentru a interveni.
In urma unei proceduri initiate impotriva Telekomunikacja Polska SA, presedintele ANC poloneze a constatat ca aceasta intreprindere nu a comis un abuz de pozitie dominanta. In consecinta, acesta a adoptat o decizie in temeiul dreptului intern prin care a concluzionat ca intreprinderea in cauza nu a pus in aplicare nicio practica restrictiva, in timp ce, in ceea ce priveste incalcarea articolului 102 TFUE, a constatat ca nu mai era necesar sa se pronunte asupra fondului.
Tele2 Polska sp. z o.o., devenita Netia SA - societate concurenta a Telekomunikacja Polska SA - a atacat aceasta decizie . Sesizata cu recurs, SA�d NajwyA�szy (Curtea Suprema a Poloniei) solicita Curtii de Justitie sa stabileasca daca, atunci cand o ANC constata inexistenta unei practici abuzive in temeiul dreptului national, dreptul Uniunii se opune posibilitatii ca aceasta autoritate sa adopte o decizie prin care sa se concluzioneze in sensul inexistentei unei incalcari a dispozitiilor tratatului (``decizie negativa``).
Curtea aminteste mai intai ca, in cadrul principiului general al cooperarii loiale, Regulamentul nr. 1/2003 a instituit un mecanism de cooperare intre Comisie si autoritatile nationale de concurenta in vederea asigurarii unei aplicari coerente a normelor de concurenta in statele membre.
In continuare, Curtea observa ca, atunci cand o autoritate nationala de concurenta considera ca, pe baza informatiilor de care dispune, conditiile de interdictie nu sunt indeplinite, regulamentul prevede in mod clar ca aceasta competenta a autoritatii este limitata la o decizie de a nu interveni.
Faptul de a autoriza autoritatile nationale de concurenta sa adopte decizii prin care sa se constate ca articolul 102 TFUE nu a fost incalcat ar repune in discutie sistemul de cooperare instituit de regulament si ar aduce atingere competentei Comisiei.
Astfel, o asemenea decizie negativa privind fondul ar risca sa aduca atingere aplicarii uniforme a normelor de concurenta instituite de tratat, care este unul dintre obiectivele regulamentului, din moment ce decizia ar putea sa impiedice Comisia sa constate ulterior ca practica in discutie constituie o incalcare a acestor norme.
Asadar, in opinia Curtii, constatarea inexistentei unei incalcari a interdictiei abuzurilor de
pozitie dominanta este rezervata Comisiei, chiar daca o dispozitie pertinenta a tratatului este
aplicata intr-o procedura desfasurata de o autoritate nationala de concurenta .
Pe de alta parte, Curtea constata ca dreptul Uniunii se opune dispozitiilor nationale care
prevad, in asemenea imprejurari, doar posibilitatea adoptarii, de catre o autoritate nationala
de concurenta, a unei decizii negative privind fondul .MENTIUNE: Trimiterea preliminara permite instantelor din statele membre ca, in cadrul unui litigiu cu care
sunt sesizate, sa adreseze Curtii intrebari cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui
act al Uniunii. Curtea nu solutioneaza litigiul national. Instanta nationala are obligatia de a solutiona cauza
conform deciziei Curtii. Aceasta decizie este obligatorie, in egala masura, pentru celelalte instante nationale
care sunt sesizate cu o problema similara.


1 Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea in aplicare a normelor de concurenta prevazute la articolele 81 si 82 din tratat (JO 2003, L 1, p. 1, Editie speciala, 08/vol. 1, p. 167, rectificare in Editie speciala, 08/vol. 4, p. 269).

Citeşte mai multe despre:    Comisia Europeana    Concurenta    Protectia consumatorilor    Monopol    Concentrare economica    Piata Uniunii Europene    TFUE

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XV) - Restituirea indemnizatiei de neconcurenta dupa anularea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Fenomenul muncii subdeclarate. Reglementare si probleme practice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XIV) Clauza de formare profesionala. Aspecte practice privind restiturea sumelor de catre salariati
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare incheiat intre o asociatie intercomunitara de dezvoltare a serviciilor publice de apa-canal si un operator. Aderarea unei unitati administrativ teritoriale la asociatie. Aplicarea dispozitiilor legale privind stabilirea redeventei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 626/30.07.2020

Fonduri europene. Evaluarea gresita a proiectului de catre autoritatea de finantare. Stabilirea unor limite de cheltuieli cu depasirea plafoanelor maximale stabilite in Ghidul solicitantului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 5636 din 30 octombrie 2020

Discriminare directa sau tratament diferentiat, justificat si rezonabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 39 din data de 17.01.2020

Nedovedirea indeplinirii conditiilor pentru angajarea raspunderii patrimoniale a salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5517 din data de 28 Noiembrie 2019

Perioada petrecuta in consemn la dispozitia si la sediul angajatorului. Timp de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2777 din data de 23.11.2019