din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3841 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Incheierea in forma autentica a contractului de vanzare-cumparare. Intabularea dreptului de proprietate

Incheierea in forma autentica a contractului de vanzare-cumparare. Intabularea dreptului de proprietate

  Publicat: 10 Aug 2012       4117 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana care accepta oferta facuta de o alta persoana numita ofertant de a incheia cu acesta un contract
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea adresata prezentei instante la data de 27.08.2008 si inregistrata sub dosar nr. unic 383/174/2008, reclamantul T. S. domiciliat in � in contradictoriu cu O. V.cu domiciliul necunoscut, a solicitat pronuntarea unei sentinte prin care aceasta din urma sa fie obligata sa incheie in forma autentica contract de vanzare-cumparare pentru cota de 3 parti din imobilul situat in � jud. .., iar in caz de refuz hotararea sa suplineasca contractul autentic de vanzare-cumparare. De asemenea, a solicitat sa se constate ca el este singurul mostenitor acceptant al mamei sale T.E. si sa se intabuleze dreptul lui de proprietate exclusiv asupra imobilului, fara cheltuieli de judecata .

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Rude colaterale, de gradul II, care au aceiasi parinti ori au un parinte comun.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Rude colaterale, de gradul II, care au aceiasi parinti ori au un parinte comun.
Persoana care dobandeste, in temeiul legii sau a unui act juridic, drepturi si obligatii de la o alta persoana, denumita autor. Succesorul poate fi:
Persoana care accepta oferta facuta de o alta persoana numita ofertant de a incheia cu acesta un contract
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
1. Act, livret oficial care atesta identitatea unei persoane. Adeverinta oficiala prin care se consemneaza ceva.
1. Act, livret oficial care atesta identitatea unei persoane. Adeverinta oficiala prin care se consemneaza ceva.
1. Act, livret oficial care atesta identitatea unei persoane. Adeverinta oficiala prin care se consemneaza ceva.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Rude colaterale, de gradul II, care au aceiasi parinti ori au un parinte comun.
Rude colaterale, de gradul II, care au aceiasi parinti ori au un parinte comun.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acelasi lucru cu Despagubire.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consimtamantul dat de cumparator, care, in baza unei conventii incheiata cu banca, putea ca pana la un anumit termen precis sa-i transmita accesteia o acceptare expresa
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Reprezinta consimtamantul dat de cumparator pentru o valoare sau o cantitate de bunuri mai mica decat cea inscrisa in documentul de decontare, prin care banca este autorizata sa plateasca numai contravaloarea acestora.
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

In motivarea acesteia se arata ca a cumparat de la parata partea acesteia in anul 1956, incheind un act numit ``chitanta``. Ulterior nu a mai gasit-o pe aceasta pentru incheierea actului autentic.
In drept s-au invocat prevederile art.111 C.proc.civ. si Legea nr.7/1996, achitandu-se taxa judiciara timbru de 164 lei si timbru judiciar de 0,30 lei.
La termenul din 05.05.2005 reclamantul si-a precizat actiunea, chemand in judecata si paratii T.V. din a��, T. M. din .. si T. V. din a�� jud. a�� ca succesori ai numitului T. ., T. M. din . jud. S., succesorii numitului T. I., respectiv T. I. din a��. S. M. din a�� si T. A. din .. ., si succesorii lui T. A., respectiv C.M. din .., T. M. din .. si T. S. din .. .
Pe langa petitul nr.1 si 3, s-a solicitat in contradictoriu cu paratii enumerati sa se constate ca masa succesorala dupa defuncta T.E. cuprinde si cota de 1 din imobil, ca el si ceilalti frati sunt mostenitori acceptanti dupa mama lor in cota de 1/5 si sa se constate ca potrivit partajului realizat prin buna invoiala intre succesorii lui, i-a revenit cota de 1 din imobil.
Se arata in motivarea precizarii de actiune ca el este alaturi de ceilalti frati (patru) succesor acceptant al mamei sale T. E. Parata legal citata si prin ziar de larga raspandire nu s-a prezentat in instanta pentru precizarea pozitiei.
In cursul cercetarii judecatoresti s-au depus la dosar urmatoarele acte: extras CF nr.. (f.5), certificat de nastere T. S. (f.6), actul intitulat chitanta din anul 1956 (f.8), extras din registrul de deces pentru T. E. (f.45), certificat de deces T.V. (f.66), certificat de casatorie T.V. cu V. (f.67), carte de identitate - T. V. (f.68), carte de identitate - C. M. (f.69), buletin de identitate - T. M. (f.70), carte de identitate - T. M. (f.72), buletin de identitate - T. M. (f.71) buletin de identitate - T. V. (f.72), certificat nastere T.V. (f.97), certificat nastere - T. M. (f.98), certificat nastere C. V. (f.99), certificat casatorie T. S. si M. (fosta T.) - f.100, certificat nastere T. M. (f.100), certificat de nastere T. M. (f.101), certificat de casatorie S. G. (f.102), certificat de deces T. A. (f.103), certificat de nastere T. M.(f.104), certificat de casatorie T. A.(f.105), certificat nastere A. M. (f.106), certificat de casatorie C. I.-M. cu M. (fosta T.) - f.107, certificat de nastere T. S. (f.108) si carte de identitate - T. S. (f.109), extras din registrul de nastere T. A. (f.124), T. I. (f.125), extras din registrul de deces - T. I.(f.159), adresa Parohiei .. nr.23/01.09.2009 (f.161).
De asemenea, au fost audiati martorii V. I. (f.53), P. A. (f.25) si T.S.(f.29).
Paratii a��a�� au fost citati cu mentiunea ``personal la interogatoriu``, dar nu s-au prezentat in instanta.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Conform extrasului CF nra��, proprietari ai imobilului gradina intravilan in suprafata de 2.441 mp, inscrisa sub nr. top.40 figurau T. E. in cota de 1 parti, dobandita prin mostenire si parata O. V. asupra cotei de 3 parti - prin mostenire.
Reclamantul T. S.este fiul defunctei T. E. decedata la 10.07.1973, si a avut inca patru frati respectiv pe T. V. decedat la 26.05.2007, T.M. (fosta T.), T.I. decedat la 09.03.2005 si T. A. decedat la 29.12.1996.
Intre reclamant si parata a intervenit o intelegere si s-a semnat acel act intitulat ``Chitanta`` mentionandu-se ca in 20.05.1956, ea a primit valoarea a trei vaci, adica 10.000 lei in contul la partea ei din gradina de la a�� de langa gradina bisericii de la T. S.
Aceasta gradina aflata administrativ in .., a fost folosita in decursul timpului de reclamant pana in prezent. Ceilalti frati ai sai nu au folosit-o niciodata.
Cota de 1 parti din gradina i-a fost lasata reclamantului de catre mama sa, dar el folosea acea cota de 3 cumparata de la O. V. inca dinaintea mortii acesteia. Dupa moartea lui T. E. pe curte a ramas T. V.,iar restul mostenitorilor au fost despagubiti.
Ca succesori ai defunctului T. V. au fost introdusi in cauza T. V.- fiu, T. M. - fiica si T.V. - sotie supravietuitoare, dupa defunctul T. I., T. I. - fiu, S. M. - fiica si T. A. - fiu, iar dupa defunctul T. A. - C. M. - fiica, T. S. - fiu si T.M.- fiica.
Paratii prezenti la judecata respectiv T.V., T. M., T. V., T. M., T. I., C. M. si T. M. s-au prezentat in instanta si au mentionat ca sunt de acord cu actiunea promovata de reclamant si ca numai acesta foloseste gradina in discutie, intre reclamant si ceilalti succesori a intervenit un partaj voluntar cu privire la cota de 1 din imobil, lucru confirmat de paratii prezenti, iar cu privire la cei lipsa, acestia au fost citati cu mentiunea ``personal la interogatoriu`` dar nu s-au prezentat, instanta considerand acest lucru ca o recunoastere a pretentiilor reclamantului, in sensul art.225 C.pr.civ.
Dupa incheierea acelei conventii de vanzare-cumparare cu O. V., reclamantul nu a mai gasit-o pentru a incheia actul autentic, ea locuind in acea perioada in Bucuresti.
Conform art.1073 C.civ. creditorul are dreptul de a dobandi indeplinirea exacta a obligatiei si in caz contrar are dreptul la dezdaunare.
Martorii au confirmat faptul ca acea gradina a fost vanduta reclamantului in cota de 3 si exista si actul sub semnatura privata din care rezulta plata pretului, dar aceasta nu si-a indeplinit obligatia de a incheia actul autentic pentru imobil, urmand ca sentinta sa tina loc de act autentic. Intre parti a intervenit o adevarata vanzare-cumparare, s-a achitat pretul, s-a primit bunul, dar acesta nu este trecut pe numele reclamantului din cauza obligatiei neonorate de parata. Suplinirea prin hotarare judecatoreasca a consimtamantului paratei la incheierea in forma autentica a contractului de vanzare-cumparare, nu reprezinta altceva decat o modalitate de reparare in natura a prejudiciului incercat de reclamant. Indirect asa zisul antecontract de vanzare-cumparare constituie si o garantie a perfectarii in viitor a contractului de vanzare-cumparare in forma solemna.
Fiind in cazul refuzului de a incheia contractul la care se refera promisiunea, instanta de judecata poate obliga la incheierea acestuia.
Conform art.700 C.civ. sunt considerate acte de acceptare tacita a succesiunii actele de dispozitie avand ca obiect drepturile succesorale, in timp ce actele de conservare si de administrare provizorie nu reprezinta acte de acceptare .
Esenta acceptarii tacite o constituie manifestarea intentiei neindoielnice de a accepta succesiunea prin indeplinirea a doua conditii, actul sa presupuna intentia de a accepta si actul sa nu poata fi facut decat in calitate de mostenitor .
Art.659 C.civ. mentioneaza ca succesiunile sunt deferite copiilor si descendentilor defunctului, ascendentilor si rudelor sale colaterale, in ordinea si dupa regulile determinate.
Fata de cele aratate mai sus instanta constata ca actiunea reclamantului este intemeiata si o va admite.
Va obliga parata O. V. sa incheie cu reclamantul in forma autentica contract de vanzare-cumparare pentru cota de 3 din imobil, iar in caz de refuz hotararea urmand sa tina loc de contract de vanzare-cumparare.
De asemenea, instanta va constata ca masa succesorala dupa defuncta T. E. cuprinde si cota de 1 parti din imobil si ca reclamantul impreuna cu fratii sai sunt mostenitori acceptanti ai defunctei in cota de 1/5 fiecare.
De asemenea, va constata ca reclamantului i-a revenit cota de 1 parti din imobil conform partajului realizat prin buna invoiala intre succesori.
In temeiul art.20 din Lega nr.7/1996, instanta va dispune intabularea dreptului de proprietate al reclamantului asupra intregului imobil va lua act si ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata .
Pronuntata de: Judecatoria Agnita - Sentinta civila nr. 225 din data 21.09.2010


Citeşte mai multe despre:    Contract de vanzare-cumparare    Mostenitor    Drept de proprietate    Judecatoria Agnita    Succesiune    Ascendenti    Descendenti    Succesori    Contract de vanzare-cumparare    Antecontract de vanzare-cumparare    Legea 7/1996    Masa succesorala    Partaj    Creditor    Debitor
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Validarea deciziilor acordarea de despagubiri privind acordarea de despagubiri pentru bunurile abandonate in Bulgaria de catre persoanele refugiat in baza Tratatului dintre Romania Bulgaria
Pronuntaţă de: Decizia nr. 420/27 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Actiunea clientului bancii impotriva bancii avizatoare a acreditivului, iar nu impotriva bancii confirmatoare sau a partenerului contractual. Continutul hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 43/A/13.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020

Contract de vanzare-cumparare cu drept de habitatie viagera. Actiune in rezolutiune. Neindeplinirea culpabila a obligatiei privind asigurarea folosintei imobilului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 331 din 6 februarie 2020

Promisiune de vanzare-cumparare. Neincheierea actului in termenul stipulat in clauzele conventionale. Prescriptie extinctiva. Incetarea efectelor antecontractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 203 din 29 ianuarie 2020

Contract de vanzare-cumparare. Actiune pauliana. Frauda debitorului. Complicitatea la frauda a tertului dobanditor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 365 din 12 februarie 2020

Hotararea care tine loc de contract de vanzare nu poate fi pronuntata in absenta inscrierii imobilelor in cartea funciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2154 din 21 noiembrie 2019

Decizia nr. 382/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 359/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 205/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Despagubirile acordate pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Taxele pentru dezbaterea succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu