din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1507 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Acordarea unui termen de gratie sau stabilirea unor termene de plata esalonata a datoriei

Acordarea unui termen de gratie sau stabilirea unor termene de plata esalonata a datoriei

  Publicat: 30 Sep 2012       7332 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Structura functionala fara personalitate juridica si fara capacitate procesuala,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prin cererea inregistrata la data �. pe rolul acestei instante, reclmanta Primaria .. , a chemat in judecata pe parata SC �, solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna acordarea unui termen de gratie de 6 luni sau stabilirea unor termene de plata esalonata a datoriei de 235.943,80 lei.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, pe care o banca accepta sa le crediteze
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Consiliul European este termenul folosit pentru a denumi intalnirile periodice ale Sefilor de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Moment al procesului, care marcheaza terminarea discutiilor contradictorii ale partilor, intrucat constituie un moment de referinta
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Depasire a legalitatii,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Structura functionala fara personalitate juridica si fara capacitate procesuala,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice p�na la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dob�nditorul subsecvent
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sintagma ce desemneaza creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.

In motivarea cererii s-a aratat ca suma de 235.943,80 lei provine din suma de 221.009,80 lei ce rezulta din titlul executoriu - sentinta nr. 73 din 05 aprilie 2011 pronuntata de a��. in dosarul nr. a��/2011 si suma de 14.934 lei - cheltuieli de executare silita stabilita prin procesul verbal de cheltuieli nr. a��
S-a mai solicitat suspendarea continuarii executarii silite dispusa de a��. prin infiintarea popririi asupra conturilor de disponibilitati , pana la solutionarea prin hotarare definitiva si irevocabila a cererii privind acordarea termenului de gratie si stabilirea unor termene de plata esalonata a sumei datorate .
A aratat reclamanta ca, prin sentinta nr. a��.. 2011 ramasa definitiva si irevocabila a fost obligata la plata sumei de 110.504,90 lei reprezentand c.valoarea lucrarii conform facturii 171 din a�� in suma de 38.733,20 lei si facturii nra��. din 01 sept.. 2009 pentru suma de 71.771,70 lei, respectiv suma de 110.504,90 lei penalitati de intarziere calculate in baza contractului de lucrari nr. a�� din 21 martie 2008 .
A sustinut ca , lucrarile efectuate de SC a��. SRL au avut ca obiect amenajarea drumului comunal 75 din com. a�� iar finantarea acestei lucrari s-a stabilit prin HG nr. a��1997 prin care Consiliul Jud. Gorj se obliga la achitarea sumelor pentru modernizarea drumurilor de interes local.
Ca, datorita intarzierii in decontarea de catre Consiliul Jud.Gorj a sumelor de bani a fost in imposibilitate de a plati datoria la care s-au calculat penalitati in suma de 110.504,90 lei .
Impotriva Primariei .., BEJ a��.. a dispus executarea silita a titlului executoriu, fiind emisa somatia de plata nr. ../2011 din a��. 2011 , dispunandu-se infiintarea popririi asupra conturilor institutiei pentru suma totala de 220.009,80 lei si indisponibilizarea tuturor conturilor pentru sumele prezentate si viitoare ale Primariei a�� pana la recuperarea sumei .
A aratat reclamanta ca, aceasta indisponibilizare a sumelor prezente si viitoare ar face imposibila desfasuraea activitatii unitatii cu privire la organizarea si functionarea ei , fiind in imposibilitate de a-si indeplini atributiile si obiectivele ce-i revin si nu s-ar mai putea face plati prioritare pentru energie electrica, combustibil solid si lichid , cheltuieli de personal.
De aceea se solicita acordarea unei perioade de gratie de 6 luni pentru a putea reusi plata titlului executoriu sau termene de plata esalonata a datoriei .
In drept cererea a fost intemeiata pe dispoz. OUG 22/2002 republicata, privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii , modificata si completata prin
OUG 22/2002 , invocandu-se ca stare de facto imposibilitatea obiectiva de plata a sumei de 220.009,80 lei.
In dovedirea cererii s-au depus la dosarul cauzei in copie : infiintarea popririi, incheierea a�� 2011 de incuviintare executare silita.
Parata , a depus la dosar, dupa strigarea cauzei dar nu inainte de inchiderea dezbaterilor concluzii scrise, prin care a solicitat respingere a actiunii , cu motivarea in esenta ca , de la momentul emiterii facturilor pentru lucrarile executate de aceasta , a achitat la bugetul statului TVA-ul si impozitele aferente acestei sume, iar reclamanta nu a facut minime demersuri pentru achitarea debitelor restante din anul 2009.
A sustinut de asemenea ca , de la momentul efectuarii lucrarilor si pana la data promovarii cererii deduse judecatii au trecut trei ani, iar solicitarea reclamantei de acordare a unui nou teren de gratie , in afara celui de care a beneficiat de la data emiterii somatiei de plata , nu este altceva decat un abuz din partea acesteia.
Tribunalul, analizand actele si lucrarile dosarului in raport de sustinerile partilor si actele atasate cauzei,constata ca cererea este nefondata, urmand a o respinge cu urmatoarea motivare : Intre cele doua parti din proces s-a incheiat contractul de lucrari nr. a��. 2008, urmand ca parata sa execute lucrari de amenajarea drumului comunal 76 din com. .. , fiind emise facturile a�� 2009 in suma de a�� dupa ce in prealabil lucrarea a fost definitivata si receptionata de beneficiar - Primaria ...
Aceasta suma nu a fost achitata la termenul stabilit prin contract , fiind calculate penalitati de intarziere in suma de a�� lei, si ulterior procedandu-se la actionarea in judecata a reclamantei .
Prin sentinta nra��2011 pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul .. ramasa irevocabila reclamanta a fost obligata la plata sumei de .. lei c/val lucrari si .. lei penalitati de intarziere .
Intrucat reclamanta nu a executat de bunavoie acest titlu, la data de a��2011 s-a infiintat poprirea in mainile tertului poprit Trezoreria municipiului .., iar prin incheierea din a��2011 a fost incuviintata de catre Judecatoria a�� executarea silita a acestui titlu .
In conformitate cu dispozitiile art.2 din Ordonanta nr.22/30.01.2002 actualizata, privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, daca executarea creantei nu incepe sau continua din cauza lipsei de foduri,debitoarea este obligata ca , in termen de 6 luni, sa faca demersurile necesare pentru asi indeplini obligatia de plata .
Acest termen curge de la data la care debitorul a primit somatia de plata comunicata de organul competent de executare, la cererea creditorului.
Din lecturarea somatiei executorului judecatoresc a��, rezulta ca aceasta a fost emisa la data de a��2011, iar de la aceasta data si pana la momentul solutuionarii acestei cereri, reclamanta nu a facut nici un demers in vederea obtinerii fondurilor necesare indeplinirii obligatiei de plata .
Cele doua adrese depuse la dosar de catre reclamanta, nu fac dovada demersurilor impuse de art.2 din Ordonanta nr.22/30.01.2002, ci mai degraba a indiferentei manifestate de aceasta in indeplinirea obligatiilor ce-i reveneau ,in vederea executarii titlului de creanta reprezentat de hotararea judecatoreasca anterior mentionata.
Astfel, adresele cu numerelea��11 transmise fara nici o formalitate catre Ministerul Transporturilor si respectiv Consiliul Judetean Gorj , neconfirmate de primire, fac dovada ca au fost transmise pe fax la destinatarii indicati in acestea, abia la data de a��..2012, dupa promovarea cererii de acordare a termenului de gratie in prezenta cauza.
Constatand asadar ca reclamanta este in culpa , ca urmare a neefectuarii demersurilor necesare in vederea obtinerii fondurilor necesare efectuarii platilor, desi aceasta a beneficiat de un termen mai mult decat rezonabil de la data efectuarii lucrarilor de catre parata, respectiv septembrie a��, precum si de termenul de 6 luni de la data la care a primit somatia de plata , cererea acesteia de acordare a unui termen de gratie de 6 luni sau de esalonare la plata a datoriei ,va fi respinsa ca nefondata.
Instanta:
Respinge ca nefondata cererea de acordare a termenului de gratie de 6 luni sau de esalonare de plata formulata de reclamanta Primaria a��, juds. Gorj impotriva paratei SC a��l cu sediul in .., jud. Gorj .
Cu recurs .
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta comerciala nr. 35 din data 27.03.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Titlu executoriu    Executare silita    Poprire    Contract de lucrari    Interes local    OUG 22/2002    Titlu de creanta    Termen de gratie    Esalonare de plata    Executor judecatoresc    Penalitati de intarziere    Lipsa de fonduri
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Suma stabilita pentru acoperirea daunelor produse angajatorului se retine in rate lunare din drepturile salariale
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6233/2020

Raportul de audit al Curtii de Conturi nu reprezinta titlu executoriu pentru recuperarea prejudiciului de la salariat
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov - Sentinta civila nr. 1053/2020

Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6233/2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ � Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA � Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020Articole Juridice

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Obligatia instantei de a stabili contributia lunara la intretinerea copilului pe timpul plasamentului � masura de protectie a drepturilor copilului sau piedica in calea celeritatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul de procedura civila aplicabil din 2019, conform modificarilor aduse prin Legea 310/2018
Sursa: MCP Cabinet avocati

Ajutorul public judiciar � beneficiari, forme, conditii de acordare
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum se poate contesta o sanctiune a ANSPDCP (Autoritatii de supraveghere)?
Sursa: EuroAvocatura.ro

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor