din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1776 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Locuinta de serviciu. Contestatie privind lamurirea intelesului, intinderii si aplicarii titlului executoriu

Locuinta de serviciu. Contestatie privind lamurirea intelesului, intinderii si aplicarii titlului executoriu

  Publicat: 04 Oct 2012       3413 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care este \"destinata functionarilor publici,
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala;
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Contestatorul M.V. a formulat in contradictoriu cu intimata S.C. O. H. S.A. Busteni contestatie privind lamurirea intelesului, intinderii si aplicarii titlului executoriu, respectiv Sentinta civila nr. .... a Judecatoriei Sinaia in sensul de a se mentiona expres ca parata este obligata sa-i vanda locuinta de serviciu si terenul aferent in baza Legii nr. 85/1992 la un pret determinat conform Decretului lege nr. 61/1990, printr-un raport de expertiza , pret practicat la nivelul anului 2001, cand titlul a fost pus in executare silita.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care este \"destinata cazarii personalului unitatilor economice sau bugetare, care,
Act adoptat de organele de stat,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(protectia persoanelor cu handicap). Proces prin care sunt determinate, in unitatea de protectie speciala, cerintele de ingrijire, asistenta, recuperare, etc. ale utilizatorului in vederea stabilirii si implementarii planului personalizat de servicii al acestuia;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Exceptio non adimpleti contractus este expresia latina ; dreptul oricareia din partile unui cotract bilateral, sinalagmatic, de a refuza indeplinirea obligatiilor pe care si le-a asumat, atata vreme cat cealalta parte nu-si indeplineste propriile sale obligatii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Reprezinta respectarea de catre autoritatile administratiei publice a obligatiei de a informa cu privire la modul de stabilire a activitatilor componente si a obiectivelor,
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
Indatorire a debitorului intr-un raport de obligatie, de a transmite creditorului
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act adoptat de organele de stat,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile sociale din domeniul administratiei de stat, activitate indeplinita de organele administrative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala;
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.

In motivarea contestatiei s-a aratat ca prin sentinta civila susmentionata intimata a fost obligata la incheierea contractului de vanzare-cumparare asupra spatiului locativ detinut de catre contestator cu titlu de locuinta de serviciu;intimata refuza categoric sa execute aceasta hotarare invocand ca in cuprinsul sentintei nu se mentioneaza si obligatia de a vinde terenul aferent locuintei si nici nu se mentioneaza faptul ca evaluarea trebuie sa se faca in baza Decretului lege nr. 61/1990.
In drept contestatia a fost intemeiata pe disp. art.401 alin. 11 C.pr.civ . si in dovedirea acesteia s-au depus la dosar inscrisuri .
Intimata a formulat intampinare prin care a invocat sub un prim aspect exceptia tardivitatii formularii cererii in raport de disp. art. 401 si 405 C.pr.civ. , iar pe fond a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata in parte si in parte ca inadmisibila.
In cuprinsul intampinarii s-a aratat ca dispozitivul titlului executoriu este foarte clar si se refera exclusiv la locuinta ce face obiectul contractului si nu la terenul aferent asa incat nu se poate extinde dispozitivul titlului.
In dovedirea sustinerilor sale intimatul a depus la dosar inscrisuri .
Din examinarea actelor dosarului instanta retine urmatoarele:
Sub un prim aspect se retine ca exceptia invocata de catre intimata, respectiv tardivitatea formularii prezentei cereri este neintemeiata si va fi respinsa ca atare intrucat potrivit art. 401 alin. 11 Cod procedura civila contestatia privind lamurirea intelesului intinderii sau aplicarii titlului executoriu se poate face oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita; prezenta contestatie este introdusa inauntrul acestui termen.
Cat priveste solicitarea intimatei de a respinge cererea in parte ca inadmisibila in ce priveste includerea terenului aferent locuintei in dispozitivul titlului - se apreciaza aceasta ca fiind o aparare de fond si se va examina ca atare, din moment ce nu exista temei legal pentru a fi calificata juridic drept exceptie .
Pe fondul cauzei se retine ca prin Sentinta civila nr. ... a Judecatoriei Sinaia, definitiva si irevocabila prin respingerea apelului si respingerea recursului, investita cu formula executorie - a fost admisa actiunea civila formulata de catre reclamantul M.V. impotriva paratei SC O. H. SA Busteni si a fost obligata parata sa incheie cu reclamantul contract de vanzare-cumparare pentru locuinta detinuta in baza contractului de inchiriere nr. 25/4 ianuarie 1995 situata in orasul Busteni, str. ... jud. Prahova, sub sanctiunea platii in caz de neexecutare, de daune cominatorii in cuantum de 200.000 lei rol/zi de intarziere pana la executarea obligatiei.
Potrivit art.1 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 republicata locuintele construite din fondurile statului pot fi cumparate de titularii contractelor de inchiriere cu plata integrala sau in rate a pretului , in conditiile Decretului lege nr. 61/1990 privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie si ale prezentei legi.
Potrivit art. 10 alin. 1 din aceeasi lege, in cazul in care intr-o cladire sunt mai multe locuinte si spatii cu alta destinatie, odata cu dreptul de proprietate asupra acestora se dobandeste si dreptul de proprietate pe cote parti de constructii si instalatii , precum si asupra dotarilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decat in comun; potrivit alin. 3 dreptul de proprietate prevazut la alin. 1 se dobandeste si asupra terenului aferent cladirii asa cum a fost determinat prin autorizatia de construire sau prin fisele tehnice de masuratori ale terenului aferent cladirii.
Prin Sentinta - titlul executoriu nr. ... - nu s-a stabilit si pretul vanzarii cumpararii, avand in vedere ca acest lucru nu a fost solicitat de nici una dintre parti, desfasurarea procesului civil fiind reglementata si de principiul disponibilitatii, ceea ce a dus la imposibilitatea materializarii operatiunii juridice a vanzarii cumpararii intr-un contract, datorita lipsei acordului partilor cu privire la cuantumul pretului.
Pretul vanzarii-cumpararii nu poate fi decat acela pe care locuinta il avea in anul 1998 cand reclamantul si-a manifestat vointa de a cumpara locuinta, vointa ce a intampinat refuzul nejustificat al societatii parate de a o vinde ; cu toate acestea , in cererea de fata contestatorul a solicitat ca pretul sa fie cel practicat la nivelul anului 2001 , cand titlul executoriu a fost pus in executare silita , urmand asadar sa se faca aplicarea in cauza a principiului disponibilitatii.
Astfel, majorarea pretului locuintei ca efect al procesului inflationist - intre momentul manifestarii vointei reclamantului de a cumpara locuinta si data cand parata a evaluat imobilul - nu poate fi suportat de reclamant care, de buna credinta fiind, si-a indeplinit obligatiile ce-i reveneau potrivit Legii nr. 85/1992, chiar prin formularea cererii de cumparare.
Se retine asadar ca in sarcina societatii parate exista o obligatie de a face care isi are izvorul atat in lege (Legea nr. 85/1992) cat si printr-o hotarare judecatoreasca, care intareste obligatia legala de a vinde - iar potrivit art. 1073 Cod civil se constata dreptul creditorului la indeplinirea exacta a obligatiei asumata de debitor, indiferent de izvorul ei.
Potrivit considerentelor de fapt si de drept aratate precum si in raport de disp. art. 401 alin. 11 Cod procedura civila - se apreciaza ca prezenta contestatie este intemeiata si va fi admisa ca atare urmand a se dispune lamurirea intelesului si intinderii titlului executoriu in sensul ca pretul vanzarii va fi determinat la nivelul anului 2001 conform Decretului lege nr. 61/1990 prin raport de expertiza intocmit de catre evaluator autorizat.
In raport de prevederile legale anterior invocate (art. 10 alin. 3 din Legea nr. 85/2002 republicata) se retine ca dreptul de proprietate prevazut la alin. 1 se dobandeste si asupra terenului aferent cladirii asa incat lamurirea intelesului si intinderii titlului executoriu va fi dispusa si in sensul ca intimata este obligata sa-i vanda contestatorului si terenul aferent locuintei.
In temeiul art. 274 C.pr.civ. intimata va fi obligata si la plata cheltuielilor de judecata catre contestator constand in onorariu de avocat justificat cu chitante existenta la dosar.
Pronuntata de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr.834 din data 25.06.2009


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Sinaia    Titlu executoriu    Legea 85/1992    Contract de inchiriere    Judecatoria Sinaia    Executare silita    Locuinta de serviciu    Decret-Lege 61/1990    Drept de proprietate    Executare silita    Contract de vanzare-cumparare    Exceptia tardivitatii formularii cererii
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020

Suma stabilita pentru acoperirea daunelor produse angajatorului se retine in rate lunare din drepturile salariale
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6233/2020

Raportul de audit al Curtii de Conturi nu reprezinta titlu executoriu pentru recuperarea prejudiciului de la salariat
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov - Sentinta civila nr. 1053/2020

Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6233/2020

Retineri din salariu in lipsa unui titlu executoriu care sa constate datoria salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis - Sentinta civila nr. 1281/PI din data de 27 Noiembrie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electronice extinse
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Decizia C.C.R. nr. 771/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul de procedura civila si din Legea 2/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 16/2019 - O hotarare judecatoreasca in materie civila, referitoare la restituirea despagubirilor acordate in baza Legii nr. 10/2001 este asimilata, in vederea executarii, unui titlu executoriu referitor la creante bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Nu este vorba de creante afectate de termen suspensiv in cazul creantelor constatate prin hotarare judecatoreasca, intrucat acestea sunt, de la data pronuntarii, certe, lichide si exigibile
Pronuntaţă de: Tribunalul Caras Severin Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 470/2017, in sedinta publica din 14 martie 2017Articole Juridice

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Obligatia instantei de a stabili contributia lunara la intretinerea copilului pe timpul plasamentului ´┐Ż masura de protectie a drepturilor copilului sau piedica in calea celeritatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc ´┐Ż aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul de procedura civila aplicabil din 2019, conform modificarilor aduse prin Legea 310/2018
Sursa: MCP Cabinet avocati

Ajutorul public judiciar ´┐Ż beneficiari, forme, conditii de acordare
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum se poate contesta o sanctiune a ANSPDCP (Autoritatii de supraveghere)?
Sursa: EuroAvocatura.ro

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor